Chile už není jenom měď a víno

Text Zdeněk Kubánek Foto Thinkstock.cz Publikováno
thumbnail Chile

Evropská unie jako celek představuje pro Chile největšího investora a po Číně druhého největšího obchodního partnera.

Chilská republika je od roku 1990 stabilní pluralitní demokracií s fungujícím tržním hospodářstvím. Země se vyznačuje prosperující ekonomikou a trvale příznivými makroekonomickými ukazateli. Jako jediná v Jižní Americe je členem OECD. Chile má velmi liberální obchodní politiku, o čemž svědčí existence dohod o volném obchodu s více než šedesáti státy světa.

Země je významným světovým vývozcem nerostných surovin, například molybdenu, ledku, jódu a železa. Zdaleka nejvýznamnější a strategickou exportní položku přitom tvoří měď s více než padesátiprocentním podílem na chilském vývozu. Chile může také nabídnout kvalitní zemědělské produkty, jako jsou vynikající vína, ovoce nebo mořské plody.

Profitujeme z asociační dohody mezi EU a Chile

V objemu exportu České republiky zaujímá Chile čtvrté místo mezi zeměmi Latinské Ameriky. V roce 2013 dosáhl obchodní obrat podle českých statistik částky 2,1 miliardy korun při saldu 0,41 mld. Kč ve prospěch ČR. Ve skutečnosti je však hodnota vzájemné výměny mnohem vyšší. Příčinou je značný objem reexportů zboží oběma směry. Naši výrobci a exportéři profitují z asociační dohody mezi EU a Chile, která zakotvuje ustanovení o bezcelní výměně zboží a díky níž se v posledním desetiletí výrazně zvýšil objem vzájemného obchodu. Přitom očekáváme další prohloubení vzájemných ekonomických vztahů po podpisu dohody o zamezení dvojímu zdanění.

Uspějete jen s vysokou přidanou hodnotou

Místní trh je velice náročný a proniknout na něj mohou ve většině případů pouze dodavatelé moderních výrobků a technologií s vysokým podílem přidané hodnoty. Poprodejní servis a dostatek náhradních dílů je přitom samozřejmostí.

Navzdory silné konkurenci jsou podmínky pro obchodování pro naše firmy poměrně příznivé. Zdejší rozvinutý důlní průmysl, který je nosným oborem chilské ekonomiky, potřebuje řadu sofistikovaných strojních zařízení. V energetickém sektoru se projevuje naléhavá potřeba rozšíření kapacit, ať už jde o vodní nebo tepelné elektrárny.

Uplatnit se také mohou výrobky určené pro chilský obranný průmysl nebo tradiční české spotřební zboží, jako je sklo, bižuterie nebo alkoholické nápoje.

Přestože se do Chile dováží většina dopravních prostředků z asijských zemí, naše škodovky jsou tu oblíbené a existuje prostor pro navýšení jejich odbytu. Dveře jsou otevřené také pro naše investory. Ti se mohou inspirovat úspěšnou investicí firmy Rudolf Jelínek, která v Chile založila prosperující palírnu tradičních ovocných destilátů.

Veletrhy a zase veletrhy

Nezbytnou podmínkou úspěchu českých firem na chilském trhu zůstane účast na významných mezinárodních veletrzích a výstavách, které se zde pravidelně konají. V oblasti důlního průmyslu jde o EXPOMIN a EXPONOR, oblastí energetiky a vodního hospodářství se zabývá APEMEC. Širokou škálu potřeb pro letecký průmysl pokrývá veletrh FIDAE, který je považován za nejvýznamnější mezinárodní akci tohoto druhu na jižní polokouli. Skutečnost, že se letošního ročníku FIDAE zúčastnily čtyři významné české firmy, podstatně zvyšuje jejich šance na uzavření dalších obchodních kontraktů a vytváří pozitivní obraz o České republice v celém regionu.

Velvyslanectví ČR v Santiagu de Chile je samozřejmě připraveno průběžně pomáhat českým firmám při prosazování jejich obchodních a investičních záměrů. Můžeme poskytovat potřebné kontakty, informace o obchodně-politickém režimu v místě, podnikatelském prostředí, poptávkách chilského veřejného i soukromého sektoru a další služby. Těšíme se na váš zájem.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2014 na straně 46—47.

Štítky Chile, Jižní Amerika, Energetika, Potravinářství, Důlní průmysl, Dopravní strojírenství, Letecký průmysl

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.