Letem světem Skandinávií

Text Specialisté CzechTrade Publikováno
thumbnail Švédsko thumbnail Norsko thumbnail Finsko thumbnail Dánsko

Švédsko

Stejně jako ostatní severské ekonomiky patří mezi nejvyspělejší na světě. Ve světovém hodnocení konkurenceschopnosti zaujímá 4. příčku, v hodnocení Globálního inovačního indexu je celosvětově na druhém místě. Jelikož podíl strojírenství na ekonomickém růstu klesá oproti rozvíjejícímu se sektoru ICT a dalších inovačních odvětví spolu s chemickým a farmaceutickým průmyslem, čeští podnikatelé mohou uspět se subdodávkami pro strojírenský průmysl, stavebnictví a průmyslovou automatizaci. Příležitosti skýtá také dynamicky se rozvíjející těžební průmysl, dopravní infrastruktura nebo environmentální technologie.

Dánsko

Vyspělé Dánsko je nasyceným trhem, kde zpravidla uspějí vysoce inovativní a cenově konkurenceschopné produkty. Příležitostí je masivní vládní růstový program, který má rozhýbat investice i domácí spotřebu. Vedle pobídek, jež mají udržet výrobu v Dánsku a podpořit zaměstnanost, jsou součástí i významné infrastrukturní projekty, které mají nastartovat zejména stavebnictví a investice. Tradičně úspěšný je například český export motorových a kolejových vozidel a subdodávky pro strojírenství. Velmi perspektivní oblast představují mj. potravinářské a zemědělské technologie.

Norsko

V Norsku je průměrný příjem o 60 % vyšší než průměr zemí EU, což předznamenává vysokou kupní sílu obyvatel. Trh je však velmi náročný na kvalitu a už samotný dovoz je omezený spoustou povolení, stejně jako vysokými daněmi a celkovými náklady. Norská ekonomika ustála dopady světové krize nejlépe ze severských zemí, a to i díky nerostnému bohatství. Norsko je třetím největším vývozcem zemního plynu a sedmým ropy. Příležitosti tedy spočívají v této oblasti například v geologických průzkumech, které se nově soustředí i na ložiska drahých kovů. Zajímavá je i probíhající modernizace silniční sítě a železniční infrastruktury a obnova vozového parku.

Finsko

Finsko je ze skandinávských zemí pro české exportéry z hlediska vývozu na posledním místě. Finský trh je poměrně malý, saturovaný a velice náročný, což však platí pro celý region. Čeští exportéři se etablovali v tradičních oblastech jako strojírenství, motorová vozidla a elektronika. Současná poptávka je však ovlivněna kondicí finské ekonomiky, která i v prvním čtvrtletí 2014 oproti původním odhadům zůstala v recesi. Finsko zažívá nejdelší průmyslový propad za posledních dvacet let, z něhož by je měla vyvést nastartovaná restrukturalizace, především v chemickém a kovozpracujícím průmyslu. Tradičně však zůstává lídrem v inovativních a high-tech sektorech a již v následujícím roce se očekává celkové oživení jeho ekonomiky.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2014 na straně 22—23.

Štítky Švédsko, Dánsko, Norsko, Finsko, CzechInvest

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.