Články se štítkem: Gruzie

Gruzie: Země na prahu Evropy. Nyní se zdá, že spíše přešlapuje

thumbnail

Gruzie je zemí kontrastů s nejhlubší jeskyní světa (2212 m) i nejvýše položenými trvale osídlenými vesnicemi Evropy v nadmořské výšce přes 2000 metrů. Na černomořském pobřeží vládne subtropické klima a v kavkazském masivu vysokohorské. V Batumi vyrůstá, především díky zahraničním investorům, něco mezi Dubají a Las Vegas, v provincii Svanetie se k nebi tyčí kamenné věžové domy a život plyne jako před staletími. Stejně kontrastní a polarizovaná je i společenská a politická situace.

Štítky Gruzie

číst celý článek

Daniel Mahovský: Naše projekty budujeme i pro příští generace

thumbnail

Již podruhé máme v TRADE NEWS možnost pohovořit si s jedním ze zakladatelů fondu Georgia Energy SICAV, který se zaměřuje na investice do staveb vodních elektráren v Gruzii. Daniel Mahovský tráví polovinu času v České republice, kde aktuálně zajišťuje projekční práce a výběrová řízení na dodávku technologií, a druhou polovinu v Gruzii, kde dokončuje development hned několika projektů vodních elektráren a připravuje i projekty solární.

Štítky Gruzie, Energetika, Environment

číst celý článek

M. Štefl a D. Mahovský: Gruzie se stala naším druhým domovem

thumbnail

Čeští inženýři staví vodní elektrárny po celém světě už desítky let. Nyní se ale otevřela možnost podílet se na slavné tradici českého energetického stavebnictví také pro české investory. Zkušený tým složený ze stavebníků a investičních specialistů založil investiční fond, díky němuž porostou šetrné vodní elektrárny na divokých kavkazských řekách v Gruzii. Hovořili jsme o tom s Michalem Šteflem, viceprezidentem Hospodářské komory ČR a významným českým developerem, a Danielem Mahovským, zkušeným podnikatelem v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Štítky Energetika, OZE, Investice, Gruzie

číst celý článek

Kandidátský status jako nová startovní čára pro Ukrajinu, Moldavsko a Gruzii

Ukrajina, Moldavsko a Gruzie letos podaly přihlášku do Evropské unie. Ačkoliv samotné udělení kandidátského statusu je stále v řešení, již nyní se objevují otázky: Jaký vliv bude mít kandidátský status na podnikatelské prostředí? Jaké příležitosti přinese pro rozvoj daných zemí? Jaké možnosti v tomto procesu vzniknou pro české firmy?

Štítky Ukrajina, Moldavsko, Gruzie

číst celý článek

Postpandemické trendy u východních sousedů Evropské unie

Zaměření na politiku sousedství a posilování obchodních vztahů se zeměmi Východního partnerství, západního Balkánu a Turecka úzce souvisí s prioritami EU v rámci plánu obnovy po pandemii covidu-19. Součástí řešení bude posilování ekonomické a obchodní spolupráce se zeměmi v jejím sousedství. S vysokou mírou pravděpodobnosti lze očekávat, že alespoň v krátkodobé a střednědobé perspektivě budou ve světě sílit protekcionistické, a hlavně regionalizační tendence. V dlouhodobé perspektivě však očekáváme návrat k normálnímu vývoji, ke kterému by měl významným dílem přispět i plán obnovy EU v hodnotě dvou bilionů eur.

Štítky Západní Balkán, Ukrajina, Turecko, Gruzie, Ázerbájdžán, Srbsko

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.