Karel Mareček: Z Buchlovic míříme do vesmíru

Text Vlasta Piskačová Foto archiv BD SENSORS Publikováno
thumbnail Japonsko

Jen stěží bychom hledali odvětví, ve kterém nenajde uplatnění přístroj na měření tlaku a výšky hladiny kapalin. Tyto měřiče jsou nezbytné pro potravinářský, chemický, papírenský průmysl, farmacii, medicínská zařízení, energetiku a plynárenství, nejrůznější stroje a samozřejmě pro sféru vodního hospodářství. Společnost BD SENSORS má na svém kontě 80 typů měřičů tlaku ve více než 50 tisících variantách! A pokud si ani pak zákazník nevybere, poskytuje speciální řešení „na míru“ v malých sériích.

BD SENSORS, firma s vlastním vinohradem sídlící nedaleko hradu Buchlova, dnes patří v tomto oboru ke světovým špičkám. Ve svých pobočkách v České republice, na Slovensku, v Německu, Rusku a Číně zaměstnává celkem 300 lidí. Svoji podnikatelskou cestu započal se čtyřmi zaměstnanci a čtyřmi typy měřičů majitel společnosti Karel Mareček před téměř 27 lety.

Po ukončení gymnázia byl jedním z prvních studentů nově otevřeného oboru mikroelektronika na brněnském VUT a u tohoto oboru také zůstal. Je velkým fanouškem inovací a nových technologií, což se odráží ve vysokém stupni automatizace výrobních i nevýrobních procesů ve firmě. Díky inovacím a také díky své snaze podpořit společnosti a organizace v okolí získal prestižní ocenění EY Technologický podnikatel roku 2018.

Digitalizace v praxi

„Často se o Průmyslu 4.0 pouze hovoří, v naší firmě je uveden do života,“ říká zakladatel BD SENSORS. A je ochoten sdílet zkušenosti s dalšími zájemci. Kdokoli chce vidět, jak funguje digitální továrna, se může do BD SENSORS přijet podívat. „Mám však jednu podmínku,“ dodává, „tým, který se rozhodne naši výrobu navštívit, musí být doprovázen majitelem nebo jednatelem firmy. Je totiž velmi důležité, aby tato řešení viděl člověk, který může rozhodovat a který je schopen vnímat celky a přemýšlet o tom, jaké změny jsou jeho zaměstnanci schopni pojmout. Největší brzdou automatizace a digitalizace jsou totiž samotní uživatelé.“

Už v roce 2003 inicioval Karel Mareček ve firmě zavedení bezpapírové kanceláře, poté také bezpapírové výroby. Každý zaměstnanec dostane osobní tablet, díky němuž má neustále přístup ke všem potřebným informacím. Po ruce tak má výrobní dokumentaci a veškerá další důležitá data pro svoji práci, přes tablet si ale také vyřídí například obědy a dovolenou.

Dalším zlomem v postupné digitalizaci společnosti bylo zavedení inteligentních skladů, které dokáží samy řídit tok materiálu i hotových produktů. Bezdrátové měření, které je už řadu let nedílnou součástí zdejší výroby, umožňuje ukládat naměřené hodnoty do informačního systému a pracovat s nimi. „Z dlouhodobě ukládaných výrobních dat dokážeme zjistit mnoho věcí a udělat důležitá rozhodnutí,“ vysvětluje majitel. „Můžeme například vyhodnotit, který dodavatel nástrojů je pro nás ekonomicky nejvýhodnější, vedoucí pracovišť mohou sledovat produktivitu práce. Všechny analýzy nám umožňují docílit velkých úsporných efektů. Je však důležité tato data z výroby sbírat a naučit se s nimi pracovat.“

Nákupy aut se zřejmě odloží

Měřiče tlaku proslavily firmu BD SENSORS po celém světě, její exportní aktivity směřují rovnoměrně do všech světadílů, požadavky nejrůznějších oborů na dodávky tlakoměrů se však průběžně mění. „Otázka je, co nastane nyní, po této pandemii,“ říká Karel Mareček, „některé obory zůstaly úplně bez života. Těžko předvídat, co se bude dít například s leteckou dopravou. Průmysl jako takový zaznamená určitě pokles, věřím ale, že více než 20 procent to nebude. V Česku se také odrazí útlum automobilového průmyslu, lidé budou přemýšlet o úplně jiných nákupech než o nových autech. Ta se nyní ani nevyrábějí, protože jsou jich plné sklady.“

Zajímalo nás, zda firma pocítí následky karantény v Číně, kde má svoji pobočku. „V Číně ani v Jižní Koreji nevnímáme žádný pokles, spíš se nám zdá, že se tam situace bude zlepšovat. Ověřoval jsem to na číslech,“ dozvídáme se.

Do Japonska se vyzbrojte trpělivostí

Japonsko a Jižní Korea patří k teritoriím, kde se měřičům tlaku daří. Do Jižní Koreje putují zejména měřiče pro polovodičový průmysl nebo pro měření tlaku v budovách. V Japonsku jsou senzory vyvinuté v Buchlovicích součástí systémů pro hlídání povrchových a spodních vod v okolí Tokia. Tento systém umožňuje sledovat chování spodních vod, a to především v době velkých dešťů.

A co se firmě v těchto zemích nejvíc osvědčilo? „Trpělivost,“ říká jednoznačně šéf BD SENSORS a popisuje, jak je mentalita zdejších obchodníků jiná nežli v Evropě. Obchodní jednání jsou podle našich zkušeností spíš bojem o další a další vítězství nad druhou stranou. „Často, když už máme pocit, že jsme na všem domluveni, vyrukují s nějakým dalším negativním hodnocením a vidí v tom kladné body pro sebe. V Japonsku platí, že když všichni říkají ano, vůbec to nemusí znamenat souhlas.“ Karel Mareček se také rozpovídal o velmi přísné vstupní kontrole produktů, která v Japonsku panuje. Jakmile se produkt liší od původního vzorku, byť je to například mírně odlišná barva plastu, která nemá na funkčnost výrobku vůbec vliv, je to důvod k reklamaci. V Koreji jsou podle něj pravidla trochu mírnější.

Produkty nemáme skladem

Senzory nové generace, jejichž výrobu nyní v BD SENSORS zavádějí, jsou plně digitální. Každý takový měřič s sebou nese kompletní informaci, ze které lze například vyčíst, kdo ho vyrobil, data jednotlivých operací, z jakých materiálů je složen, jaké jsou jeho parametry. Senzory jsou roztříděny do kategorií, které umožňují jejich okamžité sestavení hned poté, co si zákazník konkrétní produkt objedná. Jednotlivé komponenty se automaticky vyskladní a bez jakéhokoliv dalšího nastavování či pájení se do sebe pouze zacvaknou. „Všechno dnes děláme na zakázku, žádné hotové tlakoměry skladem nemáme,“ doplňuje manažer. A co budou umět tlakoměry v budoucnu? Za pět až deset let by se mohly na základě určité inteligence například přizpůsobovat změnám prostředí, ve kterém budou nainstalovány.

Voda i ovzduší si zaslouží speciální pozornost

Ve firmě BD SENSORS vzniká také řada projektů zaměřených na ochranu životního prostředí. Projekt Dešťovka se zabývá využitím dešťové vody, což je téma, které se ukazuje být stále více aktuální. A firma je v tomto oboru úspěšná. „Vyvinuli jsme jednotky, které umožňují sledovat například vody v mokřadech, umíme sledovat hladiny spodních vod, naše senzory má Gabčíkovo, dodáváme je také pro Český hydrometeorologický ústav.“

Firma vyvinula také speciální senzory, které dokáží hlídat například kvalitu ovzduší ve školách, kde je potřeba dbát na větrání. Senzory vše průběžně vyhodnocují a údaje posílají na dispečink. Odhalí se tak, kde je třeba renovovat stavby a zavést recirkulaci vzduchu. Celý tento projekt, kdy průmyslové snímače měří tlak, teplotu, vlhkost, CO2 apod. a odesílají data do cloudového úložiště, odkud si je zákazník vizualizuje, se jmenuje Datafly a spolupracuje na něm několik českých firem.

Propojení firem otevřelo dveře do vesmíru

Tlakoměry firmy BD SENSORS se vydávají také do kosmu! Díky strategické fúzi s kroměřížskou firmou CSRC vznikla speciální divize se zaměřením na vesmírný průmysl. „Toto spojení nám umožnilo vzájemně sdílet naše znalosti a zkušenosti,“ vysvětluje majitel. Dalším silným spojením firem, které otvírá dveře k zajímavým „kosmickým“ projektům, je Brno Space Technology Group. BD SENSORS je jeho členem.

„Rád si přečtu zprávu o tom, že právě odletěla do vesmíru sonda Solar Orbiter, ve které je naše elektronika. A za tři měsíce odstartuje další sonda, ve které budou naše přístroje, až k planetě Jupiter. To mne dokáže opravdu potěšit,“ uzavírá Karel Mareček.

Text: Vlasta Piskačová

Foto: archiv BD SENSORS

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2020 na straně 42-44.

Štítky Inovace, space, Japonsko, Průmysl 4, digitalizace

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.