Medicína katastrof je náš denní chleba

Text Věra Vortelová Foto archiv EGO Zlín Publikováno

„Než uplyne nejkratší inkubační doba covidu-19, obletím dvakrát zeměkouli. A když ráno cestou do práce nastoupím na Petřinách do metra, pak přestoupím na trasu B a nakonec nasednu do tramvaje, která mě doveze na Bulovku, potkám za tu dobu víc lidí než můj pradědeček možná za celý život. Někdo ze spolucestujících přiletěl třeba z Patagonie a jiný se chystá odletět do Japonska,“ zamyslel se nedávno nad propojeností globalizovaného světa přední český infektolog Ladislav Machala.

Dá se vůbec v takovém světě na pandemie připravit? Pavel Kostka, zakladatel a ředitel přední české firmy na výrobu ochranných prostředků EGO Zlín, která exportuje do šedesátky zemí, je přesvědčen, že materiálně a organizačně určitě. Navíc již máme k dispozici účinné nástroje v podobě sdílení informací, testování, chytré karantény a technického vybavení. „Že přijdou další epidemie, upozorňovala odborná komunita již od roku 2002, kdy se objevil SARS 1, MERS a ebola, které měly víceméně lokální charakter, a proto náš stát, podobně jako další evropské země, nevěnoval odpovídající pozornost preventivním opatřením. Naše společnost však jako dodavatel systémů biologické ochrany, který se zabývá problematikou medicíny katastrof téměř třicet let, má systematický přehled o vývoji nákaz ve světě a s možným šířením virů jako SARS CoV-19 stále počítá,“ vysvětluje ředitel zlínské společnosti, původně vědecký a výzkumný pracovník a později i ředitel Výzkumného ústavu gumárenské a plastikářské technologie.

Hlasy, že žádný vývoj nepotřebujeme, naštěstí utichly

Již od mládí ho zajímaly zejména dva obory: chemie a medicína. Když po sametové revoluci došlo k rozpadu gumárenské a plastikářské VHJ (výrobně hospodářské jednotky), která za minulého režimu sdružovala přes třicet velkých výrobních závodů, nově vzniklé samostatné podniky se přestaly zajímat o výzkum a vývoj a postupně začaly ztrácet světové trhy. Absolvent Fakulty gumárenské a plastikářské technologie se proto rozhodl pro vlastní cestu.

„Řekl jsem si, že co si vyvinu, to si taky vyrobím a prodám. Začal jsem od nuly, trpělivě vyhledával bílá místa na trhu a zjišťoval, o co by byl zájem. Pustil jsem se do tehdy převratné novinky – vakuových matrací a dlah, jež se časem zařadily do povinné výbavy sanitek ve všech vyspělých státech a v současné době se již vyrábějí po celém světě. Náš byznys jsme postavili na nikdy nekončících inovacích. Zaměřujeme se na vývoj a výrobu prostředků proti hrozbě CBRN (chemických, biologických, radioaktivních a nukleárních) látek se zvláštním důrazem na ochranu proti vysoce nebezpečným biologickým agens,“ připomíná historii výrobního portfolia firmy její zakladatel.

Absolutní spolehlivost

Tajemství podnikatelského úspěchu a stability firmy ze zlínského předměstí Štípa představuje především vlastní vývoj, ochrana know-how a důraz na kvalitu produkce. „Devadesát procent výrobků je chráněno formou patentu nebo průmyslového vzoru,“ zdůrazňuje Pavel Kostka a dodává: „Výroba je kompletně realizována v Česku. Snažíme se přitom maximálně využít českých subdodavatelů, ale i mezi nimi si pečlivě vybíráme podle důvěryhodnosti. Mezi naše přední dodavatele patří mimo jiné společnosti Malina Safety, AVEC CHEM nebo Gumotex.“

Zákazníci EGO Zlín kromě vysoké kvality produktů oceňují rovněž komplexní pojetí ochrany včetně know-how řešení mimořádných událostí. „Systém biologické ochrany pojímáme jako vícesložkový proces od eliminace rizika, jímž je identifikace pozitivního nebo nákazou podezřelého pacienta, přes bezpečný transport v podtlakovém biovaku až po jeho hospitalizaci v infekčním zdravotnickém zařízení ve speciálních bioboxech s úrovní bezpečnosti BSL-3 a BSL-4,“ vysvětluje ředitel.

Systém biologické ochrany tedy tvoří ochranné oděvy, transportní a izolační biovaky a tzv. izolační bioboxy (komory pro izolaci nakažených lidí) propojené se sprchami pro dekontaminaci. Součástí systému dekontaminace jsou kromě sprch dekontaminační kruhy s tryskami pro nános dekontaminačního roztoku a dekontaminační stany. Významné místo v produktovém portfoliu firmy zaujímají také stanové systémy, jež se využívají jako mobilní zdravotnická pracoviště v polních podmínkách.

Když je epidemie za dveřmi

Portfolio EGO Zlín zahrnuje přes dvě stě produktů a více než 90 procent produkce jde na export. Díky své originalitě a kombinaci vysoké kvality a přijatelné ceny jsou zařazeny do systému ochrany veřejného zdraví na celém světě. Míří především ke složkám integrovaného záchranného systému, armádám a civilní ochraně ve více než šedesáti zemích od Asie po Ameriku. Poptávka se pohybuje mezi desítkami až stovkami milionů korun ročně, v závislosti na epidemiologické situaci a míře výskytu mimořádných událostí ve světě.

„Zejména poslední měsíce jsou velmi vypjaté. I když jsme produktivitu práce zvýšili čtyřnásobně, nejsme v současné době schopni plně uspokojit poptávku. Jen za první čtvrtletí jsme dosáhli vyššího obratu než za celý loňský rok a produkci nasmlouvanou na letošní rok máme již vyprodanou. Zejména na naše biovaky a bioboxy ,stojí fronta‘ zákazníků od Asie až po Jižní Ameriku a všichni požadují pokud možno okamžité dodání. Zájem o naše produkty exponenciálně roste včetně implementace českého know-how do místních podmínek,“ charakterizuje aktuální vývoj poptávky Pavel Kostka.

V posledních letech jsou významným odběratelem zlínské společnosti rovněž Lékaři bez hranic, kteří výrobky úspěšně otestovali v kritických podmínkách během epidemie eboly v Africe. Mimořádný zájem projevují zejména státy sousedící s Kongem, kde se z času na čas znovu objevují ohniska nákazy.

Než se výrobky uvedou do sériové výroby, probíhá testování jejich užitných parametrů ve vlastním zkušebním zařízení firmy a následně také na infekční klinice Nemocnice Na Bulovce, na jejíchž pracovištích se s nimi seznamují reprezentanti zahraničních odběratelů a představitelé z řad odborné veřejnosti.

Pavel Kostka se svou společností je rovněž dlouholetým spoluorganizátorem mezinárodní konference Medicína katastrof, jejíž zatím poslední ročník proběhl loni v Luhačovicích. Tato významná akce je jednou z příležitostí, na nichž se lze seznámit s aktuálními tématy ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech a se systémovými řešeními připravenosti na vysoce nebezpečné nákazy. Kromě této každoroční náročné akce pořádá EGO Zlín ve svém vývojovém a školicím centru jedno- nebo dvoudenní semináře pro složky českého Integrovaného záchranného systému i zájemce ze zahraničí, které zahrnují teoretické poznatky a příležitosti prakticky si vyzkoušet systémy ochranných prostředků až po speciální sanitní vozy.

Text: Věra Vortelová

Foto: archiv EGO Zlín

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2020 na straně 62-64.

Štítky Zdravotnický průmysl, Inovace, Pandemie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.