Články z regionu: Střední Amerika

thumbnail Mexiko thumbnail Kuba thumbnail Guatemala thumbnail Salvador thumbnail Honduras thumbnail Panama thumbnail Kostarika thumbnail Nikaragua

Leonora Rueda: Slova české hymny umím pořád nazpaměť

thumbnail

Mexiko a Česko letos slaví stoleté výročí diplomatických vztahů. Navzdory geografické vzdálenosti nás spojuje řada věcí, od společných historických zkušeností přes skutečnost, že obě země mají velkého a významného souseda, tedy USA, respektive Německo, až po zaměření našich ekonomik na strojírenství a automotive. O tom všem jsme hovořili s velvyslankyní Mexika Leonorou Rueda na půdě mexické ambasády v Praze.

Štítky Mexiko

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy v Mexiku

thumbnail

Energetika Během několika let se v Mexiku zásadně navýšil podíl výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů na aktuálních 31 % a nadále roste tempem kolem 13 % ročně. V plánu je zvýšit jejich podíl na 35 % do roku 2024 a až 43 % do roku 2030. S tímto rozvojem se prudce zvedla poptávka po…

Štítky Mexiko

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy v Panamě

thumbnail

Energetika a obnovitelné zdroje energie Panama chce i nadále zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů energie. Za perspektivní lze považovat vývozy malých energetických celků a energetických zařízení. Velkým projektem by měla být větrná elektrárna Tramontana Power v hodnotě 350 milionů USD. V plánu…

Štítky Panama

číst celý článek

Mexiko: Sto roků přátelství

thumbnail

Získat opravdu dobrého přítele je jako vyhrát jackpot. Jeho kvality a opravdovost však často prověří až čas či prožité těžkosti. V letošním roce si připomínáme stoleté výročí navázání diplomatických vztahů s Mexikem. Těchto sto let prokázalo pevnost přátelství mezi našimi zeměmi v obchodní, politické, kulturní a často i osobní rovině.

Štítky Mexiko

číst celý článek

Panama: Opomíjená ekonomika stojící na službách

thumbnail

Když se řekne Panama, každý si zřejmě vybaví slavný průplav, panamský klobouk (jehož původ však najdeme v Ekvádoru) či skandály spojené s tzv. Panama Papers, které se stávají noční můrou řady vysokých představitelů napříč hranicemi. Panama však zcela jistě představuje a nabízí mnohem víc. V únoru předal pověřovací listiny do rukou prezidenta ČR nový velvyslanec Panamy J. E. Enrique A. Thayer Hausz a v rámci proběhlých jednání přislíbil veškerou součinnost při prohlubování vzájemných česko-panamských vztahů.

Štítky Panama

číst celý článek

Leonora Rueda: I still know the lyrics of the Czech anthem by heart

thumbnail

Mexico and the Czech Republic are celebrating the centenary of diplomatic relations this year. Despite the geographical distance, there are many things that unite us, from the shared historical experience or the fact that both countries have a large and important neighbour, the United States and Germany, respectively, to the focus of our economies on engineering and automotive. We talked about all this with the Ambassador of Mexico Leonora Rueda at the Mexican Embassy in Prague.

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.