Asijské sólo pro české turbíny

Text Petr Križan Foto Archiv Mavel Publikováno
thumbnail Jižní Korea

Vizitky českých exportérů jsou rozesety po celém světě. A mohou mít i velmi úctyhodné rozměry. Takovým příkladem je jedenáct Kaplanových turbín vyrobených společností Mavel pro tři jihokorejské zákazníky.

Z pohledu České exportní banky nepatří jihovýchodní Asie k teritoriím, která zaujímají významné místo v jejím portfoliu. „To se ale brzy může změnit. Jsme připraveni pomoci českým exportérům prosadit se na nových trzích. Teritoriální diverzifikace je jednou z našich priorit,“ říká Karel Bureš, generální ředitel České exportní banky. O tom, že české firmy mají v Asii velké šance, svědčí příklad benešovské firmy Mavel, která patří k jejím klientům.

Jihokorejská vizitka

Společnost Mavel během jediného roku vyrobila jedenáct Kaplanových turbín pro tři různé zákazníky z Jižní Koreje. Tento projekt inicioval tehdejší jihokorejský prezident Lee Myung-bak s cílem revitalizovat čtyři řeky, a tím zabránit nedostatku vody, zlepšit její kvalitu, posílit protipovodňová opatření, vytvořit multifunkční prostor pro místní obyvatele a podpořit regionální vývoj soustředěný na řekách.

Společnost Mavel vyhrála výběrové řízení a dostala kontrakty na výstavbu pěti hydroelektráren Yipo, Gangjeong, Hapcheon, Nakdan a Seungcheon. Pro každý projekt měla dodat hydraulické inženýrství a design, turbíny, hydraulické jednotky a převodovky a současně dohlížet na instalace. Smlouvy byly podepsány začátkem roku 2010 a všech pět projektů mělo být zrealizováno během 12 měsíců. Mavel tuto výzvu na novém trhu zvládl a v současné době tyto jihokorejské turbíny dodávají do sítě 16,2 MW elektrické energie. Jsou tak impozantní ukázkou tradiční české profesionality.

Ve čtyřiceti zemích pěti kontinentů

Generální ředitel společnosti Mavel Ing. Jiří Veis na otázku, kde všude pracují jejich vodní turbíny, odpovídá: „Naše společnost byla založena v roce 1990. Výrobní program je zaměřen na výrobu vodních turbín s výkony od 3 kW do 30+ MW. Svým zákazníkům také dodáváme kompletní technologická zařízení pro malé vodní elektrárny. Naše výrobky pracují na pěti kontinentech, ve čtyřiceti zemích světa. Vždy se řídíme individuálním přístupem ke každému projektu. Zákazník musí dostat optimální technické i komerční řešení. Jsme schopni zrealizovat kompletní technologické celky vodních elektráren tzv. na klíč, od zajištění studie, odborného posouzení technologických projektů přes výrobu zařízení a jeho montáž na lokalitě, uvedení do provozu, provedení veškerých provozních zkoušek až po záruční i pozáruční servis.“

Francisovy, Kaplanovy a Peltonovy turbíny

Spektrum turbín vyráběných společností Mavel je přitom široké – od nízkospádových Kaplanových turbín přes středněspádové Francisovy turbíny až po vysokospádové Peltonovy turbíny. V produktovém portfoliu společnosti ale nechybí ani tzv. mikroturbíny s výkony v řádu jednotek kW. Celkem Mavel dodal svým zákazníkům přes 420 turbín do více než 270 vodních elektráren.

„Za důležitou součást byznysu považujeme pravidelné investice do programu výzkumu a rozvoje. Jen tak si můžeme udržet vedoucí pozici na celosvětovém trhu výrobců a dodavatelů vodních turbín a zároveň posilovat svoji konkurenceschopnost v oboru,“ říká Jiří Veis a dodává: „Stejně odpovědně řešíme i otázku financování projektů. Na financující bance, nebo v případě klubového úvěru bankách, hodně záleží. Při realizaci projektu v Bělorusku Česká exportní banka naše očekávání splnila.“

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2014 na straně 59.

Štítky Asie, Jižní Korea, Podpora exportu

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.