Články autora: Marek Jenšík

Pavel Wiesner: Klient je pro nás středobodem vesmíru.Chceme mu být co nejblíž a výzev se nebojíme

thumbnail

Pokud se Pavla Wiesnera zeptáte na pomyslné hodnoty České podnikatelské pojišťovny, v jejímž čele stojí, bez zaváhání odpoví: férovost, poctivost, týmová spolupráce a inovace. A hned dodá, že tým chápe široce jako tripartitu makléř – pojišťovna – klient. „Toto spojení je pro nás zásadní. Úspěšní jsme právě díky tomu, že funguje, že máme důvěru jak makléřů, tak našich klientů.“

Štítky Pojištění, ČPP, Rakousko

číst celý článek

Pavel Wiesner: The client is of utmost importance to usWe strive to be as close as possible to them and are not afraid of any challenge

thumbnail

If you ask Pavel Wiesner, the new CEO of Česká podnikatelská pojišťovna, about the company’s values, he will give a straightforward answer: fairness, honesty, teamwork, and innovation. He adds quickly, that his broad understanding of a 'team' comprises the broker, the insurance company, and the client. "This link is essential for us. We are successful precisely because it works, due to the fact that we have the trust of both brokers and our clients."

číst celý článek

Radka Konderlová: V krizích se státy opírají především o svůj domácí průmyslPro obranu a bezpečnost to platí dvojnásob

thumbnail

Dlouholetá tradice, výborná pověst, obrovský potenciál. I tak bychom mohli popsat současný český obranný a bezpečnostní průmysl. Ve světě si jeho kvality uvědomují možná stále lépe než my doma: naprostá většina takto zaměřené české produkce, více než 90 procent, jde totiž na export. Trend vzrůstajícího vývozu se projevil už v roce 2013 a dá se očekávat, že v souvislosti s válkou na Ukrajině a plány států NATO včetně České republiky na navyšování výdajů na obranu a armádu bude ještě markantnější. (Řada států NATO včetně našeho se chystá plnit svůj závazek odvádět na obranu země alespoň 2 % HDP). O tom, jak náš stát podporuje domácí obranný průmysl, jsme si povídali na půdě Ministerstva obrany s Radkou Konderlovou, vrchní ředitelkou Sekce průmyslové spolupráce.

Štítky obranný a bezpečnostní průmysl, průmyslová spolupráce, MO

číst celý článek

Marek Růžička: Digitální svět by nám měl sloužit, ne naopak

thumbnail

Článek o bankovní identitě, který jsme uveřejnili v minulém čísle, zjevně zaujal. Potvrdilo se, že nyní firmy intenzivně hledají nové cesty, jak svůj byznys oživit a co nejvíc přiblížit klientům – a přijde jim, že tato nová služba by mohla být tím správným tahem na branku. Proto o ní shánějí další informace. Konkrétně nás oslovili dva zástupci ze segmentu HoReCa, které zajímá možnost využití při prokazování plnoletosti jejich hostů. A tak jsme se obrátili přímo na Marka Růžičku, výkonného ředitele společnosti Bankovní identita.

Štítky digitalizace

číst celý článek

Christoph Rath: Česká republika je ve skupině Vienna Insurance Group premiantem

thumbnail

„Kdybych byl českým podnikatelem a chtěl si získat rakouského obchodního partnera, určitě bych ho co nejdříve pozval k sobě do firmy. Prezentoval bych mu, jak moje produkty vznikají a proč se na ně může spolehnout. A abych se jako hostitel ukázal v tom nejlepším světle, vzal bych ho určitě do Prahy,“ říká Christoph Rath, který pracuje již sedmnáct let ve skupině Vienna Insurance Group (VIG) a v současnosti je členem představenstva ČPP a Kooperativy. Během interview nás inspiroval i k dalšímu doporučení – vzít dobývaného klienta na anglické představení Divadla Járy Cimrmana. Pokud se bude dobře bavit, zjistíte, že máte stejný humor. A to je pro dlouhodobé partnerství nejen v obchodě hodně důležité.

číst celý článek

Czech Republic is the best performer within the VIG Group

thumbnail

"If I were a Czech entrepreneur and wanted to impress an Austrian business partner, I would definitely invite them to my company as soon as possible. I would show them how my products are made and why they can rely on them. And to make an even bigger impression, I would definitely take them to Prague," says Christoph Rath, who has been working for the Vienna Insurance Group (VIG) for seventeen years and is currently a member of the Board of Directors of ČPP and Kooperativa. He also noted that he would take a business partner from Austria to Cimrman English Theatre. "If they have a good time, you will find out that you have the same sense of humour. And this is very important for a long-term partnership, not only in business."

číst celý článek
1 2 3 4 6 7

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.