Články autora: Marek Jenšík

Eva Poláchová: Role inovátora mě baví a naplňujeInovace musí jít ruku v ruce s udržitelností

thumbnail

„Pro každého podnikatele je důležité vědět, že za ním jeho lidé stojí a jsou ochotni přijmout a naplnit jeho vizi. Inovace mají smysl, pokud spolupracovníky motivují a vezmou je za své, bez toho může být vaše myšlenka úžasná, ale v život ji neproměníte,“ zdůrazňuje na úvod našeho interview Eva Poláchová, členka představenstva dvou našich významných pojišťoven – ČPP a Kooperativy ze skupiny Vienna Insurance Group. Ví o tom své, protože inovacemi se zabývá celý svůj profesní život.

Štítky Rozhovory, Finance a pojištění, Inovace, Nové technologie, ČPP

číst celý článek

Eva Poláchová: I find the role of innovator enjoyable and fulfillingInnovation must go hand in hand with sustainability

thumbnail

"For every entrepreneur, it is important to know that their people stand behind them and are willing to accept and fulfill their vision. Innovation makes sense if it motivates your co-workers and if they embrace it. Without that, you won't bring your idea to life, regardless of how amazing it may be," emphasizes Eva Poláchová, member of the board at two of our major insurance companies, namely ČPP and Kooperativa from the Vienna Insurance Group. Mrs. Poláchová has dealt with innovation throughout her whole career, so she is well familiar with the topic.

číst celý článek

Pavel Wiesner: Klient je pro nás středobodem vesmíru.Chceme mu být co nejblíž a výzev se nebojíme

thumbnail

Pokud se Pavla Wiesnera zeptáte na pomyslné hodnoty České podnikatelské pojišťovny, v jejímž čele stojí, bez zaváhání odpoví: férovost, poctivost, týmová spolupráce a inovace. A hned dodá, že tým chápe široce jako tripartitu makléř – pojišťovna – klient. „Toto spojení je pro nás zásadní. Úspěšní jsme právě díky tomu, že funguje, že máme důvěru jak makléřů, tak našich klientů.“

Štítky Pojištění, ČPP, Rakousko

číst celý článek

Pavel Wiesner: The client is of utmost importance to usWe strive to be as close as possible to them and are not afraid of any challenge

thumbnail

If you ask Pavel Wiesner, the new CEO of Česká podnikatelská pojišťovna, about the company’s values, he will give a straightforward answer: fairness, honesty, teamwork, and innovation. He adds quickly, that his broad understanding of a 'team' comprises the broker, the insurance company, and the client. "This link is essential for us. We are successful precisely because it works, due to the fact that we have the trust of both brokers and our clients."

číst celý článek

Radka Konderlová: V krizích se státy opírají především o svůj domácí průmyslPro obranu a bezpečnost to platí dvojnásob

thumbnail

Dlouholetá tradice, výborná pověst, obrovský potenciál. I tak bychom mohli popsat současný český obranný a bezpečnostní průmysl. Ve světě si jeho kvality uvědomují možná stále lépe než my doma: naprostá většina takto zaměřené české produkce, více než 90 procent, jde totiž na export. Trend vzrůstajícího vývozu se projevil už v roce 2013 a dá se očekávat, že v souvislosti s válkou na Ukrajině a plány států NATO včetně České republiky na navyšování výdajů na obranu a armádu bude ještě markantnější. (Řada států NATO včetně našeho se chystá plnit svůj závazek odvádět na obranu země alespoň 2 % HDP). O tom, jak náš stát podporuje domácí obranný průmysl, jsme si povídali na půdě Ministerstva obrany s Radkou Konderlovou, vrchní ředitelkou Sekce průmyslové spolupráce.

Štítky obranný a bezpečnostní průmysl, průmyslová spolupráce, MO

číst celý článek

Marek Růžička: Digitální svět by nám měl sloužit, ne naopak

thumbnail

Článek o bankovní identitě, který jsme uveřejnili v minulém čísle, zjevně zaujal. Potvrdilo se, že nyní firmy intenzivně hledají nové cesty, jak svůj byznys oživit a co nejvíc přiblížit klientům – a přijde jim, že tato nová služba by mohla být tím správným tahem na branku. Proto o ní shánějí další informace. Konkrétně nás oslovili dva zástupci ze segmentu HoReCa, které zajímá možnost využití při prokazování plnoletosti jejich hostů. A tak jsme se obrátili přímo na Marka Růžičku, výkonného ředitele společnosti Bankovní identita.

Štítky digitalizace

číst celý článek
1 2 3 4 6 7

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.