Články se štítkem: MSP

I začínající podnikatelé již mohou získat financování od banky

„Pouštím se do podnikání v oblasti provozu prodejny soukromého řeznictví a uzenářství. Pro úspěšný začátek potřebuji investovat do chybějící části technologie – udírna, chladírna uzenin a varné centrum. Část prostředků budu investovat ze svého, na zbytek bych si však potřebovala půjčit. Jaké možnosti mi v současné době nabízí banky?“

Štítky Financování, MSP, KB

číst celý článek

Malé a střední podniky v hledáčku ČEB

Česká exportní banka (ČEB) v roce 2015 podepsala přes čtyřicet smluv v objemu přesahujícím čtyři miliardy korun. Zároveň se více soustředila na podporu exportu českých menších a středně velkých firem, snažila se teritoriálně diverzifikovat a pomáhat českým exportérům prosadit se na nových trzích. Dařilo se jí i efektivně vypořádávat s problematickými úvěry zděděnými z let 2007 až 2011.

Štítky Podpora exportu, ČEB, MSP

číst celý článek

Čeká nás velká změna v myšlení lidí

thumbnail

Zdá se, že spojení Průmysl 4.0 brzy předběhne v četnosti zmínek tolik populární konkurenceschopnost či inovace. Ta čtyřka v jeho názvu je vysvětlována jako symbol čtvrté průmyslové revoluce. Co od ní máme očekávat? Podle ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka se v brzké době dotkne nás všech: podnikatelů a jejich zaměstnanců, ale také škol, žáků a studentů… „Zdaleka nejde jen o digitalizaci či internetizaci průmyslové výroby. Byl bych rád, abychom hned od počátku vnímali Průmysl 4.0 jako celkovou platformu změn, které do našeho života přinášejí nové technologie umožňující decentralizované řízení a autonomní rozhodování. Základními prvky tohoto procesu jsou propojená výrobní síť, synergické propojení reálného a virtuálního světa a vznik kyberneticko-fyzikálních systémů umožňujících při vysoké diverzifikaci a pestrosti finálních produktů efektivní výrobu.“ Povídali jsme si s ním v době, kdy se finalizoval Akční plán pro implementaci Průmyslu 4.0 v Česku.

Štítky Průmysl 4, 0, Nové technologie, Věda a výzkum, MSP, Německo

číst celý článek

Energetický management nabízí firmám zajímavé úspory

Až deset procent by mohly malé a střední firmy ušetřit na platbách za energie, kdyby s nimi efektivněji hospodařily. Vyplývá to z průzkumu, který si nechala zpracovat Asociace malých a středních podniků a živnostníků ve spolupráci s energetickou skupinou RWE. Efektivní využívání zdrojů a ekologickou i ekonomickou produkci považuje RWE za významný faktor dalšího rozvoje podniků, a proto jim nově nabízí celý soubor opatření v rámci svého systému Energetického managementu.

Štítky Úspory energií, MSP

číst celý článek

Jan Procházka: Růst našich klientů nás motivuje

thumbnail

Počet malých a středních exportujících firem pojištěných u EGAP vloni výrazně narostl: v meziročním srovnání o více než třetinu. „Celkem jsme s nimi uzavřeli 61 pojistných smluv a v jejich podpoře budeme určitě pokračovat, má jasný smysl. Je zážitkem sledovat jejich vývoj, když na číslech vidíte, že se z ‚garážové firmy‘ stane úspěšný podnik, který tvoří pracovní místa a dost často se z kategorie MSP dostane mezi velké firmy,“ řekl nám generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti Jan Procházka.

Štítky Podpora exportu, Pojištění, EGAP, MSP

číst celý článek

Ethan B. Kapstein: Motivujme soukromý sektor, aby investoval

thumbnail

Malé a střední podniky mohou v mnohém těžit ze spolupráce s velkými nadnárodními společnostmi, říká Ethan B. Kapstein, renomovaný poradce americké vlády, profesor se zkušenostmi z Princetonu, Stanfordu či Harvardu, analytik a konzultant řady nadnárodních firem a autor deseti knih. O tom a dále například o rolích veřejných institucí a soukromého sektoru v přechodových ekonomikách jsme s ním mluvili během jeho pracovní návštěvy v Praze.

Štítky Konkurenceschopnost, MSP

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.