„Ajťák“: tak trochu jiný zaměstnanec

Text Lucie Spáčilová Foto Shutterstock Publikováno

Informační a komunikační technologie jsou jedním z nejrychleji expandujících oborů, který v České republice neuvěřitelně rychle pohltil nadprůměrné, průměrné ale i podprůměrné pracovníky. To je známá věc. Jaké možnosti má a co může zaměstnavatel ovlivnit, aby získal za nemalý plat ty, kteří opravdu přispějí k naplnění firemních cílů? V tomto hledání dnes hlavní roli sehrávají dvě věci – zdroje a přístup.

Zdroje: Hledejte mnohem víc zeširoka než u jakékoli jiné pozice

Školy jsou už zpravidla „rozebrány“. Dnes se specialisté na získávání pracovníků v IT zaměřují na ženy a další skupiny, které byly v této oblasti v minulosti podceňovány.

Jste ve výhodě, pokud jste ochotni přijmout někoho, komu můžete během výkonu práce doplnit kvalifikaci. Pokud je člověk šikovný a zároveň opravdu chce, naučí se mnoho věcí. Protože čekání na ty, kteří budou splňovat všechny vaše požadavky, může být zejména v oblasti IT velmi dlouhé a drahé a v některých případech i nemožné.

Jít za hranice ČR je už dnes běžnou praxí a země na východ od nás mohou být dobrým zdrojem. Jinde běžná jazyková bariéra je zde minimální vzhledem k druhu práce a faktu, že mnoho mladých lidí je dnes vybaveno znalostí anglického jazyka.

Přístup: Zohledněte, že jsou jiní

Když budete při najímání lidí z oblasti IT jednoduše počítat s tím, že jsou specifičtí, budete v něm úspěšnější.

Upřednostňují logiku před emocemi

Pravděpodobně nejčastějším důvodem, proč si člověk zvolí práci tohoto druhu, je fakt, že jeho činy mají maximálně logickou odezvu, které lze snadno porozumět. Toto je také největší rozdíl mezi prací se stroji nebo programy a prací s lidmi. Lidské emoce a reakce jsou na rozdíl od strojů nepředvídatelné. Logika a předvídatelnost lidem v tomto oboru přináší klid a sebedůvěru, které jim v mezilidských vztazích často schází.

Proto pokud pro ně máte pozici, kde se budou co nejméně setkávat s lidskými emocemi, budou za to pravděpodobně vděční. Nemyslím tím samosebou kolegy, ale spíše zadavatele, klienty nebo další dodavatele, se kterými by museli komunikovat.

Nefixují se na pravidla a jsou sví

U pozic v IT oborech není vždy jasné, co zaměstnance motivuje, ani to, co je pro ně vlastně ideálním prostředím. Jen víme, že to nebývá to, co je považováno za standardní výhody nebo benefity. Možná je neoslní vaše firemní teambuildingy nebo setkání zaměstnanců nad výsledky a dlouhé proslovy. Určitě nelze generalizovat, ale je možné, že více než kdokoliv jiný vás může váš programátor překvapit tím, že se chová spíše tak, aby se on cítil pohodlně než podle toho, co se obecně sluší a patří. Celkově bychom podle našich zkušeností mohli říct, že se neradi řadí do skupiny jen proto, že to někdo očekává.

Pokud je tedy chcete přilákat a udržet jejich zájem pracovat pro váš tým, zajímejte se, o co stojí a o co ne, co jim dává smysl a co je štve. Nejde o to jim ustupovat nebo dělat sto výjimek pro každého z nich, ale pokud se v některých věcech potkáte a oni se budou cítit pohodlněji, pak je to plus pro vás. Nepokoušejte se je příliš měnit, berte je takové, jací jsou.

Šéf by měl mluvit jejich jazykem

Ani nadřízený to v takovém IT týmu nemá jednoduché. Je nucen kontrolovat a tlačit na termíny, ale zároveň udržovat tým v poměrně vysoké pohodě, kterou potřebuje, aby byla práce hotová. Proto ideálnímu šéfovi v tomto případě nesmí chybět schopnost odbourávat zmatek a stres, a to hlavně díky dobrému plánování. Také by měl být dostatečně diplomatický a mít tah na bránu, aby dostál požadovaným termínům.

A i když je pracovníků v IT velký nedostatek, nezapomeňte na klíčový faktor, který musí být splněn, aby ostatní zásady fungovaly. Je to schopnost dosahovat výsledků. To, jestli dotyčný umí nebo neumí programovat v konkrétním programovacím jazyce, musí být podloženo nějakými konkrétními hodnotnými výsledky. Nikdo jistě nechceme platit za nedokončenou práci plnou chyb.

www.performia.cz

Text: Lucie Spáčilová

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2017 na straně 82-83.

Štítky Personalistika

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.