Články autora: Jana Kohoutová

Jan Zapletal: Číňan nikdy neřekne, že něčemu nerozumí

thumbnail

Jan Zapletal je druhým rokem zahraniční zástupce CzechInvestu v Číně. Propaguje Českou republiku jako technologicky vyspělou a ekonomicky stabilní zemi v regionu střední Evropy, komunikuje s čínskými investory, kteří mají zájem investovat v Česku, a podporuje české start-upy, které chtějí proniknout na trhy jihovýchodní Asie. Povídali jsme si o investicích, start-upech i specifikách obchodní etiky.

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.