Vietnam

Vietnam: Češi a Vietnamci spolupracují na ekonomických projektech desetiletí

thumbnail

Je jen málo zemí v Asii, s nimiž má Česká republika tak nadstandardní vztahy jako právě s Vietnamem. Navzdory zeměpisné vzdálenosti a kulturním odlišnostem mají Češi v zemi vodního buvola vynikající pověst, což je dáno nejenom dlouhou historií společných kontaktů a silnými osobními vazbami, ale také velice rozvinutou hospodářskou spoluprací. V loňském roce se Vietnam dokonce dostal na první příčku našich nejdůležitějších obchodních partnerů v rámci regionu ASEAN.

Štítky Vietnam, MPO

číst celý článek

Vietnamese community in the Czech Republic and people in Vietnam with experience from Czechia are the basis of our successful relations

thumbnail

"Czech and Vietnamese people know each other very well and have long cooperated successfully," says Thai Xuan Dung, Ambassador of Vietnam to the Czech Republic. Currently in Vietnam, there are over 200,000 people who have studied or worked in the Czech Republic. Some of them hold key roles in public administration or state enterprises. On top, there is a strong Vietnamese community of around 90,000 members in Czechia. In the interview for TRADE NEWS, we talked about how this specific factor translates into mutual business relations and what industries offer the best opportunities for Czech companies in Vietnam.

číst celý článek

Thai Xuan Dung: Vietnamská komunita v Česku a lidé ve Vietnamu se zkušenostmi z ČR jsou základem našich úspěšných vztahů

thumbnail

„Češi a Vietnamci se velmi dobře znají a dlouhodobě úspěšně spolupracují,“ říká velvyslanec Vietnamu v České republice Thai Xuan Dung. V současné době působí ve Vietnamu přes 200 tisíc lidí, kteří studovali nebo pracovali v ČR. Někteří z nich zastávají významné pozice ve státní správě či státních podnicích. Na straně druhé v České republice žije kolem 90 tisíc příslušníků vietnamské menšiny. Jak se tento specifický faktor promítá do vzájemných obchodních vztahů a jaké obory skýtají největší příležitosti pro české firmy ve Vietnamu, o tom jsme si povídali v rozhovoru pro TRADE NEWS.

Štítky Vietnam

číst celý článek

Vietnam nechce hrát druhé housle

thumbnail

Platí-li obecně v Asii, že pro Evropana (a ještě víc Středoevropana) je zde obchodování a podnikání velmi složité, pak ve Vietnamu to platí dvojnásobně. Těžko říct, jestli je to vrozenou chytrostí až vychytralostí vietnamských obchodníků, obrovskou konkurencí na místním devadesátimilionovém, strategicky položeném trhu, rozdílnými politickými systémy, administrativními bariérami, naší nedostatečnou státní podporou exportu do obtížných teritorií nebo malou přizpůsobivostí českých firem vůči neznámému prostředí a nezvyklým metodám komunikace a obchodování. Nejspíš půjde o kombinaci všech uvedených prvků a zřejmě ještě řady dalších.

Štítky Vietnam

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.