Světová výstava poprvé na Blízkém východě

Text Věra Vortelová Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Spojené arabské emiráty

Letos je to poprvé, co se světová výstava bude konat v regionu Blízkého východu, Afriky a jižní Asie. A na tak široké a otevřené platformě poprvé v této oblasti, kdy racionalita převážila nad letitým nepřátelstvím. Spojené arabské emiráty nikdy neuznaly Izrael jako samostatný stát a izraelští občané nesmějí vstoupit na půdu Emirátů. Expo 2020 by mohlo umožnit obrovský posun v normalizaci bilaterálních vztahů mezi blízkovýchodními státy.

Pro zahraniční společnosti, včetně českých, by uklidnění ve vztazích mezi blízkovýchodními zeměmi zjednodušilo hledání synergií mezi trhy. Vstřícnost zvětšuje prostor pro obchodní aktivity vystavovatelů z více než 190 zemí. Ke smíru vyzývá již samotné motto výstavy: Propojení myslí a vytváření budoucnosti (Connecting Minds, Creating the Future). Mezi hlavní témata patří moderní formy komunikace, udržitelnost, mobilita a obchodní příležitosti. „Název nebyl zvolen náhodně, neboť od této velkolepé akce se očekává nejenom to, že každá země představí svoje nejmodernější technologie, ale že se zároveň vytvoří příležitost pro kontakty mezi státy, které spolu dosud nikdy oficiálně nevedly dialog,“ vysvětluje Michal Prokop z Ministerstva průmyslu a obchodu. To se týká také Spojených arabských emirátů a Státu Izrael, který letos v dubnu potvrdil svou účast na Expu 2020 a v září představil podobu svého pavilonu.

„Se zaťatou pěstí si nelze podat ruce.“ Indira Gándhíová

Naděje na dialog posiluje i důvěru investorů zejména v oblastech mezinárodního obchodu, maloobchodu, nemovitostí a rozvoje, financí, zábavy, cestovního ruchu, stavebnictví a pohostinství. Již několik stovek zahraničních společností do Dubaje přemístilo své pobočky nebo v ní otevřelo nové. S ohledem na stabilní hospodářský vývoj a velkorysé plány místní vlády mají investoři dostatečné záruky v otázce bezpečnosti svých investic a budoucích výnosů.

Zdroj: MPO a www.czexpo.com

Text: Věra Vortelová

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2021 na straně 48.

Štítky SAE, Blízký východ

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.