Francie mění svůj ekonomický modelTo je šance i pro česká technologická řešení

Text Zuzana Gamrotová Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Francie

Probíhající digitální a ekologická transformace, důraz na odolnost a soběstačnost a snaha o zvýšení konkurenceschopnosti proměňují francouzskou ekonomiku a představují příležitosti pro vyspělé české firmy se na této proměně podílet.

Hnací silou francouzského hospodářství byla po dlouhá léta průmyslová výroba. S příchodem globalizace, souvisejícími proměnami dodavatelských řetězců a nástupem konkurence rozvíjejících se ekonomik přišel francouzský průmysl o velkou část svého tržního podílu a potýká se se strukturálním obchodním deficitem. Pandemie covidu-19 odhalila zranitelnost dlouhých dodavatelských řetězců a závislost na dovozech materiálů, komponentů a zboží ze vzdálených trhů. Tento fakt urychlil snahy Francie o diverzifikaci průmyslu, který se v posledních letech specializuje především na sektory francouzské excelence s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou letecký, farmaceutický průmysl či sektor s luxusním zbožím, a o znovuzískání průmyslových kapacit v odvětvích využívajících průlomových technologií.

Program „ať to stojí, co to stojí“ zafungoval

Francouzská ekonomika zaznamenala v souvislosti s pandemií v roce 2020 historický propad HDP o 8,2 %, největší od konce druhé světové války. Vláda proto přišla s robustním plánem pod heslem „ať to stojí, co to stojí“ na pomoc jednotlivcům, firmám i celým sektorům a podpořila hospodářské oživení částkou 100 miliard eur. Kromě nouzových opatření na okamžitou pomoc nejpotřebnějším (jako podpora částečné zaměstnanosti, fondy solidarity, půjčky garantované státem nebo odklady plateb povinných odvodů) vyčlenil tento velkorysý plán také prostředky na veřejné investice, které pomůžou zemi v postcovidové obnově, podpoří její hospodářský růst a poskytnou podporu společnosti při dvojí transformaci, kterou aktuálně prochází – ekologické a digitální.

Podpora firem a snaha o zvýšení konkurenceschopnosti

Administrativa prezidenta Emmanuela Macrona od začátku svého funkčního období v roce 2017 deklaruje podporu soukromým firmám a usiluje o zvýšení francouzské konkurenceschopnosti. Během jeho funkčního období došlo k přijetí řady opatření ve prospěch soukromých firem, na podporu reindustrializace země a jejího zatraktivnění pro zahraniční investory. Mezi „vlajková“ opatření vlády Emmanuela Macrona na podporu firem patří bezesporu snížení daně z příjmu právnických osob z jedné z nejvyšších sazeb na světě 33 % v roce 2017 na 25 % v roce 2022 nebo snížení daně z výroby.

Cíl 25 „jednorožců“ splněn v předstihu

Jednou z aktuálních priorit, která má přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti země, je podpora mladých inovativních firem, budoucích světových technologických šampionů. Francouzská vláda spustila před několika lety iniciativu s názvem French Tech – zastřešující název pro platformu na podporu start-upů, která propojuje všechny hráče ekosystému – mladé technologické firmy, investory a představitele státu s cílem podpořit rozvoj a financování start-upů pomocí inkubačních a akceleračních programů.

Francouzská start-upová scéna zaznamenala během posledních tří let prudký vzestup, způsobený částečně i pandemií covidu-19. V roce 2019 měla země čtyři tzv. jednorožce, tedy start-upy, jejichž hodnota dosáhla miliardy amerických dolarů. Prezident tehdy stanovil cíl dvaceti pěti francouzských jednorožců do roku 2025. Tohoto cíle se podařilo dosáhnout již na začátku letošního roku, tedy o tři roky dříve, když francouzský start-up Exotec, zaměřený na robotiku v průmyslu, oznámil získání nové investice, díky níž se stal dvacátým pátým francouzským jednorožcem. V minulém roce získaly francouzské start-upy investice v rekordní úhrnné výši téměř 12 miliard eur, což je řadí na třetí místo v Evropě po Velké Británii a Německu.

Kromě zmiňované firmy Exotec se mezi budoucí francouzské digitální giganty řadí například společnost Bla Bla Car (online platforma pro spolujízdy), Back Market (online „tržiště“ s repasovanými výrobky), Doctolib (zdravotnická online platforma pro rezervaci schůzek u lékaře, která zaznamenala velký vzestup v době pandemie a slouží jako hlavní platforma pro rezervaci termínů pro očkování), Sorare (webová fantasy fotbalová hra využívající technologii blockchainu) a řada dalších z oblastí jako fintech, insurtech apod.

France 2030

Krize způsobená pandemií poukázala na nevýhody dlouhých dodavatelských řetězců, jejichž narušení působí problémy v dodávkách materiálů a komponentů a závislost na vzdálených trzích. V reakci na tyto výzvy představil francouzský prezident v říjnu minulého roku strategický investiční plán France 2030, který usiluje o návrat k průmyslové suverenitě, zejména v technologicky náročných a strategických odvětvích, jako jsou polovodiče, biotechnologie, mobilita, baterie, vodík, zdravotnictví a inovace v jaderné energetice.

Prostřednictvím robustních veřejných investic v celkové výši 30 miliard eur na období pěti let má plán ambici nasměřovat Francii k novému nízkouhlíkovému výrobnímu modelu, učinit ji odolnější, soběstačnější, méně závislou na dovozech klíčových materiálů ze zahraničí a díky podpoře průlomových technologií napomoci k tomu, aby se ze země stala inovační a technologická velmoc.

Ústřední linií plánu je úsilí o snížení uhlíkové stopy, ke kterému se Francie spolu s ostatními státy Evropské unie zavázala. Velká část investic je proto určena energetickému sektoru s cílem vyrábět bezemisní elektřinu, jejíž spotřeba do budoucna výrazně poroste. Rozsáhlá jaderná flotila sice umožňuje Francii výrobu nízkoemisní elektrické energie, stávající reaktory se však blíží k termínu své životnosti, potýkají se s výpadky v důsledku nutnosti oprav a nutné údržby a vyžadují nemalé prostředky na svou modernizaci. Země se chce proto zaměřit na oblast vývoje inovativních menších reaktorů, jejichž hlavní výhoda spočívá v tom, že je bude možné vyrábět sériově s nižšími náklady. Investiční plán vyčleňuje miliardu eur právě na rozvoj nových jaderných reaktorů.

Další významnou technologií, do jejíhož rozvoje Francie investuje, je „zelený“ vodík. Francie má ambici stát se lídrem v této oblasti a spolupracovat s dalšími evropskými partnery na rozvoji komplexního vodíkového řetězce. Konkrétní ambicí plánu je výstavba nejméně dvou gigatováren na výrobu zeleného vodíku. Tento cíl je doplněn dalším posílením průmyslové nabídky obnovitelných zdrojů energie, které ve spojení s jadernou energií a vodíkem umožní stabilní výrobu bezuhlíkové elektrické energie za konkurenceschopné ceny. Plán nezapomíná na důležité sektory francouzského hospodářství, kterými jsou automobilový a letecký průmysl. Ty procházejí zásadními změnami v souvislosti se zpřísněnými ekologickými normami. Emmanuel Macron stanovil konkrétní cíl vyrábět ve Francii do roku 2030 dva miliony vozidel na elektrický nebo hybridní pohon ročně. Snahou je znovu obnovit výrobu automobilů ve Francii, která klesla z 3,5 milionu vyrobených vozů v roce 2005 na 1,5 milionu v roce 2020.

Součástí je také strategie na podporu průmyslových start-upů a „deep tech“, které nabízejí řešení založená na významných vědeckých nebo technologických poznatcích v nejpokročilejších oborech, jako je umělá inteligence, virtuální realita, kvantové technologie, elektronika, robotika, biotechnologie, s širokým využitím v průmyslu, energetice, dopravě, zdravotnictví a řadě dalších. Cílem je podpořit transfer technologií a přenos vědeckých poznatků získaných na základě dlouhodobého výzkumu do praxe, k jejich konkrétnímu využití v průmyslu.

Řada projektů investičního plánu France 2030 se bude vzhledem ke svému strategickému charakteru a významu realizovat ve spolupráci se zahraničními, zejména evropskými, partnery a představují příležitosti i pro české inovativní a technologické firmy a výzkumné instituce.

V minulém roce získaly francouzské start-upy investice v rekordní úhrnné výši téměř 12 miliard eur, což je řadí na třetí místo v Evropě po Velké Británii a Německu.

České digitální firmy zkoušejí stále více své štěstí ve Francii

S rozvojem trhu informačních a komunikačních technologií, který zaznamenal ve Francii v minulém roce 6,3% nárůst, pokračující digitalizací a rostoucí oblibou online nakupování jsme zaznamenali v nedávně době vstup několika českých digitálních firem na francouzský trh.

Francouzský e-commerce se těší nebývalému boomu, který umocnila sanitární krize covidu-19. V roce 2020 zaznamenal tento trh meziroční nárůst 8,3 %. Tohoto trendu využily i některé české e-shopy a pustily se do internetového podnikání ve Francii. Největší tuzemský internetový obchod Alza.cz oznámil spuštění francouzské verze e-shopu Alza.fr v listopadu 2021. Alza zatím nemá ve Francii svůj tým a o veškerý provoz francouzského e-shopu se stará pražská pobočka a call centrum posílené o francouzsky mluvící operátory, firma nicméně do budoucna nevylučuje fyzickou přítomnost ve Francii.

Nedávným úspěchem další české firmy ve Francii je příběh firmy Siko koupelny a kuchyně, největšího tuzemského prodejce koupelnového vybavení. Tato rodinná firma se neustále rozšiřuje a rozvíjí, především díky investicím do technologických inovačních řešení, za které získala několik patentů. V poslední době Siko stále více míří do virtuálního prostoru a přibližuje svůj byznys více k e-commerce. V březnu 2020 firma získala minoritní podíl francouzského e-shopu s koupelnovým sortimentem Livea.fr a začátkem listopadu 2021 se stala jeho většinovým vlastníkem. Tímto plány společnosti Siko ve Francii nekončí – připravuje výstavbu logistické základny pro západní Evropu ve francouzských Métách, které jsou výhodně umístěné, aby mohla expandovat dále na západ.

Koncem minulého roku uvedla svůj inovativní produkt na francouzský trh i česká startupová pojišťovna Mutumutu, která patří do portfolia českého studia Creative Dock. V Česku bylo životní pojištění Mutumutu spuštěno v roce 2018 a díky partnerství a investici od francouzské Société Générale Assurances se firma rozhodla pro expanzi do zahraničí a poté, co získala povolení od francouzského regulátora, uvedla svůj produkt ve Francii. Pojištění Mutumutu se od jiných liší například tím, že své klienty odměňuje za dodržování zdravého životního stylu, pravidelný pohyb, preventivní prohlídky u lékaře, nekouření atd. až do výše 30 % z ceny pojistného.

Slavnostní uvedení českého digitálního pojištění Mutumutu na francouzský trh se uskutečnilo v listopadu minulého roku v prostorách Velvyslanectví České republiky v Paříži. Velice nás těší, že jsme mohli tento mladý a dynamický tým podpořit a nabídnout naše reprezentativní prostory pro prezentační marketingovou akci Mutumutu pro obchodní partnery a novináře.

Text: Zuzana Gamrotová

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2022 na straně 26-29.

Štítky Francie, Inovace, Nové technologie, Cirkulární ekonomika, EU

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.