Články se štítkem: Zemědělství

Financování zemědělských investic s dotacemi je stejně standardní jako bez nich

Naše firma se zabývá především pěstováním zeleniny, brambor a obilovin, v současnosti hospodaříme na výměře více než 3000 ha zemědělské půdy. Již od samého vzniku společnosti cílíme nejen na co nejvyšší kvalitu, ale i maximalizaci přidané hodnoty naší produkce. Při našem podnikání se proto snažíme využívat moderní technologie jak při pěstování, tak v následném zpracování, skladování i zajištění odbytu. Investice s tím spojené jsou většinou zajištěny úvěry, které jsou často doprovázeny nějakou formou podpory/dotace. Jaké jsou v současnosti naše investiční možnosti právě v kontextu s aktuálně dostupnými dotacemi, pokud je budeme chtít zajistit úvěrem?

Štítky Zemědělství

číst celý článek

Bratranci Veverkové a jejich ruchadlo aneb Jak Češi ovlivnili evropské zemědělství

thumbnail

Je přelom 18. a 19. století a zemědělství v našich končinách prožívá převratnou dobu. Dramaticky roste počet obyvatel a je stále těžší je uživit. Hledá se, jak hospodařit s větším efektem. Zavádění nových plodin, jako byly třeba brambory, a rentabilita jejich pěstování naráží na řadu problémů. A mezi nejvýraznější je v té době řazena orba. Čím kvalitnější a hlubší, tím pro úrodu lépe. Jenže jak? Evropa i v tomto směru volá po inovacích…

Štítky Zemědělství

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.