Články z regionu: Austrálie

thumbnail Austrálie thumbnail Nový Zéland

Austrálie - malý velký trh

thumbnail

I s relativně malým, třiadvacetimilionovým trhem je dvanáctou největší ekonomikou na světě a již třiadvacet let vykazuje nepřetržitý růst. Její velkou devízou je stabilní politické zázemí a vstřícné podmínky k podnikání. To jsou hodně silné argumenty na misce vah proti velké vzdálenosti a s tím spojené drahé logistice.

Štítky Austrálie

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy

thumbnail

Železniční doprava V celosvětovém měřítku je Austrálie lídrem v nákladní železniční přepravě. V dlouhodobém horizontu se očekává nárůst objemu této dopravy na dvojnásobek do roku 2030 a trojnásobek do roku 2050. Dynamický rozvoj zaznamenává železnice i na poli osobní přepravy. Za posledních 8 let…

číst celý článek

Férový Nový Zéland vás dostane

thumbnail

Podle české emigrantky, spisovatelky a vysokoškolské profesorky Jindry Tiché, která žije na Novém Zélandu od roku 1970, je novozélandská společnost nejhumánnější na Zemi. A nejen podle ní. Lidé jsou tam nesmírně laskaví, přátelští a mají hlavně smysl pro spravedlnost. Ideální představa obchodních partnerů.

Štítky Nový Zéland

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy na Novém Zélandu

thumbnail

Zemědělská a potravinářská technika Největším bohatstvím Nového Zélandu je úrodná zemědělská půda a celoročně mírné podnebí vhodné pro pastevectví. Zemědělství si zachovává významný podíl na HDP (5,1%), zaměstnanosti obyvatel (110 000) a zejména na vývozu (přes 50 % celkové hodnoty). Země je…

Štítky Nový Zéland

číst celý článek

Zkusit vzdálené trhy se vyplatí

thumbnail

„Cílení vývozu je do značné míry předurčeno již naším sortimentem. Potenciální i reálná poptávka po našich vysoce kvalitních biologicky odbouratelných olejích, které svou funkčností v mnoha ohledech předčí konvenční (minerální) oleje, se odvíjí především od vyspělosti ekonomiky a zájmu chránit životní prostředí. Proto jsme zamířili na Nový Zéland a do Austrálie,“ vysvětluje Michal Kadlec, který českou společnost Biona Jersín přivedl až na jižní polokouli.

Štítky Austrálie, Nový Zéland, Environment

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.