Články z regionu: Austrálie

thumbnail Austrálie thumbnail Nový Zéland

Czechia in Australia

thumbnail

Nikdo nedokáže přesně spočítat, kolik Čechů nebo v minulosti Čechoslováků v Austrálii a na Novém Zélandu bylo a kolik jich zde působí dnes. Odhadujeme, že jen v Austrálii to může být v současné době přibližně 30 až 50 tisíc našich krajanů. Tito lidé, jistě odvážní,…

Štítky Austrálie, MZV

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy na Novém Zélandu

thumbnail

Energetika I přesto, že je Nový Zéland poměrně bohatý na nerostné zdroje, až dvě třetiny energetických zdrojů dováží. Země je rekordmanem v rámci OECD, co se týče produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů. V současnosti vyrobí až 80 % elektřiny z obnovitelných zdrojů a vláda se zavázala toto číslo…

Štítky Nový Zéland

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.