FANS se vrací do Afriky

Text Věra Vortelová Foto Archiv FANS Publikováno
thumbnail Maroko thumbnail Jihoafrická republika thumbnail Tunisko thumbnail Egypt thumbnail Alžírsko

„Proniknout na africký trh je běh na dlouhou trať, plnou překážek, nástrah, zkoušek a zvratů, ale se silnou obchodní perspektivou,“ říká obchodní manažer akciové společnosti FANS pro toto teritorium Hakim Abdulla.

Pro výrazně exportně zaměřenou společnost, jako je FANS, se Afrika stala cílem obchodního zájmu již v roce 2007. V té době měla vybudovanou silnou pozici v Evropě, části Asie, bývalých zemích SNS a bylo třeba se poohlédnout po obchodních příležitostech v dalších částech světa. Proto FANS založil obchodní úsek Afrika & Asie se sídlem v Praze. Po podrobné analýze afrického trhu navrhl tým obchodních manažerů orientaci především na Egypt, Maroko, Tunisko, Alžírsko a Jihoafrickou republiku.

Egypt – druhý start

S ohledem na svou rozlohu, geografickou polohu, počet a průměrný věk obyvatel i levnou pracovní sílu skrývá velký potenciál a je preferovaným místem pro investiční projekty zejména Egypt. „Bez sítě místních agentů a spolupracujících firem by však ani naší společnosti nepadly úspěchy samy do klína. První vlaštovkou byla dodávka eliminátorů pro egyptský cukrovar Dakahlia Sugar v Káhiře,“ konstatuje Hakim Abdulla.

Vleklé politické nepokoje, které na čas přerušily obchodní aktivity nejen FANS, naštěstí polevují a rozjíždí se politická a ekonomická obnova země. Příslib finanční podpory ze strany Světové banky a Saúdské Arábie otevírá před Egyptem perspektivu stát se znovu úspěšným a zajímavým investičním teritoriem.

„Minulý rok jsme se vlastně opět ocitli na startu jako v roce 2007. Kontakty z doby před sedmi lety jsou již neaktivní a je třeba s nastupující egyptskou obchodní a politickou špičkou navazovat nové. Letos se nám podařilo uzavřít kontrakt na dodávku chladicí věže pro integrovaný slévárenský a ocelářský komplex Helwan Iron Foundries patřící pod Armádní závod číslo 9, zaměřený na vojenský i civilní sektor. Před uzavřením kontraktu jsme však museli prokázat nejen vysokou profesionalitu, ale i značnou trpělivost. Bylo třeba projít řadou kontrolních procesů, akceptovat rozsáhlé připomínkování při přípravě obchodní smlouvy, projektování, logistiky i při samotné realizaci zakázky. Nyní se nacházíme téměř u cíle a zpětným pohledem můžeme celý proces zhodnotit jako velmi úspěšný,“ charakterizuje průběh obchodního případu.

V Africe nejsme žádní nováčci

Největší investice v Africe realizovaly v 50. a 60. letech minulého století ruské státní podniky a jejich partneři ze zemí tehdejšího východního bloku. Od té doby však uplynulo mnoho času a tamější průmyslové podniky si po zhruba půl století přirozeně stěžují na technické problémy. Pokud se co nejdříve nezahájí jejich rozsáhlá rekonstrukce, bude funkčnost průmyslu na černém kontinentu vážně ohrožena.

Tíživá situace se týká především energetiky, rafinerií a sléváren. Zde FANS cítí velkou příležitost se svými betonovými chladicími věžemi a věžemi FRP, o něž je největší zájem. Pro FANS je výhodou, že místní konkurence nedisponuje kvalitními odborníky především v oblasti projektantů, a tuto mezeru dokáže jako zkušený dodavatel flexibilně vyplnit.

Každá chladicí věž, kterou projektuje, je originál, má svá technická specifika a vyžaduje vysoké odborné znalosti. Jako přidanou hodnotu FANS nabízí vlastní komponenty chladicích věží, jako jsou například rozstřikovací trysky, pomaluběžný motor nebo oběžné kolo, vyvinuté úsekem výzkumu a vývoje společnosti. Předností v očích zákazníků z tohoto teritoria je rovněž bohatá praxe české firmy v Indii, Pákistánu, Iráku a dalších zemích Asie a Afriky. Dlouholeté zkušenosti jak s rekonstrukcemi betonových chladicích věží, tak s výstavbou nových a schopnost úzce spolupracovat s místními stavebními firmami pomáhají FANS obstát v těžké konkurenci předních evropských firem.

Ekonomicky a politicky se konsolidující Afrika přitahuje nové investory a vytváří stále příznivější podnikatelské klima. „říká se, že kdo se bojí, nesmí do lesa. Připojil bych ještě jedno rčení, které platí na současnou Afriku jako ulité: osud přeje odvážným a připraveným,“ povzbuzuje Hakim Abdulla české exportéry.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2014 na straně 44—45.

Štítky Afrika, Energetika

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.