Podnikání není jen o zisku, ale i podpoře a pomoci

Text Věra Vortelová Foto archiv Koma Modular Publikováno

Podle majitele vizovické společnosti na výrobu ekologických modulárních staveb Koma Modular „kdo neinovuje, ten zemře“. Teď vidíme v přímém přenosu, které české firmy si to vzaly k srdci a současně jak jsou odolné vůči externím šokům.

„Momentálně je naším nejnaléhavějším úkolem nepřerušit výrobu i za cenu menších tržeb a výdělků. Proto jsme zavedli místo dvousměnného provozu jednu prodlouženou směnu,“ vysvětluje aktuální opatření firmy marketingový ředitel Martin Hart v době hned po zavedení nouzového stavu v ČR v souvislosti s pandemií.

Koma Modular je firma z osmdesáti procent závislá na exportu. V době, kdy z obchodního styku často mizí osobní kontakt, je fungování podnikatelského subjektu mimořádně složité. „Nás se tato situace dotýká hlavně v oblasti montáží v zahraničí. Zdržení realizace projektů může nepříjemně ovlivnit naše cash flow, protože vyrobené moduly můžeme fakturovat až po smontování a předání hotové stavby zákazníkovi. Uzavření hranic zabránilo našim montérům vyjíždět na zahraniční projekty, a proto vyhledáváme místní montážní firmy, které by nám pomohly dotáhnout závazky do finále. Takové řešení si však žádá vyšší náklady a přináší některé nečekané problémy. Nevyhnuli jsme se však ani posunu nebo rušení některých již předjednaných zakázek,“ říká manažer českého lídra v ekologické modulární výstavbě.

Nevyhnutelná změna

V současné době ve světě akceleruje změna globálního obchodního modelu, který se projeví nejen v ekonomice jednotlivých států, ale také v přístupu k ekologickým stavbám. K čemu budou provozně a energeticky nákladné obrovské kancelářské budovy, někdy dokonce obsazené jen zčásti nebo vůbec, budované jen pro investování volných prostředků, když se řada pracovních pozic překlápí do home office a roste využívání digitálních technologií, zamýšlíme se s marketingovým ředitelem vizovické firmy.

„Modulární výstavbu jako ekologický způsob pořízení objektů k různému druhu využití propagujeme dlouhodobě. Je součástí tzv. cirkulární ekonomiky, která na rozdíl od standardní výstavby, jež je největším tvůrcem odpadů (uvádí se až 60 %), omezuje uhlíkovou stopu. Navíc lze celou modulární budovu přesunout na jiné místo a změnit způsob jejího užívání. Po dožití je pak celý objekt recyklován. Zpětná vazba od našich klientů i finančních institucí nás přesvědčuje o perspektivě a smysluplnosti naší produkce,“ říká Martin Hart.

Modulární systémy mají i řadu dalších předností, jako je rychlost realizace stavby a s tím spojená dřívější návratnost zisku nebo menší zatížení prostředí hlukem a prachem oproti standardní stavební činnosti. „Splnit tyto předpoklady se nám daří díky tomu, že 80 až 90 procent činností provádíme na výrobních linkách a jen 10 až 20 procent na vlastní stavbě. Vrchní stavbu přitom tvoří prostorové moduly, které dodáváme kompletně vybavené,“ vysvětluje obchodní ředitel.

Koma Modular exportuje čtyři pětiny své produkce. Tomu zhruba odpovídá také poměr mezi českými a zahraničními subdodavateli. „Modulární výstavba patří do kategorie suché výstavby a tomu odpovídá i charakter materiálů a struktura dodávek. Své výrobky dodáváme do celé Evropy i mimo ni, takže musí vyhovět normám platným na trzích našich zákazníků. V tuzemsku preferujeme projekty, u nichž působíme jako generální dodavatel. Trochu nás mrzí, že na českém trhu vládne mezi stavebními firmami nešvar, kdy se generální dodavatel chová vůči svým subdodavatelům nemravně. Naše firmy se k nim naopak snaží přistupovat korektně, protože na kvalitě jejich dodávek a férových vztazích závisí finální výsledek,“ poznamenává manažer podniku s osmadvacetiletou tradicí, nositele ocenění Slušná firma.

Vize: vývojové a inovační centrum

Rodinu Koma (Koma Family) tvoří pět firem, které ročně vyprodukují 2500 prostorových modulů a obytných a sanitárních kontejnerů v hodnotě kolem miliardy korun. Podnik kromě spolupráce s vysokými školami a výzkumnými pracovišti disponuje vlastním vývojem a na podzim chce otevřít Vývojové a inovační centrum modulární výstavby, které má sloužit jako inkubátor inovací v oboru. Jednou z novinek má být také nová řada Fashion Line, která se způsobem výroby, prodeje a designem bude odlišovat od standardních modulů, jak je dosud vnímáme.

Změna stylu myšlení a nová ekonomická situace se dříve či později promítne do široké poptávky po jiném typu staveb, na niž mohou pružně reagovat právě vizionářské a připravené malé a střední podniky. „Vyrábíme domy pomocí prostorových modulů na výrobních linkách ve výrobních halách, kde nepůsobí počasí, prach ani déšť, což standardní stavební činnost zajistit nemůže. Sedmdesát procent naší produkce tvoří modulární objekty, které slouží jako kanceláře, školy, školky, prodejny, restaurace, nemocnice, lékárny, kavárny, sportovní zázemí a podobně. Zbylých třicet procent představuje výroba obytných a sanitárních kontejnerů,“ popisuje výrobní program Martin Hart.

World Koma Modular

Největší podíl obchodů je uskutečňován klasickým prodejem, ale společnost poskytuje ve spolupráci se sesterskými firmami rovněž pronájem. Méně solventním odběratelům nabízí za přispění bank zajištění úvěru nebo tzv. zpětného odkupu.

„V současné době probíhá finalizace smlouvy na dodávku letišť do Senegalu, kde jsme partnery generálního dodavatele Transgasu pro dodávku letištních odbavovacích a přijímacích hal. Do projektu jsou zapojeny také Česká exportní banka a pojišťovna EGAP. Největší objem vývozu putuje, podobně jako u většiny českých firem, do Německa. Nejdále na východ jsme naše moduly exportovali do Mongolska, na sever do Grónska, na jih do Jihoafrické republiky a na západ do Mexika.

Velmi si také ceníme úspěchu našeho produktu na mezinárodní výstavě Expo 2015 v Miláně. Náš modulární pavilon byl jako první pavilon za dob samostatné České republiky ohodnocen bronzovou medailí za architekturu. Po převezení komplexu zpět do republiky dál slouží v každodenním provozu. Přebudovali jsme ho z galerie na naše firemní sídlo, které odborná porota ocenila jako Stavbu roku 2018 a Nejatraktivnější pracovní prostředí,“ dodává právem hrdý manažer.

Podle Martina Harta však pracovníci firmy asi nejvíc vzpomínají na dodávku školy pro 600 dětí do italského města L'Aquila, postiženého v roce 2009 zemětřesením. Když kontejnerářská firma Containex se svou nejlevnější nabídkou nedodržela stanovené technické podmínky, byla italským partnerem oslovena Koma Modular. Prvního srpna uzavřela vizovická společnost smlouvu a za sedm týdnů se jí podařilo objekt školy vyrobit, dovézt do Itálie a smontovat. Jedenadvacátého září, kdy začal italský školní rok, se všichni školáci mohli do školy vrátit. Zařízení slouží dodnes a přežilo i další zemětřesení, která následovala.

Text: Věra Vortelová

Foto: archiv Koma Modular

Štítky Inovace, Cirkulární ekonomika

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.