Josef Šimeček: Poptávka z Východu roste

Text Věra Vortelová Foto archiv Hansen Electric Publikováno
thumbnail Čína thumbnail Rusko

Zatímco většina Evropské unie žije dekarbonizací, země jako Rusko, Čína a státy jihovýchodní Asie našlapují s ohledem na hospodářský růst a sociální klima kolem restrukturalizace svého energetického mixu zatím opatrně. Proto se nejzajímavější odbytiště společnosti Hansen Electric, čerstvého nositele ocenění Exportní cena DHL UniCredit Bank v kategorii středně velká společnost, nacházejí právě v těchto regionech.

Bez kooperace se to neobejde

Vzhledem k tomu, že česká firma pokrývá celý distribuční řetězec, od výroby strojních dílů až po montáž složitých rozvaděčů a řídicích systémů, využívá ve stále větším rozsahu kooperační výrobu v partnerských subjektech, která se zabezpečuje na základě vlastní dokumentace ve firmách s vysokou technickou úrovní a špičkovou kvalitou.

„Například převážnou část nevýbušných závěrů, což jsou mechanicky robustní a pevné skříně, produkujeme v čínské společnosti Hansen Janel, v níž držíme majoritní podíl. Část výkonových transformátorů odebíráme od čínské firmy Sunel, kde disponujeme rovněž vlastními podíly. Převážnou část výkonových transformátorů výrobně zabezpečujeme v polské společnosti Trafta Myszków. Vlastní výrobky do Číny neexportujeme, a to nejen z důvodů cenových, ale především kvůli nebezpečí okopírování tohoto zařízení čínskými subjekty,“ říká spolumajitel a ředitel společnosti Josef Šimeček.

Řada partnerů opavské společnosti se však nachází také v Evropě. Třeba speciální kabelové úseky a mechanické odpojovače dodává německý Büschel a jednoduché mechanické a elektrické komponenty vyrábí několik firem v České republice, zejména ve Slezsku, a dceřiná společnost Hansen Electric v Polsku v Tychách.

Zařízení šitá na míru

Trhu v daném státě a v dané lokalitě věnuje Hansen Electric velkou pozornost. „Protože každá šachta má své zvláštnosti a v každé zemi platí trochu jiné předpisy. Snažíme se zajistit dostatek konstrukčních kapacit, abychom mohli reagovat na požadavky v různých zemích a v co nejkratším čase,“ vysvětluje Josef Šimeček.

Záběr společnosti napříč kontinenty vyžaduje odborně i jazykově vysoce kvalifikovaný tým, od konstruktérů přes montážní a servisní pracovníky až po obchodníky. Není nic neobvyklého, že firma musí vyslat do tak vzdálených destinací, jako je třeba Vietnam, Mexiko nebo Čína, své techniky a svářeče, aby místním pracovníkům ukázali, jak má vypadat správný svar a jak je třeba ocelové skříně pro nevýbušné rozvaděče, které se mimochodem v Číně vyrábějí pro celý podnik, správně odzkoušet.

Se změnou vlastnické struktury před pěti lety, kdy čeští majitelé odkoupili zbytek podílů od holdingu Hansen Sicherheitstechnik a stali se stoprocentními vlastníky společnosti, se vedení zjednodušilo rozhodování o výrobním portfoliu i investicích a otevřela se cesta na další zahraniční trhy. „Přednostně vracíme vydělané prostředky do výzkumu a vývoje a do odměňování pracovníků,“ zdůrazňuje priority českých majitelů manažer.

Perfektní služby a platby předem

Evropské státy skončí s uhlím až tehdy, kdy nahradí uhlí obnovitelnými zdroji a zemním plynem. Lidstvo zatím není globálně schopné přestat uhlí rychle používat, o čemž svědčí fakt, že jeho celosvětová spotřeba roste a podle kvalifikovaných předpovědí se má ještě zvýšit (viz analýzy Mezinárodní energetické agentury − IEA).

„Pozorujeme tento trend například v Rusku, na Ukrajině, v Kazachstánu a Bělorusku, kde nedochází ke snižování těžby a kde jsme již léta pevně etablováni. Do Ruska jdou naše výrobky buď prostřednictvím dceřiné společnosti SIB Hansen, nebo přímo k zákazníkovi – největší zakázky směřují na SUEK (jedna z největších energetických společností Ruska). Přímo na místě provádíme servis, údržbu i opravy. Podobně to probíhá přes naši dceřinku Hansen Ukraine na Ukrajině. Hladký průběh obchodních případů zajišťujeme stoprocentními platbami předem,“ vysvětluje ředitel.

Vysoký respekt si Hansen Electric vydobyl také v Kazachstánu, kde jedna z podmínek v tamních tendrech je, že soutěžené zařízení musí být vybaveno elektro prvky a systémy z Hansen Electric. Zařízení jsou vybavena cenově dostupnými monitorovacími systémy napojenými na internet, jež kromě toho vysílají informace o provozu zařízení dodavateli a umožňují v řadě případů servis na dálku.

„V Turecku a Íránu, kde také působí dceřiné společnosti Hansen Electric, se sice v poslední době situace v důsledku špatného stavu ekonomiky a sankcí komplikuje, ale Mexiko na druhé straně zeměkoule pořád jede dobře,“ dodává Josef Šimeček.

Excelence a absolutní spolehlivost

Hansen Electric disponuje vlastním vývojovým a konstrukčním týmem, v nedávné době investovala zhruba třicet milionů do zkušebních laboratoří, úzce spolupracuje s Technickými laboratořemi Opava a s Fyzikálně technickým zkušebním ústavem v Ostravě-Radvanicích.

„Náš vývoj se ubírá dvěma hlavními směry. Jeden se týká elektronických inovací našeho řídicího systému APD1. Snažíme se zvýšit jeho spolehlivost a rozšířit počet a rozsah funkcí. Na trh by se měl dostat po roce 2020. Druhý se orientuje na oblast výkonové elektrotechniky. V současné době nakupujeme vlastní transformátory v zahraničí a za velké peníze. Do budoucna počítáme s tím, že si je budeme vyrábět sami. V této souvislosti bychom chtěli uvést do provozu i finančně náročnou technologii vlastní výroby cívek transformátorů,“ poznamenává závěrem Josef Šimeček.

Text: Věra Vortelová

Foto: archiv Hansen Electric

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2019 na straně 50-51.

Štítky Energetika, Čína, Rusko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.