Články se štítkem: Financování

Infrastruktura jako páteř společnosti

thumbnail

Dobře fungující a moderní infrastruktura je základním předpokladem ekonomického rozvoje a zároveň kvalitnějšího života a spokojenosti obyvatel. Proto Komerční banka hrdě financuje projekty od výstavby silnic, mostů, dopravních systémů přes vozový park pro hromadnou dopravu po letiště, vodárny, vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod či zpracování komunálního odpadu. Ve svém portfoliu máme rovněž výrobu a přenos elektrické energie, elektronická komunikační zařízení či produktovody. A pokud se na téma infrastruktury podíváme v širším slova smyslu, řada našich klientů poskytuje vzdělávání, zdravotní a sociální služby, pečuje o rodiny či chrání obyvatelstvo. Spoluvytvářením této páteře občanské vybavenosti i my můžeme přispět k lepšímu světu, ve kterém chceme žít.

Štítky Afrika, Financování, KB

číst celý článek

I začínající podnikatelé již mohou získat financování od banky

„Pouštím se do podnikání v oblasti provozu prodejny soukromého řeznictví a uzenářství. Pro úspěšný začátek potřebuji investovat do chybějící části technologie – udírna, chladírna uzenin a varné centrum. Část prostředků budu investovat ze svého, na zbytek bych si však potřebovala půjčit. Jaké možnosti mi v současné době nabízí banky?“

Štítky Financování, MSP, KB

číst celý článek

Silný příběh může být víc než číslaCredit je důvěra

thumbnail

Leoš Souček vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT a ekonometrii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, ale jak sám říká, vždycky toužil pracovat v oblasti investičního bankovnictví. Hned po škole nastoupil do Komerční banky, kde působí už dvě desítky let. Z pozice zástupce ředitele pro řízení rizik se stal vloni na podzim zástupcem výkonného ředitele Marketingu a Komunikace. Šla jsem za ním nakouknout do kuchyně schvalování úvěrů firem a čekala jsem řeč čísel. O to víc mě překvapilo, že na miskách vah si s tvrdými daty nijak nezadají důvěryhodnost a příběh. S čísly se prý dá čarovat, ale jestli podnikatel své věci rozumí a svému projektu věří, to se prý nafilmovat nedá.

Štítky Financování, KB

číst celý článek

I v Bělorusku vám umíme krýt záda

Nabídka firmy Albertina zahrnuje široký sortiment zařízení, která nalézají uplatnění zejména v potravinářském, kosmetickém, chemickém a farmaceutickém průmyslu. Naše stroje se prodávají ve většině zemí Evropy, v USA, JAR, severoafrických státech, na Středním východě, v oblasti jihovýchodní Asie nebo v Austrálii. Nyní jednáme o exportu do Běloruska. Výroba zařízení na zakázku trvá zhruba 6 měsíců. Pro jistotu, že dostaneme za zakázku zaplaceno, máme s kupujícím dohodnutou platbu prostřednictvím dokumentárního akreditivu. Protože Bělorusko vnímáme jako rizikovější teritorium, chceme mít náš akreditiv potvrzený. Jsou tuzemské banky připraveny potvrzení dokumentárního akreditivu vystaveného běloruskou bankou nabídnout? Ing. Milan Weisser, jednatel Albertina Trading, spol. s r. o.

Štítky Financování, Bělorusko, KB

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.