Příležitosti pro české firmy v Indii

Text Rudolf Klepáček Publikováno
thumbnail Indie

Civilní letecký průmysl

Poptávka po letecké dopravě, daná rozlohou indického subkontinentu a růstem životní úrovně obyvatelstva, se trvale zvyšuje a vytváří potřebu výstavby nových letišť, případně potřebu rozšíření, modernizace či faktického využití letišť stávajících. Totéž platí o potřebě rozšíření letadlového parku, a to i letadel s nižší přepravní kapacitou (například 19 nebo 21místná), která jsou vyráběna i v ČR. Cílem je zvýšit celkový počet přepravených cestujících ze 160 miliónů v roce 2012-2013 na 450 miliónů v roce 2020 a posunout se na třetí pozici v pořadí největších leteckých trhů na světě. Modernizují letiště v Dillí a Mumbaí za účasti soukromého kapitálu. Plánuje se výstavba nových letišť v Goa, Ahmedbádu, Truvandru a Sikkimu. Většina letišť je však prakticky nevyužívána. Scházejí jim radarové a navigační systémy k řízení leteckého provozu na úrovni moderních standardů. V zemi zcela absentuje jakákoli opravárenská kapacita, která musí být outsourcována a jejíž vybudování je jedním z cílů. Příležitosti jsou v doprovodných službách, včetně školení pilotů a řízení letového provozu. Celkový objem investic v následujícím pětiletém období má dosáhnout hodnoty 12,1 miliardy USD.

Energetika

Nedostatek elektrické energie a časté výpadky v dodávce proudu představují zásadní překážku dalšímu rozvoji indické ekonomiky. Ke zlepšení má dojít modernizací a rehabilitací stávajících energetických zdrojů a také výstavbou nových kapacit. V obou případech je kladen mimořádný důraz na nejvyšší environmentální standardy, což může být v některých případech výzvou pro české dodavatele (důraz na superkritické a ultra-superkritické zdroje a také na zvýšení energetické účinnosti a rozvoj chytrých sítí). Prioritou je rozvoj obnovitelných zdrojů. V plánu je navýšení kapacity solárních elektráren z 5000 MW na 100 000 MW a také větrných elektráren (více než 60 000 MW nového instalovaného výkonu). Počítá se s rozvojem biomasy a také s lepším využitím vodního potenciálu (zejména přečerpávací vodní elektrárny, avšak i výstavba nových zdroje!). Perspektivu má jaderná energetika, která je rozvíjena jako vlastní program a také odběratelsky ve spolupráci s jinými zeměmi.

Technologie pro vodohospodářství

V současnosti vyhlásila vláda dva velké programy s potenciálem dodávek pro české exportéry - Projekt oživení řeky Gangy, kde je velká míra znečištění a vysoký potenciál pro dodávky čisticích technologií, a projekt Smart Cities, který bude řešit infrastrukturu v celkem 100 vybraných indických městech se všemi návaznostmi na inženýrské sítě, kanalizaci, vodní hospodářství a ochranu životního prostředí.

Železniční a kolejová doprava

V následujících pěti letech má být stávající délka 114 tisíc kilometrů tratí navýšena na 138 tisíc kilometrů. Počet denně přepravených osob se má zvýšit z 21 milionů na 30 milionů a roční objem přepraveného nákladu z jedné miliardy tun na 1,5 miliardy tun. Celkový objem vynaložených finančních prostředků je plánován na 140 mld. USD, většinu z nich pak budou tvořit soukromé investice. Pro zahraniční investory neplatí omezení a jejich podíl ve společnostech může dosahovat až 100 %.

Zdravotnictví a farmacie

Zdravotnictví v Indii má stoupající úroveň, existuje prostor pro české výrobce nemocničního vybavení a zdravotnické elektroniky. S rostoucí kupní silou indické střední třídy roste v zemi počet soukromých nemocnic a klinik, které potřebují moderní lékařské přístroje. Současně se indický zdravotnický průmysl snaží o zavedení vlastní výroby a kopírování dovážených produktů.

Zemědělství a potravinářství

Podíl na tvorbě HDP stále představuje 14,5 % a zaměstnává přitom téměř polovinu práceschopného obyvatelstva. Vláda usiluje o zajištění zavlažování rozsáhlých ploch, skladování vody v období mezi monzuny a úsporné zacházení s vodou. Zvyšuje se také výroba umělých hnojiv a používání mechanizace, především traktorů a dalších strojů ke sklizni.

Mezi movitými indickými vrstvami roste obliba masných výrobků (uzeniny, paštiky), které se z velké části dováží. Vzhledem k zákazu určitých druhů masa pro některé náboženské skupiny (hovězí pro hinduisty, vepřové pro muslimy) je nejrozšířenější kuřecí, případně skopové maso. Je však třeba upozornit na vysoké dovozní clo na tyto výrobky.

Ročně doveze Indie cukr a cukrovinky za více než 1 mld. USD. Hlavními dodavatelskými zeměmi jsou Brazílie, Thajsko, Guatemala a Španělsko. Kvůli vysokému clu by se čeští exportéři měli zaměřit na kvalitní a dražší výrobky, za které jsou místní spotřebitelé ochotni utratit relativně vyšší částku než za jejich indické ekvivalenty.

Pivo patří v Indii po whisky k nejoblíbenějším alkoholickým nápojům. Pivovarnický průmysl rychle roste. Indické pivovary produkují pivo „mild" (4- 5 % alkoholu) a „strong" (6 8 % alkoholu), které se prodává nejčastěji v 650m1 lahvích. Přestože clo na dovoz piva představuje 100 % hodnoty zboží, na indickém trhu působí známé zahraniční značky a indičtí zákazníci jsou za importované zboží ochotni zaplatit vysokou cenu. Potenciál pro vývoz českého piva do Indie není malý, neboť existuje poměrně slušné povědomí o ČR jako pivní velmoci a Indům české pivo chutná.

Indie se potýká s nedostatkem moderních zemědělských strojů, v jehož důsledku přijde nazmar značná část zemědělské produkce. Klade si za cíl výrazně obnovit zastaralé zemědělské a potravinářské stroje.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2016 na straně 19.

Štítky Indie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.