Pomůže nám umělá inteligence více porozumět lidem?

Text Hana Slačálková Foto Shutterstock Publikováno

Vstoupili jsme do nové doby, kdy je umělá inteligence (AI – z angl. artificial intelligence) stále častěji považována za mocný nástroj, který nám může usnadnit práci. Včetně té manažerské. Při bližším zkoumání se však ukazuje, že AI má svá omezení zejména v oblasti porozumění lidským emocím, reakcím a jejich potenciálu. Pojďme se podívat na to, v čem nás umělá inteligence nemůže nahradit i kde nám může pomoci.

Lidské emoce jsou velmi komplexní a tvoří nedílnou součást našeho života. Mají velký vliv na naše rozhodování a chování. Možná sami na sobě pozorujete, že když máte dobrou náladu, snadněji nacházíte efektivní řešení, než když jste ve stresu. Umělá inteligence je založena na analýze dat a algoritmech, které mohou odhalit určité trendy a vzorce, ale chybí jim schopnost porozumět lidským emocím a interpretovat je. Manažeři se často musejí zabývat právě rozpoložením jednotlivců, což je opravdu individuální záležitost, na kterou má vliv mnoho faktorů, od výchovy až po prostředí, ve kterém se pohybují. A to je pro AI stále příliš náročný úkol.

Demotivaci neodhalí

Management také musí brát v potaz motivaci svých lidí, což je opět velice individuální záležitost, protože každého v práci motivuje trochu něco jiného. Někdo bere práci čistě jako zdroj obživy a jiný má zase potřebu se v zaměstnání realizovat a dělat něco, co má smysl. Stejné je to s případnou frustrací spolupracovníků či jejich spokojeností. Co u jednoho způsobuje lepší výkon, u druhého vytváří pocit demotivace. AI nám může poskytnout analýzu dat, ale chybí jí schopnost vnímat a chápat komplexní emocionální kontext.

Každý člověk je jedinečný a může reagovat na stejnou situaci různými způsoby. Například někomu můžete velmi otevřeně sdělit své výhrady (kritiku jeho práce), u jiného musíte našlapovat velmi opatrně, jelikož je na tuto oblast citlivý. AI je založena na pravidlech a vzorcích, které stojí na minulých datech. Ta ale nemusí v současnosti či budoucnosti platit. Zvláště v dnešní turbulentní době, která mění naše pohledy na svět každou chvíli. Manažeři se často setkávají s neočekávanými problémy (třeba když jim klíčový člověk podá výpověď), na které musí být schopni rychle a citlivě reagovat (vyžaduje se jistá míra flexibility a intuice). AI nemusí mít schopnost adaptovat se na takové situace a nabídnout vhodné řešení.

Co nám dává a jak to využít

Zní to, jako bych chtěla umělou inteligenci úplně vyškrtnout ze seznamu užitečných novinek moderní doby. Tak tomu určitě není. Přináší mnoho výhod pro manažery (analýzu dat, automatizaci rutinních úkolů, podporu v rozhodování), díky nimž ušetří čas. Právě ten bývá častým důvodem toho, proč se vedoucí dostatečně nevěnují svým lidem. A právě díky AI mohou svůj čas věnovat osobnímu kontaktu se svými podřízenými, což je klíčové pro úspěch jakékoliv organizace. Osobní komunikace podporuje vzájemné porozumění a vytváří prostor ke ztotožnění se s firemními cíli a účely. Navíc pomáhá kreativitě a chuti společně tvořit, protože to je právě to, co kvůli home officům a flexibilitě v současnosti v nejedné firmě chybí.

Možná vás to překvapí, ale celou tuto myšlenku podporuje i samotný ředitel společnosti OpenAI, která představila světu ChatGPT, Sam Altman. Ten začal možnosti práce z domova omezovat a chce své zaměstnance zpět v kanceláři.

Můžeme tedy říct, že nám umělá inteligence pomůže v porozumění lidem? Ano, protože může manažerům poskytnout cenné nástroje a informace, které jim pomáhají lépe se rozhodovat i rozumět své práci i týmům. A co je zásadní, poskytne nám tolik potřebný čas. A právě ten bychom měli věnovat komunikaci s lidmi, jejich porozumění, vedení a motivaci.

Text: Hana Slačálková

Foto: Shutterstock


Hana Slačálková, PPM (Personnel Productivity Manager) ve společnosti Performia

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2023 na straně 77.

Štítky Personalistika, Nové technologie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.