Články autora: archiv M. M. Sopta

Martina Mlinarević Sopta: České firmy nemají s adaptací v Bosně a Hercegovině problémMůžete nám být skvělým mentorem

thumbnail

Ve své zemi i za jejími hranicemi je známá jako novinářka, spisovatelka a aktivistka. Vydala šest knih, na Facebooku má 130 tisíc sledujících a další víc než 4 tisíce na Twitteru. Jak tyto své předchozí zkušenosti uplatňuje v diplomacii a proč mají bosensko-české vztahy mimořádný potenciál? I o tom jsme si povídali s Martinou Mlinarević Sopta, která je od ledna 2020 velvyslankyní Bosny a Hercegoviny v České republice.

Štítky Bosna a Hercegovina, Investice, Export

číst celý článek

Martina Mlinarević Sopta: Czech companies have no problems adjusting in Bosnia and HerzegovinaYou can be a great mentor for us

thumbnail

In her country and beyond, she is well known as a journalist, writer and activist. She has published six books, has 130,000 followers on Facebook, and more than 4,000 on Twitter. How does she apply all this previous experience in her diplomatic work? Why does she think Bosnian-Czech relations have great potential? We have talked to Martina Mlinarević Sopta, who is Ambassador of Bosnia and Herzegovina to the Czech Republic since January 2020.

Štítky Bosna a Hercegovina, Interwiev

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.