Články z regionu: Severní Amerika

thumbnail USA thumbnail Kanada

Podnikatelé společně aneb Mise do Washingtonu a Chicaga

thumbnail

Většina z nás, kteří do Spojených států amerických necestujeme pravidelně, má obrázek o této velké zemi utvořený zejména ze sdělovacích prostředků a seriálů, jako jsou třeba House of Cards nebo Chicago Hope. Záměrně jsem vybral tyto dva seriály, jelikož jsem měl v červnu možnost se v rámci…

Štítky USA

číst celý článek

Američané jsou si vědomi své tržní síly a umějí to dát najevo

thumbnail

Američané jsou známi soutěživostí a dravostí. V podnikání a obchodu je charakterizuje orientace na výkon a úspěch, cílevědomost a pragmatičnost. Jsou přesvědčeni, že mohou dosáhnout čehokoliv a kdykoliv, pokud na to budou mít čas, peníze a know-how. Peníze představují ocenění výsledku. Čím více peněz Američan dokáže při jednáních usmlouvat či ušetřit, tím lepším obchodníkem je a tím je také vyšší jeho odměna.

Štítky Obchodní etika, USA

číst celý článek

Půlkulatiny volného obchodu s Kanadou

thumbnail

Dne 21. září 2022 jsme si připomněli páté výročí prozatímního uplatňování Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi EU a Kanadou (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). Jejím hlavním cílem je posílit vzájemné obchodní vazby, nabídnout evropským podnikům lepší příležitosti v Kanadě a být impulzem pro ekonomický růst a tvorbu pracovních míst. Dohoda je dnes hlavní hnací silou privilegovaného vztahu mezi EU a tímto blízkým spojencem a partnerem, přičemž současný geopolitický kontext vytváří impulz pro ještě užší vzájemnou spolupráci.

Štítky Kanada, MPO

číst celý článek

Made in Canada: Recept na (příští) krizi

thumbnail

Kanada patří mezi nejodolnější ekonomiky světa. Přesto i ona opakovaně doplácí na globální bouře. A těch bude vzhledem k tomu, že zažíváme metamorfózu světového řádu, nejspíš přibývat. Kabinet premiéra Trudeaua proto nechal vypracovat komplexní studii, jejímž cílem je lokalizovat nejvýznamnější nervové uzly javorového hospodářství exponované na přeshraniční vazby a toky. Její závěry mohou být inspirací i pro Česko.

Štítky Kanada

číst celý článek

Nestrkejte Kanaďany a Američany do jednoho pytleKanaďané jsou hrdi na svou identitu

thumbnail

Kanada se podobně jako USA stala domovem mnoha etnik, která se v průběhu času promíchala, a formálně se konstituovala v bilingvní anglicko-francouzský stát. Kanaďané jsou hrdi na dvojí kulturní dědictví a velmi citlivě reagují na srovnávání s Američany a Spojenými státy. Specifický útvar představuje Quebec, jehož obyvatelé akcentují svou provinční identitu.

Štítky Obchodní etika, Kanada

číst celý článek

Jana Slováková: Pokud chceme prodat náš stroj v USA, musí jeho obsluhu zvládnout kdokoli a rychle

thumbnail

S nástupem tržní ekonomiky na začátku devadesátých let se dokořán otevřel prostor pro podnikavost a technický um českých inženýrů. Současně docházelo k zásadní proměně ekonomického myšlení. O produktové struktuře výrobce začal rozhodovat zákazník. Rodinné firmy rostly jako houby po dešti, ale v těžké zahraniční konkurenci nejlépe obstály ty s jasnou vizí, vlastními finálními produkty a vývojovým zázemím.

Štítky Strojírenství, USA, digitalizace

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.