Pro budoucí rozvoj je Evropa naší firmě příliš malá

Text Věra Vortelová Publikováno
thumbnail Peru

První ostruhy si čeští exportéři zpravidla vysloužili v sousedních zemích. Královéhradecký Sindlar Group se na svou první zahraniční cestu vydal do Ameriky.

„Naše skupina vznikala postupným vývojem podnikatelských aktivit od OSVČ až po současný stav skupiny firem a zahraničních obchodních zastoupení. První tři roky jsme podnikali v České republice, než jsme pochopili, že pro naši firmu je česká kotlina skutečně malá. Západní a střední Evropu, pokryté vyspělou vodohospodářskou strukturou a významnou konkurencí, jsem vyhodnotil jako prostor, kde bude obtížné najít pro nás zajímavé podnikatelské příležitosti,“ říká Miloslav Šindlar, zakladatel a jednatel společnosti SINDLAR Group, působící v oblasti vodohospodářských staveb a krajinného inženýrství.

První zahraniční profesní kontakty navázala společnost bez vlastního vstupního kapitálu, ale s několikagenerační vodohospodářskou tradicí, před sedmnácti lety v USA. „Na spolupráci s firmami z Montany a Kalifornie jsme významně odborně vyrostli. Získali jsme cenné zkušenosti a dál jsme mohli rozvinout naše hlavní dnešní know-how,“ zdůrazňuje klíčový moment růstu společnosti její majitel.

Voda je základ pro život na celé zemi

Silný hnací motor pro expanzi do rozvíjejících se zemí představovala pro skupinu ekonomická krize. Mezi její hlavní pilíře na americkém kontinentu patří již několik let kromě Kalifornie a Montany také jihoamerické Peru.

„Podmínky, ve kterých podnikáte v rozvíjejících se ekonomikách nebo v Evropě, Severní Americe či Austrálii, jsou ve všech ohledech zásadně rozdílné. Pohybujete se na jiné úrovni potřeb společnosti. V rozvinutých ekonomikách jsou již vodohospodářské stavby ve svém základu vybudované, krajina dlouhodobým využíváním vážně poškozená a změněná. Zde je strategie našich služeb zaměřena zejména na revitalizace poškozené krajiny. Naopak v hospodářsky se rozvíjejících částech světa je velká potřeba základních vodohospodářských staveb, zejména vodních zdrojů, vodovodů, kanalizací, čistíren, nádrží, hydroelektráren, závlahových systémů i protipovodňových opatření. Zde je naší strategií nabízet přípravu a realizaci těchto staveb tak, aby nedocházelo k zbytečnému poškozování krajiny a přírodních zdrojů.

V rozvojovém světě jsou zcela jiné parametry vodohospodářských staveb. Například vodohospodářská vybavenost vodovody, kanalizacemi a čistírnami odpadních vod není zdaleka dořešena ani u velkých měst o mnoha stech tisících obyvatel. Také místní mentalita je pro Evropana většinou obtížně uchopitelná. Je třeba nastavit standardy v jednání a kvalitě práce, ale zároveň akceptovat místní společenská a kulturní specifika. Veškeré obchody se musí rozvíjet na základě vzájemné důvěry a respektování místních lidí a jejich potřeb, “ říká Miloslav Šindlar.

V celém světě existují dvě cesty, jak se dostat k zakázkám. Zvítězit v tendrech, které vyhlašuje státní a veřejná správa, nebo je získat od soukromých subjektů. Za šest let, během nichž SINDLAR Group prostřednictvím jedné ze svých dceřiných společností SINDLAR PERÚ S.A.C. působila v Peru, tam uskutečnila několik menších i větších projektů pro privátní sektor i stát nebo municipality. Mezi nejvýznamnější patří například zpracování čtyř tematických studií – hydrografie a hydrologická bilance, hydrobiologie, geomorfologie a lesnictví pro provincie Pachitea, Huánuco, Puerto Inca, Leoncio Prado a Marañon v regionu Huánuco pro řešené území o rozloze celkem 26 322 km² nebo projektová dokumentace pro závlahový systém na ploše 7000 hektarů cukrové třtiny v regionu Piura u města Sullana, zpracované pro soukromého investora. Zajímavá je také realizace stavby gravitačního vodovodu vysoko v Andách pro vesnice Huandobamba a Chacapampa v provincii Ambo.

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

„I když využíváme rodilých mluvčích, přednostně si vybíráme do hlavního zaměstnaneckého poměru pracovníky, kteří pokryjí jednotlivé regiony nejen odborně, ale i jazykově. Angličtina je základ pro celý svět a čeština je naše mateřština, ale při aktivitách v Latinské Americe představuje španělština nezbytnost. A platí to i jinde. V loňském roce jsme získali první zkušenosti v Kyrgyzstánu a Kazachstánu. I když tam podnikatelská komunita přechází na angličtinu, bez ruštiny se neobejdete. Pro irácký Kurdistán, jižní Irák a Saúdskou Arábii, kde působíme již několik let, a Palestinu, kam se chystáme v letošním roce, využíváme arabistů alespoň pro přípravu odborných podkladů a administrativní agendu,“ pokračuje Miloslav Šindlar.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2014 na straně 40—41.

Štítky USA, Jižní Amerika, Peru, Vodní hospodářství, SAE, Palestina

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.