Jak na energetické úspory ve firmách?Program ELENA pomůže

Text David Formánek Foto Shutterstock Publikováno

Energetické úspory provozu nerezidenčních budov či výrobních technologií jsou ve firmách často skloňovaným pojmem. Stejně tak řeší obce či subjekty veřejného sektoru stále častěji energetické úspory ve svých objektech a provozech. Realizaci takovýchto investic často brzdí nejen jejich finanční náročnost, ale zejména absence zkušeností, nejistota v návratnosti nebo otázka výběru vhodné poradenské společnosti poskytující servis v těchto oblastech.

Dobrá rada nad zlato

A pokud je tato rada s 90% slevou, je opravdu zlatá. Právě takovou výši slevy poskytuje nový program ELENA (European Local ENergy Assistance), který je spolufinancován Evropskou investiční bankou/InvestEU Advisory Hub. V jeho rámci mohou střední a velké podniky do 3000 zaměstnanců, a stejně tak klienti z veřejného sektoru, využít zvýhodněné energetické a dotační poradenství při rekonstrukci staveb či modernizaci výrobních technologií. Asistence se týká rovněž přípravy EPC projektů, zahrnující zpracování úvodní analýzy vhodnosti budovy pro EPC projekt, přípravu zadávací dokumentace a facilitaci výběrového řízení dodavatele.

Komplexní řešení

Komerční banka je jedním z poskytovatelů tohoto programu v České republice, ovšem přináší svým klientům mnohem komplexnější nabídku. Vedle energetického poradenského servisu v rámci programu ELENA doplňujeme náš přístup o návrh financování úsporných opatření, podání a administraci žádosti o dotaci z dostupných dotačních titulů včetně zpracování technických a administrativních příloh k dotaci.

Obvyklá dotace na podporované investice se pak pohybuje ve výši 30–65 % v závislosti na typu dotačního programu, typu projektu či formě žadatele (soukromý či veřejný subjekt). Nedílnou součástí je samozřejmě nabídka vhodného financování prostřednictvím našich zvýhodněných úvěrů (zelený úvěr či investiční úvěr na udržitelné projekty).

Podporované typy projektů

Předně musím uvést, že základní podmínkou pro získání 90% slevy na poradenské služby je výše investičních nákladů, která by měla přesáhnout 10 milionů korun, a realizace opatření musí proběhnout do března roku 2027. Nicméně investice do podporovaných typů opatření mohou přinést minimální úsporu energie 30 % na jeden projekt, což rozhodně stojí za úvahu.

Rovněž rozsah podporovaných projektů je velmi široký. Od snížení energetické náročnosti budov (zateplení, výměna otvorových výplní, větrání, rekuperace), využívání obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla, fotovoltaické systémy a další) přes využití odpadní energie, efektivnější osvětlení, modernizaci energetických rozvodů až po investice do úspornějších výrobních technologií. A tento výčet určitě není konečný.

Pro podrobnější informace včetně vlastního sjednání programu kontaktujte naše bankovní poradce nebo specialisty KB EU Point. Přísloví „kdo šetří, má za tři“ platí i u energetických úspor a s programem ELENA může mít i „za čtyři“.

Text: David Formánek

Foto: Shutterstock


David Formánek je členem představenstva Komerční banky zodpovědným za korporátní a investiční bankovnictví.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2024 na straně 39.

Štítky Energetika, úspory, Environment, kb

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.