Články z regionu: Rusko

thumbnail Rusko

Antonín Jaroš: V Rusku má přednost vše ruskéI tak znovu nabíráme dech

thumbnail

Před čtyřmi lety v rozhovoru pro TRADE NEWS Antonín Jaroš v souvislosti s protiruskými sankcemi tvrdil, že když vyklidíme pozice v Rusku, rádi na ně nastoupí naše zahraniční konkurence. Naplnila se jeho slova? A jak obstála firma, pro kterou Rusko tvořilo 90 procent z exportního koláče? Nejen to jsme probírali s jedním ze zakladatelů české jedničky na trhu dobývací techniky, společnosti INCO engineering.

Štítky Rusko, Mongolsko

číst celý článek

Rusko: Stálice v hledáčku českých firem

thumbnail

V letošním roce oslavuje Česká republika mnoho výročí. Jedním z nich je i 25 let od navázání diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací. Oficiální styky s Československem však sahají až k 5. červnu 1922, kdy byla podepsána smlouva mezi RSFSR a ČSR o zřízení zastupitelství obou států v Praze a Moskvě.

Štítky Rusko

číst celý článek

České firmy posilují především v ruských regionech

thumbnail

Z 83 subjektů Ruské federace produkuje více než polovinu celkového HDP deset federálních subjektů, mezi nimiž jsou zejména regiony s největší těžbou nerostných surovin, rozvinutá průmyslová centra a velká města federálního významu (Moskva a Sankt-Petěrburg). HDP na obyvatele například v Něneckém autonomním okruhu převyšuje dvanáctkrát ruský průměr, na druhé straně 22 ruských federálních subjektů nedosahuje ani 50 % průměru.

Štítky Rusko

číst celý článek

Rusko buduje moderní agrární sektorNabídněme zemědělské stroje a technologie

thumbnail

Ruský zemědělský sektor prochází v posledních letech dramatickým vývojem. Ještě v roce 2014 byla země pátým největším dovozcem potravin na světě a rozvoj domácího zemědělství nebyl prioritou. Ruské vedení si však dlouhodobě uvědomovalo, že taková situace není pro stát s více než 140 miliony obyvatel příliš výhodná a strategická. V roce 2010 přišlo s tzv. doktrínou potravinové bezpečnosti, ve které se mimo jiné zavázalo dosáhnout 80 až 95% soběstačnosti v produkci základních druhů potravin, jako je například maso, mléko nebo brambory. Reálným impulzem, který odstartoval rozvoj zemědělství, ale bylo až ruské potravinové embargo.

Štítky Rusko

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy v Rusku

thumbnail

Automobilový průmysl Ruský trh silničních vozidel je jedním z největších v Evropě a ve střednědobém horizontu má perspektivu, především z důvodu své nízké nasycenosti. Automobilový průmysl se vyznačuje vysokým stupněm lokalizace, většina produkce se realizuje a kompletuje v Rusku. Velmi…

Štítky Gruzie

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.