Příležitosti pro české firmy v Gruzii

Text Jiří Preclík Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Gruzie

Doprava a infrastruktura

Vzhledem k hornatému povrchu země bude při výstavbě komunikací zapotřebí v určitých úsecích také know-how zahraničních firem, což se bezesporu bude týkat také například staveb tunelů, kde mají české firmy co nabídnout. Očekávané jsou též tendry různých měst na obnovu a zkapacitnění veřejné dopravy. V krátkodobém horizontu se bude jednat o dodávky autobusu/elektrobusů (až několik stovek kusů) a v dlouhodobém horizontu půjde především o obnovu trolejbusové nebo tramvajové dopravy.

Zemědělství a potravinářství

Ačkoliv je v zemědělském sektoru v Gruzii zaměstnáno více než 50 % všech pracujících, není země potravinově soběstačná, neboť místní zemědělství je velmi neefektivní. Vzhledem ke geografické vzdálenosti a transportním nákladům je větší potenciál vývozu v hotových výrobcích s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou například různé polotovary, energetické tyčinky apod. Zároveň lze v souvislosti se snahou vlády o zefektivnění zemědělského sektoru očekávat také poptávku po ušlechtilých plemenech skotu a dalších hospodářských zvířatech.

Elektrotechnika

Se zlepšující se ekonomickou situací střední třídy stoupá zájem o tento druh zboží. Gruzie veškeré elektrotechnické spotřební zboží dováží, silně etablované jsou značky turecké a hned poté německé. Potenciál pro české výrobky v zemi je, neboť mohou nabídnout dobrou kvalitu za nižší cenu než německé firmy.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Gruzie se chystá zmodernizovat základní vybavení nemocnic v zemi, a proto lze v nejbližších letech očekávat i zvýšený zájem o dodávky zdravotnického zařízení. Místní obyvatelstvo má větší důvěru k medikamentům pocházejícím ze Západu, proto se lze domnívat, že po splnění všech nezbytných norem by mohly do gruzínských lékáren proniknout české léky.

Text: Jiří Preclík

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2018 na straně 24.

Štítky Gruzie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.