V Indii má šanci pouze zkušený vývozceČEB může jeho úspěch podpořit

Text Daniel Libertin Publikováno
thumbnail Indie

Víme, že Indie má o rozvíjení ekonomických vztahů s Českou republikou dlouhodobý zájem. Podle České exportní banky jsou prozatím nejvíce poptávanou exportní komoditou stroje a dopravní prostředky, velký potenciál má však také letecký průmysl. Na otázky spojené s indickým trhem a z něj vyplývajícími možnostmi pro české exportéry odpovídal Miloš Welser, vedoucí oddělení Speciální projekty a mezinárodní akvizice.

Jaký je z vašeho pohledu současný stav českého exportu do Indie, zajímají se firmy o tento vzdálený trh?

Zájem o Indii se mezi českými vývozci dlouhodobě zvyšuje. V loňském roce představoval vývoz právě do této země 0,34 % celkového ročního vývozu z České republiky, což je téměř 13,5 miliardy korun. To je skoro o desetinu více než v roce 2014. Indické zákazníky ke spolupráci s českými firmami motivuje především vysoká technická úroveň, ale i možnost financování ze strany státních finančních institucí. Česká exportní banka v loňském roce podpořila například úspěšnou dodávku optických zařízení pro indického odběratele.

O co je v Indii největší zájem? Existují v rámci exportu oblasti s vysokým potenciálem, který stále není naplněn?

Indičtí zákazníci mají trvalý zájem o průmyslové stroje a dopravní prostředky, poptávka je také po chemických výrobcích či spotřebním zboží. Pro naše firmy se však otevírá možností daleko více. Velká poptávka je momentálně především po logistických systémech a řešeních, což kvituje také indická vláda, pro kterou je budování dopravní a obchodní infrastruktury jednou z priorit. Nejde přitom jen o silniční dopravu, snaha je i o rozvoj železniční či letecké dopravy. Právě v indickém leteckém průmyslu se skrývá velký potenciál – rozvíjí se stávající letecký provoz, budují se nová menší letiště. S tím souvisí také zvýšená poptávka po technologickém vybavení letišť, například po letištních radarech. Mimo to se tu uplatní i firmy zabývající se obráběním či energetikou.

Na jaká úskalí by si měli dát tuzemští vývozci pozor?

Největším problémem je samozřejmě konkurence, a to i místní. V Indii mnoho firem používá technologie na základě licencí světových společností. Proto může být pro naše firmy největší překážkou vysoká cenová úroveň v porovnání s místní konkurencí. Je také třeba počítat s tím, že zejména pro středně- a dlouhodobé úvěry poskytované zahraničními bankami indickým dlužníkům v cizí měně je zapotřebí jejich schválení, včetně jejich podmínek, centrální bankou.

Řekněme, že jsem právní subjekt a právě jsem se rozhodl vyvážet do Indie. Jsou nějaká pravidla, která je dobré dodržovat?

Pokud chcete na indickém trhu působit dlouhodobě, doporučím vám, abyste si založil vlastní dceřinou společnost v Indii. Chcete-li působit jen krátce nebo takříkajíc na zkoušku, je dobré založit takzvané joint venture s místním partnerem. V Indii se úspěch dostaví zpravidla až po třech čtyřech letech marketingového působení, proto by měla na tamní trh vstupovat jen taková společnost, která je na to připravena. Firmy, které získají odběratele, ať na jednorázovou dodávku nebo na dlouhodobou spolupráci, pak mohou využít pomoci České exportní banky, která nabízí celou paletu bankovních a záručních produktů, dokáže pomoci s účastí na vládních a podnikatelských misích a udržuje dobré kontakty s indickými bankami.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2016 na straně 59.

Štítky Indie, Podpora exportu, ČEB, Letecký průmysl

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.