Expo 2017 nám bylo ušité na míru

Text Jana Jenšíková Foto archiv MPO Publikováno
thumbnail Kazachstán

O české prezentaci na letošním Expu jsme hovořili s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Vladimírem Bärtlem.

Pane náměstku, připomeňme si, jaké hlavní důvody vedly k rozhodnutí České republiky zúčastnit se Expa 2017 v Astaně.

Pro Česko to byla vůbec první účast na malém, tzv. specializovaném Expu. Důvody souvisely zejména s místem konání výstavy a s tématem Energie budoucnosti, které si Kazachstán jako pořadatelská země zvolil. U žádného Expa v posledních letech se totiž nestalo, že by se takto příhodně protnuly naše teritoriální a oborové exportní zájmy. Vedle toho Kazachstán přiřadil Expu vysokou politickou prioritu. Naše účast proto měla i klíčový symbolický význam jako vyjádření zájmu o rozvoj vzájemné spolupráce.

Jaký byl o výstavu zájem ze strany českých firem?

Byl velký už od chvíle, kdy se o naší účasti začalo diskutovat. Přestože Expo je svým konceptem nekomerční akcí, podnikatelé jej vnímají jako strategickou platformu pro byznys. Pro většinu českých firem je navíc Kazachstán vstupní branou na trhy Střední Asie a daleko odtud není ani do Ruska nebo do Číny. Podpora našeho zapojení proto byla z mého pohledu přirozená. Nakonec také byla jedním z hlavních argumentů, na jejichž základě vláda rozhodla o účasti ČR.

Kolik zástupců českých firem do Astany přijelo?

V průběhu výstavy jsme zorganizovali tři podnikatelské mise, jednu vedenou prezidentem Zemanem a dvě ministrem průmyslu a obchodu Havlíčkem. Celkem takto navštívila Kazachstán zhruba stovka podnikatelů. Velkou zásluhu na tom měli naši partneři z řad podnikatelských reprezentací – SP ČR, AMSP ČR a Komora SNS, kteří s námi spolupracovali na zajištění celého odborného doprovodného programu a pomohli nám zprostředkovat českou účast firmám. AMSP ČR dokonce vyslala do Astany dva své zástupce, kteří firmám poskytovali podporu přímo na místě.

Jaké jsou výsledky?

Na komplexní zhodnocení je zatím příliš brzy. Přece jen se pohybujeme v oboru energetiky, kde se efekty projevují v dlouhodobém horizontu. Už nyní ale evidujeme rozjednané či uzavřené kontrakty a obecně vnímáme výrazný posun ve vztazích, kdy se s našimi kazachstánskými partnery začínáme bavit o spolupráci na konkrétních projektech. Příslibem do budoucna je rovněž výběr dvou vystavených českých technologií pro uplatnění při rozvoji energetiky a infrastruktury Kazachstánu. I kdyby toto měly být jediné výstupy, hodnotím účast ČR na výstavě jako jednoznačně správné a přínosné rozhodnutí.

Co bude následovat?

Primárním cílem, který se nám podařilo splnit, bylo vytvořit takové podmínky, aby započatý dialog mohl pokračovat i po skončení výstavy. Důležitým nástrojem je v tomto ohledu Česko- -kazachstánská mezivládní komise, u níž zaznamenáváme postupný nárůst aktivit. Výhledově budeme usilovat o to, aby po opadnutí vlny Expa převzala kazachstánská strana větší iniciativu, a došlo tak k obnovení rovnováhy státních návštěv, která je nyní díky Expu vychýlena ve prospěch ČR.

Text: Jana Jenšíková

Foto: archiv MPO

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2017 na straně 74.

Štítky Kazachstán, Export, Energetika, Podpora exportu

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.