3 otázky pro Radomila Doležala, generálního ředitele CzechTrade

Text Daniel Libertin Foto Archiv CzechTrade Publikováno

CzechTrade je jedním ze zakládajících členů Týmu Česko, jak projekt pokračuje?

V rámci Týmu Česko nyní intenzivně pracujeme na konkrétních praktických krocích – funguje informační a kontaktní one stop shop a společná webová prezentace, je nastaven systém péče o klienty, pracovníci jednotlivých institucí byli detailně proškoleni a připravuje se v pořadí druhá konference, tentokrát v Brně v rámci MSV. Tam budou služby Týmu Česko představeny opět formou praktické ukázky a proběhnou i následné individuální konzultace s firmami. Abychom neustále vylepšovali funkčnost systému a koordinaci, společně připravujeme několik pilotních projektů konkrétních inovativních firem s potenciálem uspět v zahraničí. Děláme vše pro to, aby firmy v praktické rovině sdílely služby CzechTrade, CzechInvest, ČEB, EGAP, TAČR a ČMZRB a neztrácely přitom čas obchůzkami a dodatečným papírováním.

Co konkrétně to znamená pro CzechTrade?

Největší přínos vidím v tom, že se dostaneme do kontaktu s inovativními a vysoce perspektivními českými firmami, kterým pomůžeme dostat se na zahraniční trhy. České startupové podniky mají mnohdy ztížené podmínky pro vstup na zahraniční trh a podporu si určitě zaslouží. Velkým signálem pro nás je, že mezi nejúspěšnějšími světovými firmami se objevují i takové, které mají jen velmi krátkou historii. Jde o podniky, které se silně zaměřily na nové produkty, revoluční postupy, mají inovativní přístup k produktové nabídce. Řada českých start-upů zaniká již v začátcích, přestože mají zajímavý produkt. Děje se tak například kvůli neznalosti trhu, nedostatku propagace či absenci obchodního partnera. CzechTrade se proto nově zaměří právě na pomoc start-upům v zahraničí.

Jaké novinky chystáte na letošním MSV v Brně?

V Brně se CzechTrade představí hned několikrát: v rámci společné expozice Ministerstva průmyslu a obchodu spolu s agenturami CzechInvest a API a samozřejmě také v Exportním domě. Tradičně pořádáme celodenní Meeting Point neboli individuální konzultace firem se zástupci zahraničních kanceláří, jichž letos do Brna přijede 29. Uspořádáme také dvě konference, jednu zaměřenou na země SAE, Turecko a Izrael a druhou na obchodování s Velkou Británií a Nizozemskem. Tematice průmyslového designu věnujeme seminář a hostit budeme také nákupčí několika zahraničních firem v rámci tzv. Sourcing days. Během doprovodného programu se, jak už jsem zmiňoval, představí také Tým Česko.

Text: Daniel Libertin

Foto: Archiv CzechTrade

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2018 na straně 53.

Štítky Podpora exportu, CzechTrade

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.