Články se štítkem: Finance

Jak se nová právní úprava dotkne bankovních záruk?

Společnost BLOCK a.s. se zabývá komplexními dodávkami stavebních a technologických celků, od jejich prvotního technického návrhu přes vypracování všech potřebných stupňů projektové dokumentace až po jejich samotnou realizaci, zprovoznění, měření a zkoušky, validace a servis. Působí v oblasti farmacie a biotechnologie, laboratoří, zdravotnictví, průmyslových staveb, tepelné technologie a klimatizace. Pro realizaci dodávek firma využívá bankovní záruky, které zajišťují její závazky z příslušných kontraktů. Jaké změny lze v souvislosti s implementací nového občanského zákoníku očekávat u bankovních záruk? Budou mít tyto změny na poskytování záruk nějaký zásadní dopad?

Štítky Finance

číst celý článek

Dokumentární akreditiv a jeho forfaitingAlternativní možnost efektivního řízení firemního cash-flow

thumbnail

Jedním z nosných vývozních teritorií naší společnosti, která se zabývá vývozem zboží investiční povahy a dodávkami technologických zařízení, je Rusko. Vzhledem k charakteru zboží požaduje kupující v tomto teritoriu často poskytnutí dodavatelského úvěru v řádu až několika let. Je požadavek na poskytnutí odložené splatnosti obvyklý? Jaká řešení nabízí Komerční banka svým klientům z pohledu minimalizace teritoriálních a komerčních rizik a realizace inkasa po dodávce zboží?

Štítky Finance, Rusko

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.