Články se štítkem: Pojištění

Jak vyvážet do rizikových zemí

Chcete vyvážet své zboží do rizikových zemí? Pak byste měli vždy myslet na pojištění. Základní podmínkou pro to, abyste mohli získat pojištění od společnosti EGAP, tedy se státní podporou, je splnění pravidla pro původ zboží. Jednoduše řečeno: podíl českého zboží a služeb na celkové hodnotě vývozu musí dosahovat minimálně 50 %.

Štítky Pojištění

číst celý článek

Kategorizace zemí aneb Mezinárodní pravidla pojišťování exportu

Často se někteří exportéři ptají, jak je možné, že třeba před dvěma lety pojišťovali u EGAPu export do Ruska a teď chtějí totéž pojistit na Ukrajině, a v ceně za pojištění je obrovský rozdíl. Vysvětlení je jednoduché: zatímco Rusko je v kategorii 3, Ukrajina nyní podle OECD spadá do kategorie 7. Pojišťování exportu má svá mezinárodní pravidla. EGAP tak musí dodržovat především členění zemí do rizikových kategorií, které stanovuje OECD.

Štítky Pojištění

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.