Exportní šance

USA nejsou jedním trhem

thumbnail

Východní pobřeží je známo rychlostí a „agresivitou“, středozápad svou konzervativností a západní pobřeží náklonností k veškerým inovativnostem a uvolněnějším přístupem. Zatímco HDP státu Massachusetts můžeme přirovnat k HDP Rakouska, Nové Mexiko odpovídá Slovensku, Česká republika by se dala srovnat se státem Oregon. I na to je třeba pohlížet, pokud pokukujete po jednom z trhů druhé největší ekonomiky světa. Patří totiž také k těm nejvíc konkurenčním a technologicky vyspělým.

Štítky USA, CzechTrade

číst celý článek

Kanadu máme na dosah ruky

thumbnail

Ačkoli se leckomu při pohledu na mapu tají ze vzdálenosti mezi Kanadou a Českou republikou dech, můžeme tuto severoamerickou destinaci zařadit mezi relativně snadno dostupné. Blízkosti našich zemí napomáhá intenzivní sdílení společných hodnot, jako posilování principů právního státu, budování tržní ekonomiky a rozvoj volného obchodu, podpora demokracie a lidských práv anebo i důraz na sociální jistoty a rodinu. V neposlední řadě nás sbližují také společné kulturní reference vycházející historicky z evropských tradic, stejně jako velký počet Čechů, kteří našli v zemi javorového listu svou druhou vlast.

Štítky Kanada, MZV

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy v Kanadě

thumbnail

Železniční infrastruktura V současné době Kanada zažívá výrazný růst investic v městské železniční infrastruktuře. Za zmínku stojí pětadvacetiletý regionální dopravní plán The Big Move na rozvoj integrované a tranzitní dopravy v oblasti The Greater Toronto Hamilton…

Štítky Kanada

číst celý článek

Letem světem USA a Kanadou

Spojené státy americké USA jsou třetí nejvíce konkurenceschopnou ekonomikou světa (podle Indexu světové konkurenceschopnosti 2014–2015, GCI Global Competitiveness Index, který sestavuje World Economic Forum). Lépe se umístilo už jen Švýcarsko a Singapur. USA si tuto pozici drží…

Štítky USA, Kanada

číst celý článek

Na Kubě ocení značku Czechoslovakia

thumbnail

Kuba hledá své místo v 21. století. Francie například již vyslala do Havany delegaci na nejvyšší úrovni doprovázenou dvěma stovkami podnikatelů. Také my bychom neměli novou exportní šanci propásnout, zvláště když můžeme navázat na historicky dobrou spolupráci.

Štítky EGAP, Kuba

číst celý článek
1 14 26 36 37 38 39 40 41 42 51

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.