Ani skvělý nápad a vysoká kvalita se neprodají samy

Text Věra Vortelová Foto Archiv Lasaku Publikováno

„Na začátku devadesátých let jsme si mysleli, že stačí, když vyvineme produkt, který obstojí ve světové konkurenci, a soustředili jsme se na výzkum a vývoj bez významné marketingové podpory,“ říká Jakub Strnad, jednatel a ředitel společnosti Lasak, nositele ocenění Česká hlava 2010.

„Otec měl zkušenosti v oboru výzkumu a vývoje bioaktivních sklokeramických materiálů ještě z minulého režimu, což významně přispělo k tomu, že Češi byli jedni z prvních, kdo začali vyrábět bioaktivní titanové implantáty. Na začátku devadesátých let si však musel Lasak jako začínající malá firma tvrdě vybojovat prestiž v konkurenci renomovaných zahraničních značek,“ říká chemik Jakub Strnad, který se problematice implantátů věnoval již ve své diplomové práci na VŠCHT.

Cesta mezi elitu

Díky mnohaleté výzkumné činnosti zakladatele firmy Zdeňka Strnada měli vědeckou dokumentaci již v době, kdy jí ve srovnatelném rozsahu a podrobnostech nedisponovaly firmy daleko větší. Své know-how český chemik rozvinul během pobytů na stážích v Japonsku, Anglii a Spojených státech. Tak se vědcům z Lasaku podařilo uchytit na trzích a časem jejich implantáty byly hodnoceny jako jedny z nejlépe vědecky a klinicky dokumentovaných implantologických systémů na světě.

„V respektovaných vědeckých publikacích (s impact faktorem) nás objevil a vybral si například také náš současný tchajwanský partner. Ukázal se jako velmi schopný distributor s rozvinutou sítí na proškolování lékařů a kompletním zákaznickým servisem. Okruh našich zákazníků tvoří totiž především stomatologové v České republice, ale také zákazníci z více než dvaceti států světa včetně například Německa a Švédska,“ poznamenává Zdeněk Strnad.

Česká hlava 2010

Výzkumné centrum dentální implantologie a tkáňové regenerace firmy Lasak spolupracuje v rámci grantových projektů s řadou předních vědeckých a klinických pracovišť doma i v zahraničí. Nejznámějším plodem této spolupráce, který byl v roce 2010 oceněn Českou hlavou jako nejvýraznější inovace, je objev bioaktivního titanového materiálu, který dodává implantátům jedinečné vlastnosti.

„Bioaktivní titanový materiál je vysoce kompatibilní s lidskou tkání, organismus ho nevnímá jako cizorodé těleso a dobře ho přijímá. Dentální implantáty Impladent a BioniQ, vyráběné s touto bioaktivní úpravou povrchu (Bio povrch), vykazují vysoké osseokondukční vlastnosti, rychleji vrůstají do kosti a vhojují se kratší dobu než jiné materiály,“ vysvětluje ředitel společnosti. Tento objev (Bio povrch) si firma nechala patentovat a přednosti implantátů Bio Impladent a BioniQ oslovily zákazníky nejen doma, ale i na náročných západních trzích.

Vstřícnost amerických vědců nás překvapila

V Česku již léta probíhají slovní přestřelky, zda víc podporovat základní nebo aplikovaný výzkum. Slyšíme názory, že se má víc dělat základní výzkum, jiní upřednostňují aplikační obory.

„Tyhle debaty nikam nevedou. Obě formy jsou důležité. Podle mě by se však měla Akademie věd zaměřit na obory, v nichž máme vynikající výsledky a dlouhodobý potenciál, ne pokrývat základním výzkumem všechny oblasti. Firmy nemohou dlouhá léta čekat jen na velké objevy, souběžně musí vyvíjet a produkovat něco, čím se uživí teď, za rok nebo za dva,“ hodnotí z vlastní zkušenosti zakladatel firmy a docent VŠCHT Zdeněk Strnad a syn Jakub dodává: „Nechtěl bych paušalizovat, spolupráce s některými českými vědeckými ústavy a vysokými školami na grantových projektech byla a je velmi dobrá a přínosná. Všichni, kdo děláme v Lasaku ve vývoji, však máme za sebou také řadu studijních stáží v zahraničí.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2013 na straně 42—43.

Štítky Zdravotnictví, Výzkum, Inovace, Vývoj

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.