Z Frýdku-Místku do kazachstánské Astany

Text Věra Vortelová Foto Archiv Hedvigy Group Publikováno
thumbnail Kazachstán

„Když přemýšlím o strategii naší společnosti, napadá mě, že v současné době je největším hendikepem našeho produktu jeho univerzalita. Jen odborná veřejnost si dovede představit, kolik druhů hmot organického původu dokáže naše malá továrna zpracovat,“ uvažuje nad dalším vývojem inovativní technologie PTR její spoluautor a jeden z majitelů společnosti Hedviga Group, Petr Cuber.

Myšlenka zrála v hlavách několika nadšenců ze severní Moravy léta, ale až rok 2012, kdy spojili své úsilí inženýři Marek Beneš a Petr Cuber, se stal přelomem ve vývoji a komercionalizaci projektu s celým názvem PTR 1000 kW6. Tato technologie umožňuje jak zpracování organických odpadů, biomasy a druhotných surovin, tak i výrobu paliva a produkci elektrické energie a tepla v uzavřeném cyklu.

Úspěšnost výzkumu významně ovlivnila velká míra erudice, profesní intuice a ochota širokého týmu interních a externích odborníků různých profesí jít do podnikatelských rizik. „Někdy jsme ani netušili, jak široká se před námi otevírá škála možností, které se nabízejí u čistírenského kalu, zpracování odpadů či výroby speciálních materiálů. Jedním z příkladů je třeba speciální výroba uhlíkatých směsí ve spolupráci s Akademií věd,“ zmiňuje spolumajitel Hedvigy.

Atypickou stránkou fungování společnosti je její schopnost převádět výsledky výzkumu a vývoje do praxe. „Nejsme časově ani kapacitně limitováni, protože naši externí kolegové z řad diagnostiků, strojařů, chemiků, IT odborníků, zemědělských inženýrů a dalších specializací jsou připraveni vyhovět našim požadavkům i ve svém volném čase.

Naší výhodou je, že máme velmi silné zázemí spolupracovníků a kontaktů zejména v tuzemských strojírenských firmách. A protože jsme za posledních pět let vyvinuli, otestovali a připravili výrobek až do finální podoby, mohli jsme velice rychle přejít do komerční roviny,“ vysvětluje Petr Cuber, původní profesí strojní inženýr.

Příliš dobré řešení

I když PTR oslovilo na trzích v ČR i v zahraničí stovky subjektů i bez marketingové podpory, jiná situace panuje v oblasti legislativy. „Prorazit ve státní správě, to už vyžaduje lobbing, kudy, jak, komu a co vysvětlit. Kdežto zástupce firem nebo municipalit z oblasti odpadového hospodářství, kteří se potýkají se stále přísnější legislativou v otázce skládkování, nemusíte složitě přesvědčovat. Ti vidí ekonomickou a energetickou bilanci našeho zařízení, výstup v podobě výrobku nebo energie, s nímž mohou interaktivně pracovat. Navíc celý proces probíhá efektivně a v čistém prostředí,“ naráží Petr Cuber na rozdílné přístupy státu, veřejné správy a podnikatelských subjektů působících v tržním prostředí pokřiveném systémem dotací a přemírou regulatorních zásahů. „Tím, že podnikáme bez dotací a příspěvků na technologie, dosahujeme čisté ceny energie. Na provoz našeho zařízení spotřebujeme zhruba dvacet procent vyprodukované energie a zbytek můžeme dodat do sítě.“

V současné době se odborníci z Hedvigy zamýšlí i nad aktuálním problémem, který stojí před českými municipalitami. „V diáři mám už desítky zájemců z řad tuzemské komunální správy, jejíž instituce budou muset, podobně jako jinde v Evropě, v dohledné době řešit otázku sběru, dopravy a zpracování natříděných odpadních hmot. Efektivní řešení spatřujeme v propojení PTR zařízení s čistírnami odpadních vod,“ uvažuje technický a výrobní ředitel Hedvigy.

Jak Brexit neovlivnil český byznys

Hedviga Group, vlastník užitných vzorů a patentů, především Evropského patentu na technologické řešení pomalého termického rozkladu, platného zhruba v pětatřiceti zemích, dodává celou továrnu. „Základ konceptu tvoří naše PTR, ale na periferní části projektu jsme si museli vybrat důvěryhodné a kvalitní partnery. Všechny jsme našli na severní Moravě. Dokonce i motor pro kogenerační jednotku jsme použili z tuzemských zdrojů. Je jím motor Tatra 930 z automobilů, který se sice již nevyrábí, ale upravili jsme ho pro naše účely, takže slouží pod značkou Momenta efektivněji než jeho konkurence, s níž máme zkušenosti, značky Bosch,“ zdůrazňuje spolumajitel firmy na jednom z příkladů význam naší tradice ve výrobě automobilů a ve strojírenství vůbec.

Mezi nejzajímavější novinky ve výzkumu a vývoji společnosti patří aplikace plynového chromatografu. Podle Petra Cubera se díky jeho využití podařilo přeskočit jednu vývojovou etapu výzkumu. Již v průběhu chemických procesů je možné sledovat, jaký plyn nebo olej se vyrábí, a lze tímto způsobem i řídit jeho úpravu pro pohon KGJ. Chromatograf je totiž schopen přesně diagnostikovat a znázornit křivku procesu v reálném čase, což umožní řešit např. black-outové a ekologické situace a zefektivnit provoz.

V současné době společnost připravuje dvě realizace v České republice a tři v zahraničí, z nichž PTR Power Plant – UK Londýn se nachází již v tříměsíční fázi zavádění do provozu. Hedviga tímto projektem reagovala na požadavek klienta, jímž je efektivní využití pryžového odpadu z pneumatik a současná výroba paliv a elektřiny. Projekt je kapacitně navržen na produkci 1 MWe a 1 MW tepla při maximálním zpracování 24 tun pryže denně.

„V Londýně sídlíme nedaleko City a náš projekt vzbudil velký zájem místních investorů. I když jsou to především finančníci, pochopili výhodnost našeho inovativního řešení. Ale rostoucí zájem projevují subjekty také z řady dalších zemí, některé, jako například jeden z nizozemských výrobců barviv, by rády koupily nejen naše know-how, ale i naše pracovníky,“ říká spolumajitel firmy, která sice podniká globálně, ale na rozdíl od některých věhlasných podnikatelských subjektů, jež vyrostly z tuzemského kapitálu a expandovaly mimo Českou republiku, dodává: „Své zisky daníme důsledně doma.“

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2017 na straně 54—55.

Štítky Energetika, Velká Británie, Kazachstán, Inovace

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.