Články z regionu: Rusko

thumbnail Rusko

Díky exportu do Ruska vznikly v ČR tisíce pracovních míst

thumbnail

Jsme středně velkou otevřenou ekonomikou a jako takoví čelíme neustále globální konkurenci. Naše výrobky tak musí obstát nejen u českých zákazníků, ale i v zahraničí. Dříve to bývalo spíše cenou, dnes už je to v řadě oblastí spíše kvalitou. A úspěch na globálním trhu se projevuje i v tvrdých číslech. Zatímco ještě na přelomu století byl podíl exportu na českém HDP kolem 40 procent, dneska už je to dvojnásobek. V loňském roce tak čeští exportéři vyvezli do zahraničí zboží za téměř 3,2 bilionu korun.

Štítky Podpora exportu, Rusko, SNS, Sankce, EGAP

číst celý článek

SNS v obrazu anamorfních map

Brzy po rozpadu SSSR vzniklo v roce 1991 Společenství nezávislých států (SNS). Dnes sdružuje devět z patnácti bývalých svazových republik Sovětského svazu. Vystoupení společného týmu SNS na OH 1992 v Albertville a Barceloně sice naznačovalo těsné spojení zemí ve smyslu návaznosti na SSSR, ovšem…

Štítky SNS, Rusko, Kazachstán

číst celý článek

I na naše chráněné dokumenty se můžete spolehnout

thumbnail

„Nedávno byli u nás ve firmě pracovníci kriminální policie a ukazovali mi účetní doklad s deklarovaným datem vystavení v roce 2009. Snadno jsem identifikoval, že tiskopis byl ve skutečnosti vyrobený u nás v roce 2011,“ říká Jan Vícha, jednatel moravskoslezské společnosti Optys. Ta je historicky velmi významným výrobcem dokumentů, mimo jiné příjmových a výdajových dokladů. A tak podobné případy falšování pomáhá řešit často. Ne všichni totiž vědí, že produkce v Optysu má pevný řád a systém a výroba speciálních tiskopisů (akcie, stravenky, slevové kupony, stíratelné losy…) probíhá v ceninovém režimu, který zaručuje maximální bezpečnost.

Štítky Inovace, Polygrafický průmysl, Rusko

číst celý článek

Dokumentární akreditiv a jeho forfaitingAlternativní možnost efektivního řízení firemního cash-flow

thumbnail

Jedním z nosných vývozních teritorií naší společnosti, která se zabývá vývozem zboží investiční povahy a dodávkami technologických zařízení, je Rusko. Vzhledem k charakteru zboží požaduje kupující v tomto teritoriu často poskytnutí dodavatelského úvěru v řádu až několika let. Je požadavek na poskytnutí odložené splatnosti obvyklý? Jaká řešení nabízí Komerční banka svým klientům z pohledu minimalizace teritoriálních a komerčních rizik a realizace inkasa po dodávce zboží?

Štítky Finance, Rusko

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.