Zemědělské exporty v objemu jedné miliardy ve výhledu

Text Petr Križan Foto Shutterstock Publikováno

„Vývoz a poptávka po tuzemských zemědělských a potravinářských technologiích a produktech neustále roste a dá se říci, že zažívá boom. Nejen proto jsme zintenzivnili činnost v těchto odvětvích a od loňska je řadíme mezi prioritní. Ke konci uplynulého roku jsme v těchto segmentech měli v různé fázi projednávání obchodní případy v hodnotě téměř jedné miliardy korun,“ uvedl generální ředitel České exportní banky Karel Bureš.

ČEB za dobu svého působení podpořila desítky obchodů z odvětví zemědělství a potravinářství. Čeští vývozci tak využili financování ČEB při exportu strojů pro výstavbu mlýnů nebo technologií pro ustájení a dojení. ČEB také podpořila dodávky techniky na zpracování půdy a setí na Ukrajinu v hodnotě 4 miliony eur, linek na výrobu pečiva do Běloruska a na Ukrajinu v celkové hodnotě 2,8 milionu eur nebo rekonstrukci a rozšíření farem pro chov prasat na Slovensku. Banka, která je jedním z důležitých nástrojů státní proexportní politiky, v minulosti zároveň financovala vývoz zemědělských a potravinářských komodit, jako jsou pivo, nápoje nebo řepkový olej.

„Podpis ČEB stojí také u vývozu potravinářské pšenice či sušeného mléka na Kubu, která je jednou z velmi atraktivních destinací pro zemědělský export. Další zajímavá teritoria skýtající velký potenciál pro agrobyznys jsou trhy mimo EU jako například Maroko, Tunisko, Zambie, Angola, Ghana nebo Senegal,“ řekl Karel Bureš.

Pro vývoz do všech těchto a dalších zemí banka nabízí širokou paletu produktů – od úvěrů přes bankovní záruky až po odkupy pohledávek. Finančním řešením ČEB pro vývozce z oblasti zemědělství a potravinářství jsou zejména produkty v oblasti krátkodobého financování, odkupy vývozních pohledávek z kontraktu s pojištěním nebo z akreditivu a proexportní záruky. ČEB také poskytuje financování výroby pro vývoz, které se mimo jiné vztahuje na náklady na nákup surovin a materiálů určených k výrobě pro export, náklady na nákup zboží pro vývoz, které tvoří nedílnou součást vývozní transakce podporující českou výrobu, či náklady spojené s pořízením investičního majetku v souvislosti s výrobou určenou na export.

„Objem vývozního kontraktu pro ČEB nehraje roli. Financujeme tedy obchodní případy od částek v řádech tisíců až po miliony eur. Vždy však klademe důraz na individuální přístup ke každému klientovi a snažíme se přizpůsobit strukturu financování specifikům jednotlivých obchodů. Chceme vytvořit ideální kombinaci našich zkušeností a služeb pro kvalitní produkty českých zemědělců a potravinářů. Věřím, že je to jediná správná cesta, aby tuzemský export v těchto segmentech byl konkurenceschopný a vytvořil si pevné místo a silné jméno i na vzdálenějších trzích,“ uvedl generální ředitel ČEB Karel Bureš.

Podpis ČEB stojí také u vývozu potravinářské pšenice či sušeného mléka na Kubu.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2017 na straně 59.

Štítky Agroexport, Financování, ČEB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.