Zlin znovu dobývá „Latinku“

Text Jana Jenšíková Foto ZLIN AIRCRAFT Publikováno

Slávu českého leteckého průmyslu šířil v Latinské Americe Jan Antonín Baťa už ve třicátých letech minulého století. Zdálo by se tedy, že s takovou referencí v kapse není dnes žádný kumšt prodávat na tomto kontinentu sportovní letadla. Sama tradice ale ještě nikoho ve hře světové konkurence neudržela. A v tomto případě nechybělo málo a bylo by po ní.

Pohnutá historie zlínské letecké firmy

Zlínská letecká společnost byla založena v roce 1934 a firma Baťa se stala jejím hlavním akcionářem. Byla chloubou Baťova impéria a jako taková vzkvétala. Začala výrobou bezmotorových kluzáků, ale velice brzy vyráběla pod značkou Zlín sportovní, zemědělské a cvičné letouny. Po osvobození byl podnik znárodněný, spadal pod různé závody, až v roce 1953 vznikl národní podnik Moravan. Vyrábělo se tu mnoho typů letadel, které si získaly skvělé renomé i za hranicemi. Ještě v sedmdesátých letech určovaly například letouny Trener trendy letecké akrobacie v Evropě i ve světě. A na strojích Zlín Z-50 se stali Ivan Tuček a Petr Jirmus mistry světa.

„V roce 1990 došlo k přeměně národního podniku Moravan na akciovou společnost, která se v roce 2002 dostala do finančních problémů a za tři roky nato byl na ni vyhlášený konkurz. Tehdy ji koupil irský majitel, ovšem jeho působení nemělo dlouhého trvání, v roce 2008 se firma pod tehdejším názvem Moravan Aviation dostala do konkurzu znovu. Letadla jsou můj život, a tak když jsem se to dozvěděl, pustil jsem se do záchrany slavné tradice po hlavě,“ vysvětluje Miloslav Tutter, jediný majitel společnosti ZLIN AIRCRAFT, která tehdy zakoupila z konkurzní podstaty veškerý movitý i nemovitý majetek Moravan Aviationu včetně kompletního duševního vlastnictví a od té doby se snaží zašlou slávu kdysi slavného leteckého výrobce obnovit. A už teď prozradíme, že se jí to daří. Svědčí o tom i fakt, že poptávka po jejích letadlech několikanásobně převyšuje nabídku, takže otrokovická firma poroste. Ale vraťme se ještě k osobnosti jejího majitele.

Jak se pilot stane továrníkem

Srdce Miloslava Tuttera bilo pro letadla nejspíš vždycky. „Už v patnácti jsem absolvoval plachtařský letecký výcvik, později jsem se stal profesionálním pilotem, pracoval jako vedoucí směny stanoviště řízení letového provozu. V devadesátých letech, když jsem létal jako pilot u ČSA, přihlásil jsem svou tehdejší společnost Topair do výběrového řízení na výhradního leteckého přepravce koncernu Škoda Volkswagen a oni nám přede všemi dali přednost! Dosud to považuji za jeden z největších profesních úspěchů, který mne hodně ovlivnil a posunul dál,“ vzpomíná Miloslav Tutter na období, kdy Topair úspěšně provozoval leteckou přepravu zaměstnanců automobilového koncernu včetně VIP managementu či vládních činitelů různých států. „Byla to pro nás obrovská škola zkušeností, kdy přesnost, kvalita, srozumitelnost a férové jednání byly přirozeným předpokladem, abychom si udrželi důvěru tohoto náročného klienta,“ dodává majitel. A stejně přistupuje také k budování ZLIN AIRCRAFT.

Nová generace letadel Zlin

Zajímalo nás, jaká je tedy nová generace legendárních letadel s písmenem „Z“ v názvu, která se rodí v Otrokovicích.

„Dnešní Z-242 a Z-143 jsou stroje, které se využívají především k výcviku pilotů v civilních a vojenských leteckých školách. Jan Antonín Baťa by z nás měl radost, protože v této kategorii jsme jedněmi z nejlepších na trhu, o čemž svědčí i obliba těchto strojů. Využívají se také k ostraze objektů, hranic, ke kontrole pobřeží, k policejním či záchranným akcím, monitoringu požárů, kurýrním službám... Zákazník dnes hledá jednoduchost, bezpečnost a kvalitu. A také jak za co nejmenší náklady získat co největší množství bezpečně a kvalitně vycvičených pilotů,“ vysvětluje Miloslav Tutter s tím, že to vše umí v Otrokovicích nabídnout. A tak sem přijíždějí na výcvik piloti z celého světa, aby se pod vedením našich leteckých akrobatů Jiřího Kobrleho, Richarda Santuse, Ivo Kardoše, Jaroslava Malinského, Martina Šonky a dalších vyučili či zdokonalili ve svém řemesle.

A v čem jsou další přednosti „zetek“? „Především jsou spolehlivá. Mají robustní konstrukci, která vydrží skoro všechno, a tak můžete startovat téměř z jakékoli zpevněné plochy. Přitom zvládnou i jednodušší akrobatické prvky, takže jsou ideální pro výcvik. A když už jsme u toho výcviku, i tady ZLIN AIRCRAFT navazuje na tradici české letecké školy,“ konstatuje majitel, který je stále jejím jediným akcionářem, ačkoliv mu zahraniční investoři klepají na dveře.

Letadla však nejsou jediným produktem, který opouští otrokovický areál. Vyrábí se tu také různé druhy leteckých kol a brzd, vystřelovací sedadla, části leteckých turbovrtulových motorů pro GE nebo letadlové celky pro Aero Vodochody, tedy žádná sériová výroba. „Dnes máme zhruba 160 zaměstnanců, ovšem poptávka i náš vývoj má natolik vzestupnou tendenci, že v nejbližší době počítáme s nárůstem na minimálně 200 až 220 pracovníků a s dalšími investicemi, což souvisí mimo jiné s rekonstrukcí našeho areálu,“ prozrazuje Miloslav Tutter nejbližší plány.

Mexiko, Peru, Bolívie i Ekvádor

Přes devadesát procent produkce ZLIN AIRCRAFT míří na zahraniční trhy, počínaje Austrálií přes Evropu a Ameriku. Během posledních let se firma etablovala hned v několika státech Jižní Ameriky, přičemž největší obchod se podařil zatím s Mexikem, a to v řádu několika desítek strojů. „Úspěšní jsme také v Peru, Bolívii, Ekvádoru, Paraguayi nebo v Argentině. Ovšem vzhledem ke stále trvající mlčenlivosti vyplývající z uzavřených smluv nemohu uvést podrobnosti. Snad jen to, že celkově máme v Jižní Americe už v provozu padesátku nových letadel ZLIN a v současné době jednáme s dalšími zájemci. Vzhledem k tomu plánujeme v tomto regionu založit servisní středisko včetně konsignačního skladu náhradních dílů,“ dozvídáme se.

A jaké mají Otrokovičtí zkušenosti ze vzájemného obchodu? Jezdí do Latinské Ameriky rádi? „Ano, velmi rádi,“ konstatuje Miloslav Tutter, který na tento kontinent létá pravidelně už mnoho let. „Naše obchodní vztahy jsou velice příjemné a férové a často už přerostly v přátelství. Ve všech latinskoamerických zemích jsou k nám naši partneři velice pohostinní a tolerantní, projevují o nás i naše produkty a služby upřímný zájem. Osobně mám rád celý tento region i jeho obyvatele. Pořád mne dokáže překvapit, jak krásná a rozmanitá je jeho příroda, jak zajímavá je jeho historie a jak jsou jeho lidé veselí a otevření.“

Práce na snu nekončí

Na začátku našeho povídání nám majitel značky ZLIN svěřil, s jakým snem před devíti lety tehdejší zkrachovalou fabriku koupil. Bylo jím obnovit slavnou tradici a vybudovat bezvadně fungující a moderní výrobní závod letadel a leteckých komponentů se spokojenými zaměstnanci, hrdými na to, že mohou být součástí úspěšného týmu. Týmu, který produkuje bezpečné, známé a ve světě žádané dílo.

„Spousta věcí se nám už podařila, ale zdaleka není všechno hotovo. Hodně práce a investic nás ještě čeká. Na naší cestě nám pomohlo několik partnerů. Chtěl bych vyzdvihnout osobitý a nadmíru profesionální přístup Komerční banky. Právě díky její vzorné asistenci zvládáme řešit zmíněné modernizace většinou z vlastních zdrojů, bez dotací či jakýchkoli dramatických úvěrů. Komerční banka nám poskytuje spolehlivou asistenci při uzavírání obchodních smluv, vývozu zboží, strategickém financování a mnoho dalších prospěšných produktů, bez nichž bychom některé situace zvládali hůř,“ chválí Miloslav Tutter svého hlavního finančního partnera a stejně vyzdvihuje například pomoc České exportní banky v Ekvádoru.

Text: Jana Jenšíková

Foto: archiv ZLIN AIRCRAFT

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2018 na straně 52-54.

Štítky Latinská Amerika, Letecký průmysl, KB, Baťa

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.