Gruzie

Gruzie: Země na prahu Evropy. Nyní se zdá, že spíše přešlapuje

thumbnail

Gruzie je zemí kontrastů s nejhlubší jeskyní světa (2212 m) i nejvýše položenými trvale osídlenými vesnicemi Evropy v nadmořské výšce přes 2000 metrů. Na černomořském pobřeží vládne subtropické klima a v kavkazském masivu vysokohorské. V Batumi vyrůstá, především díky zahraničním investorům, něco mezi Dubají a Las Vegas, v provincii Svanetie se k nebi tyčí kamenné věžové domy a život plyne jako před staletími. Stejně kontrastní a polarizovaná je i společenská a politická situace.

Štítky Gruzie

číst celý článek

Daniel Mahovský: Naše projekty budujeme i pro příští generace

thumbnail

Již podruhé máme v TRADE NEWS možnost pohovořit si s jedním ze zakladatelů fondu Georgia Energy SICAV, který se zaměřuje na investice do staveb vodních elektráren v Gruzii. Daniel Mahovský tráví polovinu času v České republice, kde aktuálně zajišťuje projekční práce a výběrová řízení na dodávku technologií, a druhou polovinu v Gruzii, kde dokončuje development hned několika projektů vodních elektráren a připravuje i projekty solární.

Štítky Gruzie, Energetika, Environment

číst celý článek

M. Štefl a D. Mahovský: Gruzie se stala naším druhým domovem

thumbnail

Čeští inženýři staví vodní elektrárny po celém světě už desítky let. Nyní se ale otevřela možnost podílet se na slavné tradici českého energetického stavebnictví také pro české investory. Zkušený tým složený ze stavebníků a investičních specialistů založil investiční fond, díky němuž porostou šetrné vodní elektrárny na divokých kavkazských řekách v Gruzii. Hovořili jsme o tom s Michalem Šteflem, viceprezidentem Hospodářské komory ČR a významným českým developerem, a Danielem Mahovským, zkušeným podnikatelem v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Štítky Energetika, OZE, Investice, Gruzie

číst celý článek

Michal Štefl and Daniel Mahovský: Georgia has become our second home

thumbnail

Czech engineers have been building hydro power plants all over the world for decades. Now, however, an opportunity to participate in the famous tradition of the Czech energy construction industry has opened up also for Czech investors. An experienced team of building engineers and investment specialists have established an investment fund that will help grow eco-friendly hydro power plants on the wild rivers in Georgia’s Caucasus mountains. This is what we have discussed with Michal Štefl, vice president of the Czech Chamber of Commerce and a prominent Czech property developer, and Daniel Mahovský, experienced entrepreneur in the field of renewable energy sources.

číst celý článek

Jižní Kavkaz se modernizuje. Buďte u toho také

thumbnail

Region jižního Kavkazu je v poslední době velmi zajímavým trhem pro české exportéry. Řada z nich zde již úspěšně podniká, ať se jedná o investice, zakázky v oblasti rozvoje a budování infrastruktury, dodávky pro průmysl i prodej spotřebitelských produktů. České firmy zde vlastní a provozují elektrárny, staví nemocnice, dodávají dopravní prostředky, medicínskou techniku, sklo i sanitární keramiku. Setkáte se zde s datovými zařízeními vyrobenými v České republice i s místním pivem vyráběným v pivovaru postaveném českou firmou. Zkrátka, naše firmy tady mají velmi dobrou pověst danou zkušeností s československými výrobky a posílenou nedávno úspěšně realizovanými obchody a investičními projekty.

Štítky Ázerbajdžán, Gruzie

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.