Příležitosti pro české firmy v Izraeli

Text Jiří Mašata Foto Eva Stanovská Publikováno
thumbnail Izrael

Start-up Nation

Inovativní zaměření izraelské ekonomiky znamená pro české firmy obrovskou příležitost ve spolupráci s izraelskými technologickými firmami — mezi Izraelem a Českou republikou dokonce platí dohoda o podpoře aplikovaného výzkumu. Izraelské hospodářství je navíc jedním z nejrozvinutějších prostředí s rizikovým kapitálem globálně. Funguje zde více než 70 lokálních fondů rizikového kapitálu a přes 30 technologických inkubátorů. Velice významným hráčem je nicméně v této oblasti stát. Stát je schopný investovat až 85 procent kapitálu v rámci pre-seed a seed investic (raná fáze firem). Izrael také nabízí investiční pobídky v oblasti nových technologií a na vytváření pracovních míst v méně rozvinutých oblastech.

Technologie

V roce 2009 byla mezi ČR a Izraelem podepsána Dohoda o spolupráci při podpoře průmyslového výzkumu a vývoje v soukromém sektoru. Na bázi této dohody je nově schválený program INTEREXCELLENCE pro období 2016-2024. Mezi podporovaná témata, ve kterých mají čeští podnikatelé šanci, patří: umělá inteligence a robotika se zaměřením na hluboké učení, strojové učení, počítačové vidění a strojové učení s učitelem; čisté technologie — uplatnění nanomateriálů a nanotechnologií při monitorování prostředí v reálném čase. Šance uspět na trhu máme i v takových oborech, jako jsou kybernetika, zdravotnické technologie, autonomní řízení, bezpilotní stroje, letectví, obranný průmysl a vodohospodářské technologie. V posledních dvou jmenovaných oborech budou mít letos české společnosti možnost představit své špičkové zařízení a hledat vhodné partnery na veletrzích ISDEF a WATEC.

Zemědělství a potravinářství

Zájem o import těchto komodit z izraelské strany je značný, avšak vývoz není snadnou záležitostí, neboť trh je chráněn řadou netarifních opatření. Mimo jiné je nutné např. žádat o dovozní licenci. Pokud nemají být výrobky prodávány jen omezeným skupinám obyvatel, je nutné zajistit i tzv. košer certifikát. Tedy doklad, že potraviny byly vyrobeny v souladu se židovskými náboženskými předpisy. Podle deníku Haaretz stojí jenom izraelské hospodářství vydávání košer certifikátů ročně zhruba 770 milionů dolarů, což zvyšuje náklady na produkci potravin zhruba o pět procent. Kolik utratí za tuto certifikaci zahraniční firmy, se dá jen těžko odhadovat. Také v zemědělství a vodohospodářství máme Izraeli co nabídnout. Značné šance jsou ve spolupráci na třetích trzích.

Energetika

Hledání alternativních zdrojů energie je jednou z dalších národních priorit. Efektivní řešení se našlo ve využití slunečního záření v Negevské poušti. Nejpopulárnější využití solární energie v Izraeli je její využití k přímému ohřevu vody. Přes 90 procent izraelských domácností získává teplou vodu pomocí solárních panelů umístěných na střechách téměř všech obytných budov v Izraeli. V zemi je také značná poptávka po některých produktech chemického průmyslu, ocelářských a hutních výrobcích. Vzhledem k plánovanému rozvoji plynových elektráren je možné očekávat rostoucí zájem například o turbíny, kotle či potrubí.

Text: Jiří Mašata

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2019 na straně 22.

Štítky Izrael

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.