Makedonie

Severní Makedonie: Od sporů o identitu k ekonomické stabilitě

thumbnail

Severní Makedonie je dvoumilionový vnitrozemský stát, který se od počátku své nezávislé existence potýká se spory ohledně vlastní identity. Po vleklých jednáních s Řeckem byl oficiální název země v roce 2019 změněn tak, aby bylo jasné, že jižní část regionu Makedonie se nachází na území Řecka. Od minulého roku také eskaluje konflikt o původu a jazyku obyvatel Severní Makedonie s Bulharskem, které kvůli tomu blokuje zahájení jejích přístupových rozhovorů s EU. Kromě těchto zahraničně politických sporů je však Severní Makedonie jedním z ekonomicky rozvinutějších států západního Balkánu. Tato realita vychází z politicky stabilní situace a demokratického prostředí příznivého pro hospodářský rozvoj stejně tak jako z rychle postupující integrace do euroatlantických struktur.

Štítky Severní Makedonie

číst celý článek

Ljirim Kazimi: Makedonie je podnikatelsky hodně zajímaváInvestory si hýčká

thumbnail

S Ljirimem Kazimim, viceprezidentem Česko-makedonské obchodní a průmyslové komory, jsme se setkali poprvé na pražské Plzeňské ulici v roce 2004. Tehdy tam připravoval k otevření svou první vlastní pizzerii a jeho kamarád architekt mu slíbil poslat grafika, který udělá vše potřebné, aby „to vypadalo“. Ten grafik jsem byl já. A od té doby nás pojí pevné přátelství.

Štítky Severní Makedonie

číst celý článek

Makedonie: Zahraniční investoři se tu hýčkají

thumbnail

Vnitrozemský stát o rozloze dvojnásobku Středočeského kraje je u nás většinou známý jen jako malebná tranzitní země na cestě do Řecka. České podnikatele však může příjemně překvapit. I když se jejich zájem zatím soustředí víc na „známější“ balkánské země, jako je Chorvatsko, Rumunsko nebo Bulharsko, neměli by jednu z deseti nejslabších evropských ekonomik minout. I tam lze podobně jako jinde na Balkáně v příštích letech očekávat výrazný rozvoj infrastruktury a růst kupní síly.

Štítky Makedonie, Ekonomická diplomacie, MZV

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy v Makedonii

thumbnail

Zemědělství Jednou z priorit nové makedonské vlády je rozvoj zemědělství. Kolem 22 % ekonomicky aktivního obyvatelstva působí právě v převážně malých rodinných farmách. Jednou z konkrétních příležitostí je export traktorů menší výkonové řady a malých zemědělských strojů. Do začátku 90. let…

Štítky Makedonie

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.