Indie se vrací po pěti letech do Brna jako partnerská země

Text Josef Vrbenský Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Indie

Vztahy mezi Českou republikou a Indií zažívají v letošním roce významné jubileum: slavíme 70 let od navázání diplomatických styků. Jednou z důležitých akcí, které se v rámci oslav uskuteční, je účast Indie na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roli partnerské země.

Nepůjde o první vystoupení Indie na brněnském strojírenském veletrhu v této funkci. Již v roce 2012 tehdejší ministr obchodu a průmyslu A. Sharma přivedl na brněnské výstaviště přibližně 140 firem. Většina z nich pocházela z Bengalúru, které patří k indickým strojírenským centrům. Indie v té době vystoupila s touto formou národní účasti poprvé v oblasti střední a východní Evropy.

Až 400 milionů spotřebitelů

Proč právě Indii považujeme za tolik významného partnera a proč máme zájem o co nejširší spolupráci českých a indických společností je jasné. Indie s téměř 1,3 miliardy obyvatel patří k největším trhům na světě. Svým politickým zřízením je nám blízká – jedná se o nejlidnatější demokracii na světě – a rovněž podpora tržních principů hospodářství koresponduje s ekonomickými zásadami uplatňovanými v ČR. Země dynamicky modernizuje a rozšiřuje svou dopravní infrastrukturu a energetické zdroje, inovuje průmyslovou základnu a je zapojená do mezinárodní aplikace aktuálních digitálních technologií. Rostoucí životní úroveň obyvatel se odráží v zájmu o nové, „západní“ výrobky i o poznávání okolního světa. Odhady mluví o 300 až 400 milionech příslušníků střední příjmové skupiny – máme tedy co do činění se spotřebitelskou poptávkou srovnatelnou s Evropskou unií.

V současné Indii probíhá řada ekonomických reforem, které mají za cíl vytvořit ze země moderní průmyslově-zemědělskou velmoc. Od roku 2014 je uplatňován program Make in India. Ten by měl nastartovat domácí výrobu a přilákat zahraniční investice. Byly vyčleněny peníze na vybudování hlavních komunikačních koridorů, dvou desítek výrobních zón a na program „smart cities“, tedy na zefektivnění a ekologizaci fungování měst.

V Indii nás znají

Ve vzájemném obchodě navazujeme na dlouhodobou tradici. Již po vzniku samostatného Československa v roce 1918 můžeme vystopovat rostoucí obchodní výměnu s tehdy ještě Britskou Indií. Dováželi jsme koření, textilie, kožedělné výrobky či šperky a drahokamy, naopak jsme do Indie dodávali strojírenské a spotřební zboží. K výrazným momentům v rámci česko-indických vztahů patřila výstavba dvou továren na obuv Tomášem Baťou. Spolupráce se dobře vyvíjela i ve druhé polovině 20. století, kdy už byla Indie samostatnou rozvíjející se zemí. Československo v té době napomáhalo výstavbě řady průmyslových podniků z oblasti strojírenské metalurgie, výroby traktorů nebo motocyklů. Čeští inženýři dodali do Indie rovněž elektrárnu.

Dnes patří Indie k zemím, které jsou zajímavé nejenom pro naše vývozce, ale také pro investory. Firmy z České republiky vyrábějí v Indii osobní auta, komponenty do železničních vagonů, elektrárenské turbíny. Čilé kontakty se projevují v účasti českých firem na řadě indických výstav a veletrhů, v posledních letech to byly akce orientované především na leteckou a letištní techniku, důlní techniku a všeobecné strojírenství. Své místo na indickém trhu také postupně nachází naše spotřební zboží, zvláště tradiční sklářské výrobky, některé potravinářské zboží, ale například také fotomateriály, ložiska, telekomunikační zařízení či papír.

Indické firmy najdete v říjnu v Brně

To vše jsou důvody, proč vítáme rozhodnutí indické vlády prezentovat se znovu na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roli partnerské země. V Indii účast na veletrhu logisticky zajišťuje Rada na podporu exportu strojírenských výrobků (EEPC), což je agentura spadající pod zdejší Ministerstvo obchodu a průmyslu. EEPC v Indii pořádá velké množství akcí, jako jsou workshopy, semináře, výstavy, veletrhy, soutěže exportérů apod. Na nich zve indické firmy k účasti na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Využívá k tomu i zkušenosti indických společností, které se brněnského strojírenského veletrhu zúčastnily před pěti lety a které si díky tomu našly své obchodní partnery. Důležité je, že jsou na akcích kontaktovány velmi významné společnosti, jako například BHEL, Jindal, Hero, Maruti Suzuki nebo také Tata, Bajaj či Kirloskar.

Vedle série prezentací pořádaných v celé Indii agenturou EEPC, jichž se nezřídka účastní čeští zástupci, oslovilo indické Ministerstvo obchodu a průmyslu představitele vybraných svazových států s pozváním, aby se tyto státy samostatně v Brně představily. Nechybí mezi nimi Tamilnádu, Maháráštra, Gudžarát, Džhárkhand, Harijána či Karnátaka, tedy státy s rozvinutou průmyslovou výrobou.

Od expozic až k bollywoodskému filmu

Účast Indie na veletrhu se neomezí jen na pouhou prezentaci firem na stáncích. Důležitým momentem bude jistě Česko-indické podnikatelské fórum spojené s předem naplánovanými setkáními mezi českými a indickými podnikateli. Uvažuje se rovněž o uskutečnění investičního semináře, kde by byly českým investorům představeny příležitosti a investiční prostředí v Indii a naproti tomu indické firmy by se mohly seznámit s investičními možnostmi v České republice.

Vedle obchodní a investiční spolupráce jsou důležité rovněž kontakty ve vědě, technice a inovacích. Umožňují následně ekonomickou spolupráci českých a indických firem v nejmodernějších technologiích. Tomu by měla napomoci jednání mezi příslušnými ministerstvy obou zemí o novém pracovním plánu výzkumné spolupráce a je předpoklad, že zasedání odpovídající pracovní skupiny by mohlo proběhnout na okraj brněnského strojírenského veletrhu.

Bylo dohodnuto, že přítomnosti vedení indického Ministerstva obchodu a průmyslu v ČR využijí obě strany k uspořádání 11. zasedání Česko-indické smíšené komise pro ekonomickou spolupráci. Ta se schází přibližně každé dva roky na úrovni ministrů a jejím cílem je identifikace nových obchodních příležitostí a konkrétních projektů, do kterých se mohou podnikatelé obou zemí zapojit, i hledání cest k odstraňování případných překážek pro další rozvoj obchodní a ekonomické spolupráce.

V průběhu společenského kulturního večera nazvaného India Evening představí několik indických umělců kulturu této jihoasijské země. A v době přípravy tohoto vydání TRADE NEWS se také jednalo o tom, že by se v Brně promítnul nedávno natočený bollywoodský film Ring, jehož děj se částečně odehrává v Praze.

Nechme se tedy překvapit, co vše pro nás indická strana na letošním MSV nachystá. Každopádně je potěšitelné, že věnuje své účasti na jednom z nejvýznamnějších středoevropských veletrhů tak pečlivou pozornost. Věříme, že i čeští podnikatelé využijí v maximální míře příležitosti k setkání s indickými protějšky.

Text: Josef Vrbenský

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2017 na straně 66-67.

Štítky Indie, MSV, Strojírenství, Podpora exportu

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.