Články se štítkem: Západní Balkán

Západní Balkán: Rozvíjející se trhy v těsném sousedství EU

thumbnail

Balkánský poloostrov představuje evropské teritorium, které se z geopolitického hlediska dělí na dva celky, a to sice podle příslušnosti k Evropské unii. Zatímco některé státy jsou již pevnou součástí EU, dalších šest zemí je s ní zatím asociováno předvstupními smlouvami a postupně plní reformy potřebné pro plné začlenění. Každá z těchto zemí má českým investorům i exportérům zboží a služeb co nabídnout: Albánie se letos stala novým turistickým hitem pro mnoho Čechů; Bosna a Hercegovina modernizuje svou energetickou infrastrukturu; Černá Hora rychle rozvíjí IT sektor; Kosovo investuje do modernizace vodovodních sítí a vodohospodářských projektů; Severní Makedonie nabízí velké výhody a úlevy ve svých obchodních zónách; Srbsko buduje největší města celého regionu za pomoci chytrých technologií.

Štítky Západní Balkán, MPO

číst celý článek

Energetika a technologie pro chytrá městaDvě hlavní témata pro západní Balkán v tomto roce

Ministerstvo průmyslu a obchodu organizuje dvě důležité události vztahující se k západobalkánským zemím s cílem umožnit výměnu informací o plánovaných hospodářských projektech, detailněji rozebrat aktuální možnosti financování a přispět k celostní debatě o ekonomických vztazích za hranicemi EU například i z bezpečnostního a klimatického hlediska. V říjnu proběhl expertní kulatý stůl k otázce energetické transformace regionu a v listopadu nás čeká ekonomické fórum se zaměřením na oblast smart cities.

Štítky Západní Balkán, MPO

číst celý článek

Postpandemické trendy u východních sousedů Evropské unie

Zaměření na politiku sousedství a posilování obchodních vztahů se zeměmi Východního partnerství, západního Balkánu a Turecka úzce souvisí s prioritami EU v rámci plánu obnovy po pandemii covidu-19. Součástí řešení bude posilování ekonomické a obchodní spolupráce se zeměmi v jejím sousedství. S vysokou mírou pravděpodobnosti lze očekávat, že alespoň v krátkodobé a střednědobé perspektivě budou ve světě sílit protekcionistické, a hlavně regionalizační tendence. V dlouhodobé perspektivě však očekáváme návrat k normálnímu vývoji, ke kterému by měl významným dílem přispět i plán obnovy EU v hodnotě dvou bilionů eur.

Štítky Západní Balkán, Ukrajina, Turecko, Gruzie, Ázerbájdžán, Srbsko

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.