Václav Klein: Transformace energetiky je věcí celé společnosti

Text Věra Vortelová Foto GENTEC CHP Publikováno

Resilience je termín, na který by si měla česká společnost zvyknout. Podle odborníků totiž může odklon průmyslu od uhlí i v České republice zvýšit do konce tohoto desetiletí ceny elektřiny až o šedesát procent. Efektivním řešením, jak si v rámci energetického mixu posílit vlastní výrobou elektrické energie a tepla energetickou odolnost, může být zejména pro segment malých a středních podniků kogenerace. Jednou z inovativních společností, která se během deseti let dokázala zařadit mezi světovou špičku ve vývoji, výrobě a prodeji kogeneračních jednotek doma i v zahraničí, je brněnský GENTEC CHP.

Read in English

„Když jsem se v roce 2011 vrátil po studiích v zahraničí domů, přemýšleli jsme s otcem, do jaké perspektivní oblasti rozšířit produktové portfolio strojírenské Skupiny Karla, kterou v roce 1991 založili moji rodiče. Při mapování možností využití vodíku ve vlastním finálním produktu nás překvapila skutečnost, že na českém trhu se tenkrát pohybovali jen dva výrobci kogeneračních jednotek,“ vzpomíná ředitel GENTECu CHP Václav Klein.

„V rámci Skupiny Karla a s její podporou jsme se s otcem Leopoldem Kleinem jako mentorem a iniciátorem projektu kogeneračních jednotek pustili do vývoje, budování týmu a obchodního řetězce a během roku jsme postavili první prototypy kogeneračních jednotek. Mimořádnou pozornost jsme věnovali výběru subdodavatelů. Dbáme na vysokou kvalitu našich produktů, a proto také většinu komponentů odebíráme od renomovaných zahraničních výrobců.“

Naděje skrytá ve vodíku

„Od roku 2016, kdy jsme společnost GENTEC CHP založili, se její tým rozrostl až na asi padesát pracovníků. Protože některé činnosti outsourcujeme, zejména při realizaci staveb a dodávkách kotelen na klíč, dáváme v průběhu roku práci až dvěma stům externích pracovníků.“

Doby energetického blahobytu tak, jak je dosud známe, končí, ale podle Václava Kleina to nemusí nutně znamenat drastické zdražování, nestabilitu distribuční soustavy a sociální pnutí. „V energetické komunitě je třeba vést věcnou diskuzi a stanovit optimální energetický mix, v němž budou mít své místo jak jaderná energetika, tak fotovoltaika, větrná energie, tepelná čerpadla, plynové turbíny nebo kogenerační jednotky. Mezi jejich nesporné přednosti patří na rozdíl od fotovoltaiky a větrníků nezávislost na počasí a vnějších vlivech, vysoká účinnost, schopnost vyrábět nejen elektrickou energii a teplo, ale také chlad či horkou vodu, páru nebo upravený CO2 pro využití ve sklenících. Díky využití katalyzátorů nebo technologie SCR také dokážou snížit na minimum produkci emisí.

Do budoucna vkládáme velké naděje do vodíku jako nejčistšího paliva s nejvyšším energetickým obsahem. S Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava spolupracujeme na vývoji vodíkové kogenerační jednotky a s Vysokým učením technickým Brno na vývoji řídicích systémů kogeneračních jednotek. Letos dostala Skupina Karla grant Technologické agentury ČR na projekt řídicího systému pro virtuální elektrárny založeného na umělé inteligenci a prvcích strojového učení, na němž se spolupodílí také GENTEC,“ nastiňuje dlouhodobou strategii firmy její ředitel.

Značné prostředky společnost vynakládá rovněž na vývoj velkých pomaluběžných kogenerací o výkonu od 3 do 12 MW pro české teplárny, které se potýkají s čím dál vyššími náklady na emisní povolenky. Podle Václava Kleina by tato technologie pomohla teplárnám tento problém řešit, protože se ukazuje jako téměř imunní vůči pohybům cen na trhu. Jejím uvedením na trh by se tak GENTEC CHP zařadil mezi první firmy, které by pomaluběžné kogenerace provozovaly v teplárenském režimu.

Do budoucna vkládáme velké naděje do vodíku jako nejčistšího paliva s nejvyšším energetickým obsahem.

Premiéra se odehrála na nejnáročnějších trzích

„Na expanzi do zahraničí jsme se připravovali osm let. A když jsme se rozhoupali, vstoupil nám do ní předloni covid,“ směje se ředitel GENTECu. „Přesto jsme se stihli zatím etablovat na osmi evropských trzích, z nichž nejvýznamnější jsou Velká Británie, Irsko, Rakousko a balkánské státy. V současné době vyvážíme asi 50 procent produkce a naším cílem je export ještě navyšovat. Napřesrok se chystáme do Spojených států a v roce 2023 do Kanady. V příštím roce bychom se rádi zúčastnili také veletrhu v Hannoveru, kde si chceme otestovat naše šance uspět za oceánem a zároveň se prezentovat těm, v jejichž zemích dosud nejsme přítomni. Německo jako největší trh v Evropě s domácí konkurencí, která patří mezi světovou špičku, pro nás představuje referenční bod.“

Jako dodavatel finálních, technologicky složitých produktů zvolila společnost vstup na zahraniční trhy přes zprostředkovatelské firmy, které disponují technickým a znalostním zázemím pro instalaci a servis, případně jim GENTEC nabízí osvědčeného smluvního servisního partnera. Své exportní aktivity pak opírá převážně o vlastní průzkumy trhu nebo využívá služeb agentury CzechTrade. „Disponujeme týmem zkušených obchodníků, ale současně dáváme příležitost zahraničnímu partnerovi vybudovat si vlastní prodejní a servisní síť. Takzvaně na klíč dodáváme pouze zákazníkům v České republice, abychom nepřišli o zpětnou vazbu a mohli pružně reagovat na potřeby trhu,“ uzavírá manažer.

V Česku je GENTEC CHP výhradním dodavatelem společnosti innogy Energo, největším dodavatelem Veolia Energie, Komtermu, Tepláren Brno a řady dalších subjektů. Jedna z nejdéle fungujících kogeneračních jednotek pod značkou GENTEC CHP je již osmým rokem v provozu ve společnosti Sedlecký kaolin, o přednostech trigenerační jednotky se přesvědčil český výrobce konopné a přírodní kosmetiky Naturfyt – Bio a v Mutěnicích dodávají kogenerační jednotky KE-MTUNG elektřinu a teplo rajčatům ve sklenících.

Text: Věra Vortelová

Foto: archiv GENTEC CHP

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2021 na straně 44-46.

Štítky Energetika, Environment, Inovace, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.