Pavel Wiesner: Klient je pro nás středobodem vesmíru.Chceme mu být co nejblíž a výzev se nebojíme

Text Jana Jenšíková Foto Marek Jenšík Publikováno
thumbnail Rakousko

Pokud se Pavla Wiesnera zeptáte na pomyslné hodnoty České podnikatelské pojišťovny, v jejímž čele stojí, bez zaváhání odpoví: férovost, poctivost, týmová spolupráce a inovace. A hned dodá, že tým chápe široce jako tripartitu makléř – pojišťovna – klient. „Toto spojení je pro nás zásadní. Úspěšní jsme právě díky tomu, že funguje, že máme důvěru jak makléřů, tak našich klientů.“

Read in English

Ta důvěra je hmatatelná. Díky ní ČPP neustále roste. Klienti vás dokonce v rámci soutěže Zlatá koruna nedávno opět vynesli na zlatou příčku za Pojištění podnikatelů a průmyslu a stříbrnou za Autopojištění Combi Plus IV. A makléři vám v rámci své každoroční ankety Pojišťovna roku udělili hned čtyři medaile. Máte radost?

Samozřejmě máme z každého ocenění obrovskou radost. Je to nejen skvělá vizitka naší pojišťovny, ale zejména potvrzení správnosti naší firemní filozofie. A protože děláme rozhovor pro časopis, který čtou hlavně podnikatelé, rád bych poznamenal, že jelikož je moje profesní kariéra od začátku spojená s oblastí pojištění podnikatelů, tato zlatá medaile mě těší dvojnásob, nebo možná lépe řečeno trojnásob, protože první příčku jsme obhájili již potřetí po sobě.

Ovšem kdybych měl říct, jakého ocenění si cením naprosto nejvíc, tak to je důvěra. Řekl bych, že jsme ji získávali postupně, ať už to bylo při povodních nebo před dvěma lety při katastrofě způsobené tornádem na jižní Moravě. Ve všech případech jsme jeli s kolegy přímo do terénu a pomáhali na místě. Považuji za důležité, abychom nezůstávali odstřižení od reality a měli přímý kontakt s tím, co lidé potřebují.

Za tu dobu, o níž hovoříte, se pojišťovna hodně změnila, viďte?

No samozřejmě, nesmírně, vyrostli jsme, přestěhovali se do nového sídla, rozšířili služby… Jen pro ilustraci, v roce 2001, kdy jsem do ČPP nastupoval, dělalo předepsané pojistné 1,4 miliardy, zatímco za loňský rok jsme překročili 13 miliard. V segmentu pojištění průmyslu, který jsem historicky řídil, jsme měli v roce 2001 předepsané pojistné pod 100 milionů korun, za rok 2022 jsme přesáhli obrat dvě miliardy. Dnes jsme prostě větší, rychlejší, dynamičtější, digitálnější, ale pro mě je důležité, že jsme pořád skvělá parta lidí, co dělá ráda svou práci a má srdce na pravém místě. Že se z naší práce nevytratila lidskost.

Zůstaňme ještě u podnikatelského pojištění. Co nyní podnikatelům nabízíte?

ČPP je univerzální pojišťovnou a univerzální jsme i v pojištění průmyslu a podnikatelů. Nabízíme samozřejmě základní pojištění majetku a přerušení provozu, odpovědnosti, profesní odpovědnosti nebo autopojištění, ale také specializované stavebně montážní pojištění, pojištění strojů a elektroniky, pojištění přepravy či různé finanční ztráty.

Pro menší podnikatele máme chytré produkty Simplex a Profex, velmi jednoduché a srozumitelné. Pro střední podnikatele je připravený variabilní produkt Komplex. Větším podnikatelům, průmyslovým klientům, subjektům veřejné správy, nadnárodním společnostem či podnikatelům se specifickými činnostmi nabízíme pojistnou ochranu šitou na míru prostřednictvím individuálního pojištění. Každý klient má tak svoji originální pojistnou smlouvu, která obsahuje pojistné krytí podle jeho potřeb a specifik. Mimochodem, právě individuál­ní přístup je další věc, kterou chceme do budoucna posilovat.

V čem podnikatelé v rámci pojištění aktuálně nejvíc chybují? Máte pro ně nějaká doporučení?

Nejdůležitější je dbát na správně stanovené pojistné částky a zároveň limity pojistného plnění. Doporučil bych tedy, aby si zkontrolovali, případně nechali posoudit odborníky, pojistné částky, aby je měli dané správně, neboť vliv inflace posledních let je obrovský. Prostě ať si jednoduše řeknou, zda za tu částku, kterou nyní ve smlouvě mají, postaví své podnikání znovu. Pokud mají smlouvu deset let stejnou, tak to určitě nebude pravda. Stejně je tomu i u limitů pojistného plnění, ať už je to při pojištění katastrofických škod či pojištění odpovědnosti a tak dále.

Když je pojištění nesprávně nebo nedostatečně nastaveno, klient platí za službu, která ale v případě škody nezafunguje nebo zafunguje jen částečně. Správně nastavené pojištění může být samozřejmě dražší, ale navýšení pojistného je nesrovnatelně nižší než ztráta, kterou po případné škodě firma utrpí.

Zatímco jiní centralizují a ruší pobočky v regionech, ČPP má svou silnou regionální základnu. Počítáte s ní i do budoucna?

Jednoznačně. Jsme jedna ze dvou pojišťoven, která má silné pobočky v regionech. Máme šest regionálních ředitelství, 100 poboček a 220 kanceláří na celém území Česka. Jednotlivé re­giony mají vysokou suverenitu, protože znají místní podnikatelské prostředí. Chceme je dál budovat, protože víme, že každý region má svá specifika. A podnikatelé ocení, když k nim přistupujeme s touto znalostí. Souvisí to s naší firemní filozofií a záměrem, že k nim chceme přistupovat individuálně a pomoci jim v každé situaci. Pojistit lze totiž kromě války a pandemie všechno. Je to jen otázka času a peněz. A nás inovace a nové výzvy baví.

S Pavlem Wiesnerem si povídala Jana Jenšíková

Foto: Marek Jenšík

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2023 na straně 66-67.

Štítky Pojištění, ČPP, Rakousko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.