Chystáme se dobýt Jižní Afriku

Text Jana Jenšíková Foto Pavel Hořejší a archiv INCO engineering Publikováno
thumbnail Jihoafrická republika

Ryze česká firma INCO engineering popírá neúprosné zákony globální krize. Vedle rychlé adaptability na změny a inovativní schopnosti musí mít nejen notnou dávku obchodního ducha, ale také štěstí. Vloni se jí podařilo dosáhnout obratu přes jednu miliardu korun.

Nové komodity, nová teritoria

„A hlavně máme velmi dobrý produkt a služby, které se navíc snažíme soustavně rozšiřovat a zlepšovat,“ doplňuje mě Jan Houdek, jednatel a jeden z majitelů společnosti. „Věříme v inovace a technickou dokonalost, máme to nejen v našem mottu, ale i v krvi. V rámci této podnikatelské filozofie usilujeme o to, abychom každý rok uvedli na trh alespoň jeden zcela nový nebo zásadně inovovaný výrobek či službu,“ říká. Ovšem to představuje jen část receptu, jak obstát ve vysoké konkurenci nadnárodních společností, jakými jsou třeba německý Siemag nebo švýcarsko-švédský ABB.

„Zásadní byla včasná změna naší marketingové strategie v oblasti těžby surovin a exportních cílů. V Rusku jsme úspěšní od počátku a naše obchody s tamními partnery neustále rozvíjíme. Před pár měsíci jsme uvedli do provozu a předali další dvě těžní zařízení – bubnové těžní stroje v Gajském Goku a Krasnokamensku. V těchto týdnech probíhá expedice dvou kompletů speciálních těžních strojů o výkonu 2600 kW pro hloubení jam, které jsou v mobilním kontejnerovém provedení. Byla to pro nás zcela nová výzva, protože tuto koncepci jsme použili poprvé. Každý ze strojů je umístěn v devíti velkých kontejnerech, lze jej po použití rozebrat a převézt do jiné lokality. Kontejnery a celá technologie uvnitř umožňují provoz v ‚sibiřském‘ rozsahu teplot od minus čtyřiceti do plus čtyřiceti stupňů Celsia. A před několika týdny byl podepsán další velký kontrakt, ‚Palašerský Gok‘ v hodnotě cca 32 milionů eur. Zahrnuje dodávky těžních strojů, dopravních nádob, plnicích a výsypných stanic a mnoha dalších technologických zařízení,“ vypočítává aktuální úspěchy Jan Houdek.

„Ovšem již řadu let zaměřujeme pozornost i na vzdálenější země – Indii, Čínu, Vietnam, Filipíny, Indonésii a Turecko. A jdeme dál – do Jižní Afriky,“ usmívá se úspěšný podnikatel a autor mnoha inovativních řešení. Pokud bychom chtěli podtrhnout jeho slova, můžeme dodat, že v současnosti dojednávají smlouvu s indickou těžební společností na dodávku sedmi strojů na těžbu mědi a ve Vietnamu podepsali rámcovou smlouvu se společností VINACOMIN, která pro INCO představuje práci na dalších patnáct let a objem cca jedné miliardy dolarů. První z kontraktů se již začíná realizovat. Firma se zaměřila na nové komodity – kromě těžby mědi a uhlí také například na uran a draselné soli.

JAR, země pro těžaře zaslíbená

Jižní Afrika disponuje záviděníhodným nerostným bohatstvím a je bezkonkurenčně nejvýznamnější africkou zemí s obrovskými možnostmi. Jak zdůrazňuje Jan Houdek, pro firmu zaměřující se na důlní techniku je to region, na který musí soustředit dříve či později nutně pozornost. V JAR se vyrobí 50 % energie celého afrického kontinentu, připadá na ni 60 % telefonních linek celé Afriky. Johannesburg a Pretoria, tedy přesněji řečeno přibližně padesátikilometrová oblast, které tato velkoměsta vévodí, generují 40 % HDP Jihoafrické republiky a 10 % HDP celého černého kontinentu.

„Všeobecně se ví, že Jižní Afrika má největší světové zásoby zlata, platiny, manganu a hliníkových silikátů a je třetím největším producentem diamantů,“ vysvětluje představitel české firmy. „To pro nás samozřejmě znamená obrovskou výzvu stejně jako fakt, že je druhým největším světovým vývozcem uhlí. Dalšími pozitivními signály jsou skutečnosti, že jde o zemi, která je vzájemnému obchodu velmi otevřená. Navíc podle našich informací zhruba patnáct procent bílých obyvatel, kteří mají rozhodující ekonomickou moc v zemi, mluví anglicky. Na druhé straně si stejně dobře uvědomujeme, že je tam velká konkurence, Jihoafričané jsou velmi tvrdí obchodníci, nesmlouvaví a s obrovským sebevědomím. Už dávno neplatí, že je to region, kde můžete rychle zbohatnout. Víme, že nás čeká dlouhodobá a tvrdá práce.“

Hrát s vysokými kartami

Pro nadcházející rok mají v INCO engineering na mušce právě Jihoafrickou republiku. Jsou již v pracovním kontaktu se zástupcem agentury CzechTrade v Johannesburgu Vladimírem Jeništou a o možnostech exportního financování se radili u svého osvědčeného finančního partnera, Komerční banky. „Jsme si vědomi toho, že právě vyřešené exportní financování může být jedním z našich účinných trumfů. Počítáme samozřejmě i se zajištěním obchodu akreditivem a kurzovním pojištěním, které se nám už osvědčilo ve Vietnamu nebo v Číně. Stejně tak hodláme využít také pojištění u EGAPu, nakonec to je v podobných případech také podmínkou úspěšné realizace obchodů,“ pokračuje jednatel.

Mezi dalšími trumfy jmenuje možnost umístění výroby přímo na africkém kontinentu a s tím související předání části know-how. Zdůrazňuje také založení vlastního servisního centra v blízkosti dolů včetně zaškolení místních pracovníků. „Nejúčinnějším esem je však podle mého názoru systém Transdatic pro dálkový servisní monitoring těžních strojů. Ten umožňuje na dálku – prakticky z jakéhokoliv místa na světě – průběžně monitorovat provozní a případně i poruchové stavy určitého těžního stroje či jiného zařízení. Data jsou přenášena s velmi vysokým stupněm zabezpečení do centrálního servisního dispečinku v Karviné, který je součástí servisního a montážního střediska společnosti. Díky tomu je možné vizualizovat a vyhodnocovat stav stroje, dálkově měnit nastavení jednotlivých parametrů v řídicích programech a dokonce v obzvláště zajištěném režimu i pozměnit nebo zcela nahradit algoritmus řídicích programů. Data lze také archivovat, a tak mohou sloužit ke zpětné analýze událostí,“ dodává k Transdatiku Jan Houdek. 

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2012 na straně 36—37.

Štítky Afrika, JAR, Rusko, Indie, Vietnam, Filipíny, Indonésie, Strojírenství, Inovace

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.