Obchod v Indii za šest měsíců

Text Věra Vortelová Foto Tomáš Rousek Publikováno
thumbnail Indie

Kvalifikovaný poradce při nákupu investičních kovů. Tak zná Safinu z médií široká veřejnost. Česká společnost s více než stopadesátiletou tradicí však patří již patnáct let také mezi exportéry úspěšně expandující do Evropy, Ameriky a Asie. Například v Indii už několik let úspěšně působí v oblasti platinových výrobků především pro výrobu tepelných snímačů.

Pro průmyslovou a obchodní komunitu představuje SAFINA především spolehlivého dodavatele, který se zabývá výrobou a recyklací drahých kovů pro elektrotechnický, automobilový, chemický a sklářský průmysl. Respekt svých partnerů si udržuje také využíváním nejmodernějších, ekologicky šetrných výrobních technologií. Přestože recyklace je odborníky považována za efektivní a objem recyklovaných kovů neustále roste, existují oblasti, kde se buď nepoužívá vůbec, nebo pouze částečně. Z etických či jiných důvodů se to týká například dentálních a některých dalších zdravotnických výrobků. Ty donedávna tvořily v exportním portfoliu SAFINY poměrně malé procento. Podle posledních informací si však protetika z vestecké firmy získává nebývale rychle zákazníky i na indickém subkontinentu.

Loni na podzim navázala SAFINA na pravidelné prezentaci služeb agentury CzechTrade v Praze první kontakty, krátce nato si začala oťukávat indický trh a v současné době již realizuje první případy ze slibně se rozvíjejících obchodních aktivit. Podle obchodního ředitele Jana Volšíka měla jejich firma zájem o analýzu trhu s dentálními výrobky, konkrétně s amalgámovými zubními výplněmi, a systém fungování protetické péče v Indii.

„Pracovníci zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Mumbaí nám ji dodali v dohodnutém termínu, rozsahu i očekávané kvalitě. Vytipovali vhodné distributory a navrhli účast na akcích zaměřených na dentální problematiku. V návaznosti na studii jsme si stanovili další postup, na němž se významně spolupodíleli. Po společné definici cílové skupiny provedli základní průzkum trhu, srovnání konkurence a jejích cen, zmapování organizace prodeje zubařských výplní v Indii, vytipovali další vhodné distributory a navrhli účast na prezentačních akcích. Na jejich doporučení navštívil management naší firmy veletrh World Dental Show 2015 v Mumbaí, v jehož rámci pro nás tým kanceláře zorganizoval schůzky s vybranými obchodními partnery a doprovodil nás na stánky distribučních firem. V této souvislosti bych rád ocenil aktivitu a pečlivost, s nimiž jsme se setkali u vedoucího kanceláře Tomáše Rouska. Spolupráce s indickou kanceláří CzechTrade nám ušetřila čas i finance a znamená pro nás nesmírnou pomoc při pronikání na tento složitý trh,“ chválí služby zastoupení proexportní vládní agentury Jan Volšík ze SAFINY.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2016 na straně 55.

Štítky Indie, Podpora exportu, Zdravotnická technika

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.