Robotické centrum jako cesta k vyšší přidané hodnotě

Text Pavla Břečková Foto archiv Audacio Publikováno

To, že jsme někdy z hlediska průmyslu nazýváni německou provincií, není jen hořkosladká nadsázka, ale do značné míry realita. Navíc provincií, do které tradičně nesměřují zakázky s vyšší přidanou hodnotou, jde spíš o výjimky. Z naší strojírenské zkušenosti se výroba s přidanou hodnotou z Německa do Česka zadává zpravidla jen v případě velké obtížnosti a složitosti, při nutnosti vysoké investice lidského kapitálu, nebo jde-li o zakázky na díly, s nimiž si u našich západních sousedů příliš nevědí rady a nechtějí se řešením zabývat. Etablovat se v této oblasti je tak jedna z cest, jak dosáhnout na zakázky s vyšší přidanou hodnotou, ale je třeba si přiznat, že stojí extrémní úsilí.

V době současného rekordního nárůstu mzdových nákladů okořeněných vysokými odvody nám podnikům vládní a odborové špičky moudře káží zvýšit přidanou hodnotu. Pravdu mají, ale jak to udělat, nejlépe do příštího týdne, nevědí.

Řešení je komplexnější. Je jím zejména podpora robotizace, zainteresování co největšího počtu firem, posunutí výroby malých a středních firem blíže k fázi finálního produktu. Rizikem ohrožujícím robotizaci a digitalizaci je však to, že rostoucí náklady na mzdy již nyní odčerpávají volné zdroje určené právě na automatizaci výroby. Bez ní se však produktivita nezvedne.

Dalším řešením je získat lukrativnější zakázky na složitější produkty. Vhodné je také mířit do stabilnějších a perspektivních oborů, které se budou v budoucnu rozvíjet. Otočit kormidlo tohoto velkého ekonomického plavidla však není otázkou pár týdnů. A také by firmám pomohlo, kdyby se stát rychle zaangažoval, tedy aby nově vykolíkoval hřiště, stanovil jednoduchá pravidla a nechal firmy dělat svou práci. Chce-li oním kormidlem pootočit rychleji, měl by efektivně podpořit právě automatizaci v co největším počtu současných malých a středních firem. Ty totiž zůstanou základním kamenem naší ekonomiky, na kterém lze dál stavět.

Námi vyvinuté robotické centrum je světová technologická špička

Audacio je také z velké části vázané na Německo. A přes něj pak „po přidání hodnoty“ naše výrobky proudí do celého světa. Signály o nutnosti automatizace jsme však zachytili již před několika lety, a tak máme v našem výrobním týmu i několik robotů. Na vývoji našeho univerzálního robotického centra jsme se dokonce sami podíleli, protože jde parametricky skutečně o světovou technologickou špičku, neboť má vysokou míru flexibility ve smyslu rychlé výměny výroby. A zejména je schopné díly jak vyrábět, tak i kontrolovat. Mimo obor to může znít banálně, ale ďábel je skrytý v detailu. O genezi vývoje tohoto centra se ráda podělím, protože pro nás je a bude spolu s pílí a odbornou kreativitou právě tou cestou k vyšší přidané hodnotě.

Lekce první: sériová výroba trysek měřených v mikrometrech

Velkou lekcí pro Audacio byl projekt trysky, který jsme vyvíjeli pro významného německého zákazníka dva roky. Jde o vysoce specializovaný díl, kde se přesnost výroby pohybuje na hranici obrobitelnosti. Když jsme tento problém technologicky zvládli, narazili jsme na hranu stoprocentní kontrolovatelnosti dílu. Jedná se o velmi malé díly s tolerancí válcovitosti v jednotkách mikrometrů (přesně 3 tisíciny milimetru). Takto přesnou výrobu sice lze změřit v laboratorních podmínkách, ale nelze efektivně měřit fyzicky u sérií o stovkách tisíc kusů. Bylo proto nutné vyvinout vlastní měřicí zařízení na stoprocentní kontrolu těchto dílů. Vybudovat špičkové kontrolně-měřicí pracoviště se podařilo zejména díky aktuálnímu rozvoji digitálních technologií, zpracování obrazu s možnostmi vysokého rozlišení. Máme tak nyní v robotickém centru zabudované superpřesné kamery, které dokáží díl nasnímat, vyhodnotit a vytřídit v řádech sekund. To je věc, která by před pěti lety ještě vůbec nebyla možná.

Lekce druhá: vybudování superčistého pracoviště

Další lekce však následovala záhy. Stroj na kontrolu s nejnovějšími digitálními technologiemi totiž detekoval i obyčejné prachové částice pouhým okem neviditelné jako vadu dílu. Jinými slovy přesná kamera vyhodnotila díl s prachovou částečkou jako vadný, který dál v procesu nesmí pokračovat. Vývoj robotického centra tak pokračoval vybudováním odděleného čistého pracoviště s minimální prašností, kde filtrujeme vzduch. Celé zařízení je nyní opravdovou technologickou špičkou v oboru a funguje velice efektivně.

Přesvědčili jsme německé nevěřící Tomáše

Pravdou je, že německý zákazník příliš nevěřil, že v Česku budeme schopni tvrdé požadavky zvládnout a takto komplexní problém vyřešit s vlastními odbornými zdroji, vlastním vývojem a vlastní kreativitou. Už druhým rokem patrně i proto Audacio celoevropsky vyhodnotil jako dodavatele roku. Co je však ještě důležitější: je to důkaz, že české firmy stále neztratily pouto s industriální tradicí a mají potenciál zvládnout i složité produkty s jasnou přidanou hodnotou.

Každá podobná zkušenost firmu vždycky posune dál a je dobré nabyté dovednosti zúročit. Naší cestou, kterou jsme již nastoupili, je posunout se částečně od automobilového průmyslu do průmyslu leteckého a vesmírného. Ten je rozvojově velmi perspektivní, ale také obtížnější ve smyslu použití složitých materiálů, technologických postupů a kontrolních procesů. Ano, má vysokou přidanou hodnotu, ale je také třeba počítat s vysokými nároky.

V budoucnu rozhodne flexibilita a rychlost

Obecně lze říct, že právě flexibilita a možnost rychlého přestavění výroby se patrně v blízké budoucnosti stane trendem. Životní cykly výrobních projektů se nesmírně zkracují, v IT může jít i o půl roku, ve strojařině jsme byli zvyklí na projekty trvající 3–5 let, nyní se pohybujeme v horizontu 1–2 roky. To je opravdu velice krátká doba s ohledem na investice do dražších přesných výrob. Na pracovním trhu se tak zvyšuje poptávka po schopných technicích – nejlépe strojních programátorech. Ty v současnosti malé a střední firmy zpravidla outsourcují, ale tlak na potřebu vlastních programátorů se již zvyšuje i u nich. Důvodem je právě krátká reakční doba, která může být pro menší firmy značnou konkurenční výhodou. Disponovat univerzálními linkami s kontrolními stanovišti, které je možné rychle přestavět na jiný typ výroby, je podle mne do budoucna cesta zejména pro malé a střední firmy.

Text: Pavla Břečková

Foto: archiv Audacio

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2019 na straně 30-31.

Štítky Strojírenství, Robotizace, Inovace, Německo

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.